Aan het begin van het jaar wordt het kampformulier met de kampen naar de ouders gestuurd. Hierbij drie voorbeelden uit diverse perioden:

 • 1946  Bestevaertroep
 • 1951  Welpen
 • 1971  Dorus Rijkerstroep
 • 2003  Juliana- en Abel Tasmanwacht


 • 1946  Bestevaertroep

  Katwijk aan Zee Juli 1946

  Aan de ouders en voogden van de verkenners van de Bestevaertroep te Katwijk

  L.S.

  In de maand Augustus hoopt de Bestevaertroep haar zomerkamp te houden. Daar ook Uw zoon/pupil hieraan wil deelnemen, is het onze plicht U over dit kamp nadere gegevens te verstrekken.
  Het kamp zal gehouden worden van Maandag 12 Augustus t/m Zaterdag 17 Augustus op ons eigen terrein in de Zuidduinen. Het vertrek is bepaald op Maandagochtend 9.00 uur vanaf de Drieplassenweg.
  De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden, daar er geen andere onkosten zijn dan de aankoop van levensmiddelen. Aangezien we nog niet precies weten wat de jongens in natura mee zullen brengen kunnen wij ook nog geen vast bedrag noemen. Daarom lijkt het ons gewenst, dat iedere jongen f 5.00 betaalt. Is er aan het eind van de week nog geld over, dan wordt dit natuurlijk weer aan de jongens terugbetaald.
  De benodigde levensmiddelen, bonnen (welke bonnen kunt u op bijgevoegde lijst zien) en het geld moeten worden ingeleverd: Vrijdag 9 Aug. om 7.00 uur 's avonds in het troephuis van de Bestevaertroep. Voorts wordt U dringend verzocht om onderstaand formulier, getekend, voor of op Woensdag 24 Juli uiterlijk tot half acht 's avonds, te bezorgen of laten bezorgen bij mij thuis: Dwarsstraat 21. Voor eventuele persoonlijke mededelingen of nadere inlichtingen zijn wij op de dag van de inlevering van geld, bonnen enz. op het troephuis aanwezig tot 's avonds om half acht bij de ingang van ons troephuis.
   
  DAGINDELING
    7.00 uur  reveille, wassen
    8.30 uur  ontbijt
    9.30 uur  inspectie, vlagbreken, spelen
  11.30 uur  koken
  13.00 uur  warm eten
  15.00 uur  spel, sport of mars
  18.00 uur  broodmaaltijd
  20.30 uur  kampvuur
  22.00 uur  lichten uit

  Hopend de jongens een prettige week te kunnen geven, teken ik namens de leiding, hoogachtend    (D. Parlevliet)
  Schipper van de Bestevaertroep

  hierlangs afknippen
  .                                                                                                                 .

  Formulier voor het kamp

  Hierdoor geven de Ouders/voogden van .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
  toestelling tot het deelnemen aan het kamp voor hun zoon/pupil.
  Tevens delen zij mede, dat hun zoon/pupil wel/niet deel mag nemen aan het zwemmen onder toezicht. (doorhalen wat niet verlangd wordt)
  Opmerkingen en bijzondere mededelingen:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
  Handtekening   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  2e blad:

  IN TE LEVEREN OP VRIJDAG 9 AUGUSTUS OM 'S AVONDS OM 7.00 UUR OP HET TROEPHUIS:
   
  GELD:  f 5.00
  BONNEN:
    brood (2400 gram)
    vlees (250 gram)
    kaas (100 gram)
    melk (3,5 liter)
  IN NATURA:
    aardappelen  5 kg.
    boter  125 g.
    vet  100 g.
    suiker  200 g.
    jam of stroop  125 g.
    havermout  1 pak
    thee  voor een week
    koffie  voor een week
    cacaopoeder  voor een week
    snijkoek of kaakjes (hoe meer hoe liever)
    kluit zachte zeep

  MEDEDELINGEN AAN DE JONGENS VAN DE "BESTEVAER"!
   
