foto's  
(Piet van Arkel)
" CQ, CQ, CQ Jamboree, this is PAOJLS/A calling from Katwijk, the Netherlands and is standing by for any possible jota call, overů."

Even een beetje ruis uit de ontvanger en ja hoor, daar kwam een oproep uit Nairobi, Kenia in Afrika:

"PAOJLS/A this is 574XKS, the Headquarter station of the boy-scouts in Kenia. Your report is 5.9, loud and clear, and my name is Tom. How did you receive me, over..."

In 1973 deed Katwijk voor het eerst mee met de Jamboree On The Air in Katwijk, georganiseerd door Herman Oomen (Hopman van de Petrusgroep), Arend Hoek (schipper van de Abel Tasmantroep), Tonie Spierenburg (stuurman van de Julianatroep), Bram Kruyt (stuurman van de Julianatroep), Piet van Arkel (stamleider van loodsenstam de Strandjutters) en onder de machtiging van zendamateur Hans van Hese (PAOJLS). In later jaren stond het zendteam onder leiding van oud-verkenner Harry Bouhuys (PAOQBS,  Pappa - Alpha - Zero - Quebec - Bravo - Sierra).

Het troephuis werd omgebouwd tot een groot radio station, waarmee zoveel mogelijk radiocontacten werden gelegd met andere Scoutinggroepen over de hele wereld. Er werd daarom dag en nacht in ploegen doorgewerkt. Uiteindelijk werden er tijdens deze 48 uur durende Jamboree ruim 400 kontakten tot stand gebracht.
 
 

Zend-amateur  Har Bouhuys

Aandachtig luisterend naar de geluiden uit de radio
Jota 1982

Samen met de landverkenners werd rond het troephuis een indrukwekkend zenderpark gebouwd. Bovenop de bestaande vlaggemast van 10 meter werd een antenne geplaatst van 5 meter breed, die met een motor kon draaien. Een tweede zendmast van 15 meter hoog werd gepionierd, waarop een zogenaamde Cubical quad werd gemonteerd (een grote vierkante draadantenne) en een derde antenne werd via de masten van de schepen van de zeeverkenners gespannen met een lengte van ongeveer 20 meter.
De hele herfstvakantie werd opgeofferd om een groots weekend evenement te realiseren, waaraan alle vier scouting-groepen uit Katwijk deelnamen.

Katwijk won de landelijke wedstrijd om de meeste contacten. In het Zeehospitium werd een officiële receptie georganiseerd, waar het JOTA-team Katwijk de wisselbeker overhandigd kreeg.
Daarna werden kaarten verzonden en ontvangen uit alle hoeken van de wereld, want zendamateurs die contact maken, zenden elkaar een kaart.