Foto's van het hikekamp van de loodsen in de duinen 1973
(Piet van Arkel)
1  terug naar overzicht volgende foto  
-


2 terug verder  

-


3 terug verder  

Wonderstamppot klaar voor gebruik


4 terug verder  

Gerrit Kuyt en Jan Hazekamp


5 terug verder  

Heleen Compier en Marcel van Ruler