  Mannen ! Ons kamp wordt gehouden van 12 - t/m 15 Augustus. We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Drieplassenweg. Zorgt, dat je op tijd bent ! Hier volgt een lijst van de dingen die je aan moet hebben en die je mee moet nemen.
  Uniform: schoon ! Zoveel mogelijk zooals het behoort te zijn, dus: tok met lint en wit overtrek.
  donkerblauwe trui, oranje-lichtblauwe halsdoek (niet geinstalleerde jongens een witte doek !)
  wit fluitkoord met fluit (baksmeesters)
  donkerblauw fluitkoord net fluit (andere verkenners)
  lintjes van je patrouilledier
  korte donkerblauwe broek, donkerblauwe sportkousen, lage zwarte schoenen
  verkennersstok, sjorringtouw, zakmes (scherp)
  lucifers, dun touw, minstens 12 velletjes papier van schoolschrift
  potlood, schoone zakdoek, schoone korte nagels, kort geknipt haar,
  installatieteekens, onderscheidings- en rang- of klasse-insignes goed en netjes vastgenaaid op de goede plaats
  GOEDE WIL, GOED HUMEUR, en een PADVINDERSGLIMLACH (als het regent)
  Reserve
  en toilet
  Schoon ondergoed, (1 stel aan en 1 stel extra)
  1 paar kousen, 1 kampbroekje, 1 kampblouse, (regen)jas
  1 paar gymschoentjes, touwschoenen of andere kampschoenen,
  pyama, zwempak, 2 handdoeken, 1 thee- of vaatdoek, zakdoeken,
  naaizakje (waarin minstens 1 naald, wat zwart en wat wit naaigaren en knopen),
  tandenborstel, tube tandpasta, zeep in een doosje, nagelborsteltje, haarkam, 1 wasblik.
  Eetbestek: Diep bord, mok, lepel, mes, vork, theelepeltje (bord en mok liefst van emaille).
  2 dekens, 1 lakenzak of slaapzak, broodtasch!
  Denk er vooral om, dat je in een kamp wat kunt verliezen, dus dat je er voor zorgt, dat alles wat je meeneemt goed gemerkt is (bijv. je lepel, vork, mes, borden, mok met een stukje kleefpleister, waar je naam op staat met Oostindische inkt, kleren en dekens met een lettertje enz.)
  En tot slot : laten de jongens die nog niet geinstalleerd zijn in het kamp hun best doen om klaar te komen met hun derde klas, en de derde klassers: maakt dat je in het kamp niet wordt ingehaald ! werk hard voor je tweedeklas insigne !

  Tot in het kamp
   


  1971 Dorus Rijkerstroep

  Vereniging "DE NEDERLANDSE PADVINDERS". Afd. Katwijk Zee.

  Geachte Ouders,

  Hierbij ontvangt U de lijst van Kampen die de DORUS RIJKERS troep in het Zomerseizoen van 1971 organiseert.
  Van Zaterdag 29 Mei tot en met Maandag 31 mei het Pinksterkamp op het "Boterhuis-eiland", de Kaag.
  Vertrek Zaterdag morgen rond 7 uur 's morgens van het troephuis.
  Terug Maandag middag tegen 5 uur op het troephuis. Voor uitrusting, zie onderstaande uiteenzetting. Kosten f 9.- per persoon.

  Op Zaterdag en Zondag 12 en 13 Juni wordt er op het "Boterhuis-eiland" een instructie weekend gehouden.
  Vertrek Zaterdag morgen rond 8 uur van het troepenhuis.
  De verkenners, die niet tot het kader behoren worden Zaterdag tegen 6 uur weer op het troephuis terug gebracht, zij moeten voor s' middags brood meenemen. Het Kader komt Zondag middag tegen 5 uur terug. Voor hun uitrusting, zie onderstaande uiteenzetting. Kosten F 1,- per kaderlid.

