De onderdelen:
 
a)  Een jubileum-fietspuzzlerit op zaterdag 14 mei, de dag waarop de vereniging jubileerde. De organisatie was in handen van de stam De Watertrappers. Er waren 82 deelnemers.
Eerste prijs (K. Oskam) : fietslamp met dynamo
Tweede prijs (J. Vlieland): buitenband

Twee bijzondere deelnemers (leiding in vermomming)
 

's Avonds een kampvuur bij de bunkers voor welpen, verkenners en voortrekkers (logboek AT)

- Schipper Haasnoot opent het kampvuur met: "Hoort zegt het voort" en verder liederen als "Padvinder ben je omdat je het wil".
- Piet Kalsbeek vertelt een verhaal.
- Schipper Ravensbergen vertelt iets uit het leven van Baden-Powell.
- Schipper Vink leest het gedicht "Indien ..." voort. Iedereen krijgt een afdruk op versierd Oud-Hollands papier mee.
- Einde met het Wilhelmus.

b)  Een feestavond met film op woensdag 8 juni in het U.N.I.-gebouw in de Ouwehandstraat.

c)  Een avond voor ouders en verenigingsleden op 21 november in de Kapelzaal in de Voorstraat. Het programma:

1.  Opening
2.  "Hoort zegt het voort"
3.  De heer Boekhoven spreekt
4.  Schipper van der Maaden vertelt
5.  Eventuele andere sprekers

Pauze

Optreden van welpen, verkenners en loodsen:
1.   Hoornsignaal
2.   De circusdirecteur kondigt aan
3.   Optreden van de Julianahorde
4.   Sportnummer (schipper Haasnoot)
5.   3 jongens van de Dorus Rijkers horde: de kameel
6.   Albert Labordus als clown
7.   Optreden van de Abel Tasmanhorde
8.   Optreden van de loodsen: mannendans
9.   Optreden van de Bestevaerhorde: het fort van Turkestan
10.  3 jongens van de Dorus Rijkershorde: de olifant
11.  10 verkenners met pionierdemonstratie
12.  Kampvuur. Oubaas Beekes spreekt
13.  Wilhelmus