  Van Maandagmiddag 28 juni tot en met Zaterdag 10 juli wordt het jaarlijkse Zomerkamp gehouden.
  Vertrek Maandagmiddag om 2 uur van af het troephuis. We varen hiervan via de Kaag, de Ringvaart om de Haarlemmermeer, de Braassemermeer en de Drecht naar de Vinkeveense plassen, waar we Woensdag tegen de avond hopen aan te komen. We vertrekken hier Zaterdag morgen 10 juli vroeg weer en hopen tegen ze hopen tegn zessen in Katwijk terug te zijn.
  We kamperen op het meest noord-westelijk gelegen eiland (nummer 16) in de Vinkeveense plassen.
  Het Post-adres is: Katwijkse Zeeverk. p/a. Hotel Bon. Proostdijersluis, Winkeldijk C 5, post Abcoude.
  Wij zijn uitsluitend in spoed gevallen telefonisch onder nummer : 02946 - 1394 bereikbaar. Bezoekingsdag: Zondag middag 4 juli, van af twee uur. We zijn te bereiken door rijdende op de rijksweg Aalsmeer-Vinkeveen vlak voor de kruising met de rijksweg Utrecht-A'dam naar links af te slaan en om de plassen heen te rijden, tot de Proostdijersluis (Hotel Bon) alwaar U verder per boot vervoerd. wordt. Wij zullen, evenals vorig jaar er voor zorgen dat elke bak een vlet krijgt, zowel tijdens de trektocht als in het kamp.
  We wijzen U erop dat iedereen een volledig uniform moet dragen. (Tok, wit frokje, korte broek e.d. inbegrepen.)

  Persoonlijke uitrusting:
  Volledig uniform - slaapzak - luchtbed - pyame - zeep - kam - tandenborstel - tandpasta - 2x handdoek - washandjes - wit frokje - lange broek (blauw) - trui - of iets anders voor koud weer - extra kousen en schoenen of gymschoenen - zwembroek - laarzen - zakdoeken - bord - lepel - vork - mes - mok - minstens 2x verschoning - onderkleren - stuk plastic om bij vochtig weer op te liggen - regenpak(liefst geel) - naaigerei om b.v. een knoop aan te zetten - schrijfgerei (pen, schrift). Alles goed merken en gepakt in een plunje-of rugzak, gemerkt met naam van de eigenaar.
  Voor eventuele verdere inlichtingen kunt U zich tot ons wenden: (tel: 01718 - 72161)

  Namens de staf, F.H. Pijttersen, schipper
  Enkele opmerkingen: Vanaf 21 mei 1971 zullen we weer voor de gemeente vlaggen gaan hijsen, U weet, dat ons boten park mede door deze gelden gestadig groeit, wij hopen dan ook op Uw medewerking.
  Vanaf zaterdag 17 juli tot en met zaterdag 7 augustus is er geen troep i.v.m. het uitlenen der boten. Zaterdag 14 augustus begint het nieuwe Troepjaar.

  Hierlangs-afknippen
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Onder getekende geeft hierbij toestemming voor het deelnemen van zijn/haar zoon aan het Pinksterkamp / het instructie-weekend / het zomerkamp 1971. Tevens verklaart hij/zij geen bezwaar te hebben tegen het onder toezicht zwemmen van zijn/haar zoon. (doorhalen wat niet van toepassing is). Deze strook en het Pinksterkampgeld vóór 22 mei a.s. inleveren. Het Zomerkampgeld en de contributie over het tweede kwartaal a.u.b. voor 12 juni betalen.

  Adres tijdens zomerkamp                     Datum:.

  vermelden, liefst met tel. nummer.
  Dit is:  - - - - - - - - - - -
              - - - - - - - - - - -
              - - - - - - - - - - -
              Tel nummer:  - - - - - - - - - - -

   - - - - - - - - - - -
  (Handtekening).
   


  2003 Juliana- en Abel Tasmanwacht (selectie)

  Zo, het is eindelijk weer lente!!!!. En dít betekent dat de boten weer in het water liggen en dat we naar hartelust weer kunnen zeilen en roeien op het water!
  Maar over een paar weken is het weer zover dan hebben we zomerkamp. En dat betekent anderhalve week lang met ze allen een eind weg het water op! Deze anderhalve week gaan we genieten van de zon, het water, het zeilen, de spellen en nog veel meer. Tijdens dit kamp geven we ook instructie. Met deze instructie kun je later op het kamp insignes halen bijv. roeien, koken (at), reddend zwemmen, kielboot 1 en 2 (zeilinsignes).
  De leiding is alweer volop bezig met de voorbereidingen en we hopen dat er dit jaar weer veel jongens meegaan. Zowel van de Abeltasman en Julianawacht. Zorg trouwens wel dat je op tijd je strookje inlevert bij de leiding want dan kan de leiding kijken hoeveel jongens er mee gaan en kunnen ze rekening houden met bepaalde dingen.
   

  Het grote invulformulier

  Naam zeeverkenner: ....

  Bereikbaarheid
  Het is belangrijk dat u in geval van nood bereikbaar bent. Vult u a.u.b. twee adressen in waar u tijdens het zomerkamp bereikbaar bent. Het tweede adres kan ook familie of kennissen zijn. Eventueel kunt u ook uw mobiele telefoonnummer doorgeven.
  In noodgevallen zijn wij uiteraard bereikbaar via twee mobiele nummers. De nummers zijn echt alleen voor noodgevallen! Voor de gewone gesprekjes kan uw zoon naar huis bellen wanneer we in het dorp zijn.

  ADRES1:    Naam:  ...     Adres:  ...    Plaats: ...    Telefoon:  ...     Mobiel:   ...
  ADRES2:    Naam:  ...     Adres:  ...    Plaats: ...    Telefoon:  ...     Mobiel:   ...

  Medicijnen
  Ook wanneer uw zoon zijn medicijnen zelf inneemt zouden wij graag op de hoogte gesteld worden.
  Gebruikt medicijnen:     ja / nee
  Zo ja, welke en hoe te gebruiken: .......

  Verzekering
  Verzekeringstype    Particulier    Ziekenfonds
  Verzekeringsmaatschappij: ......
  Polis- of registratienummer  ......
  Bijzonderheden over dieten, allergieën of andere zaken die de leiding zou moeten weten kunt u hier invullen.

  Wij komen     wel /niet    op de ouderbezoekdag van zondag 13 juli om 14.00
  Wij doen    wel / niet   mee met de barbecue a 6 Euro per persoon.
  Wij komen met ... personen op bezoek
  Er doen  ....  personen mee met de barbecue

  Oproep (chauffeurs)
  Wij hebben    wel / geen   gelegenheid om onze eigen zoon op 17 juli op te halen
  Wij zijn   wel / geen   bereid om meerdere jongens mee te nemen naar huis
  Wij kunnen  ...  jongens met bagage meenemen

  handtekening ouder/verzorger     .....

  datum en plaats van ondertekening     .....
   

  Hierbij geeft ik mijn zoon  ......  op om mee te gaan op kamp van de Julianawacht en Abeltasman wacht

  Handtekening Ouder:  ......


  Verzekering
  Scouting Nederland kent een aantal verzekeringen die gelden voor alle leden tijdens alle scouting-activiteiten waaraan de de leiding goedkeuring heeft verleend. De WA-verzekering biedt dekking voor schade aan derden. De ongevallenverzekering geldt, zoals de naam al zegt bij ongevallen dus niet bij ziektes. .

  Algemene informatie
  Het zomerkamp heeft als bestemming Loosdrecht en wordt gehouden van maandag 7 juli t/m donderdag 17 juli 2003. Op donderdag 17 juli wordt het niet-kader opgehaald door de ouders. Het kader blijft achter om de boten mee terug te nemen naar Katwijk. Zij komen zaterdag 19 juli terug.
  De kosten voor het kamp bedragen 100 Euro. Je kunt je inschrijven door het bijgevoegde strookje in te vullen en zo snel mogelijk in te leveren bij de leiding. Het kampgeld wordt overgemaakt op: Giro 8563826. t.a.v. Julianawacht. Katwijk o.v.v. Zomerkamp 2003 <naam zeeverkenner> (Abel tasman of Julianawacht)
   

  Wat moet je meenemen:
   
  Om te slapen: slaapzak, matje of luchtbed (dit jaar vanwege ruimtegebrek geen grote blauwe luchtbeden meenemen!!!!), eventueel een pyjama en kussen.
  Het is niet verstandig om zo'n dun isolatiematje te gebruiken want je slaapt er erg slecht op en het is ook nog eens erg slecht voor je rug.
  Kleding:  Kompleet uniform, regenpak, warme trui, heel veel sokken! extra paar schoenen (klompen of laarzen kunnen ook goed van pas komen), zwemschoenen (oude sportschoenen of zo), zwembroek, voldoende ondergoed.
  Toilettas met ieder geval: Tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, washand, handdoek(ken)
  Verder kun je meenemen:  zakgeld, zaklamp, snoep, iets om te lezen of een spelletje voor als het regent
  En niet te vergeten: Een theedoek (2x)