Terug naar Dorus Rijkers
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
foto's foto's foto's foto's foto's foto's foto's (film) foto's
Alkmaar Vinkeveen Nieuwkoop Nieuwkoop Nieuwkoop Friesland Nieuwkoop Vinkeveen Nieuwkoop Nieuwkoop

 
 
 
Zomerkamp 1970

Alkmaarder meer, Zeeverkennerscentrum "de Stierop",  20 juli - 1 augustus.

Schipper: Feite Pijttersen
Stuurlieden: Arend Hoek, Dik Parlevliet (Dirk de Dollenkoning)
Schouw 16, 2 kleine motoren (1 werkt niet(?), Swallow privé van Feite)
Fouragetent (verblijfstent), privé(slaap)tent

Neptunus:  Afwezig (doop op de 30e der hooimaand)

Spechten Sperwers Arenden Valken
Kees Hoek
Douwe de Jong
Jan Hoek
Hans van Arkel
  (Hansje Hazewind)
Wim Ploeg
Willem Beltman
  (Willemientje Nooitgedoopt)
Jan Hazekamp
Krijn Parlevliet
  (Krijna Kletsklots)
Jan van Rijn
Kees van der Burg
Piet van Arkel
Koos van Rijn
Henk Houwaart
  (Henkie Rilkikker)
Marcel van Ruler
Jan Hoekman
Tony van Ruler
Koos de Wit
Wim de Wit
Patrouilletent Amerikaan Patrouilletent Amerikaan
Vlet 533 Vlet 179 Vlet 228 (Sagara Kumara) Vlet 99 (Sagara Raja)
Twee vletten waren geleend van de Sagara Satria in Oegstgeest
Per twee bakken een ruimtevaarder als kooktent

Kampgeld: fl. 50,-, tweede zoon: fl.30,-

Gegevens:

Programma:  Officieel programma, dus kan op het kamp gewijzigd zijn (kamparchief, Dik Parlevliet 2004)

Maandag 20 juli. Trektocht naar het Boterhuiseiland.

Dinsdag. Een trektocht naar Haarlem via de Ringvaart en het Spaarne. Gelukkig staat er een redelijke wind en de Ringvaart is recht en met weinig bruggen. Ook de leiding met de schouw treket over grote delen trekken, want ze hebben maar een kleine moter. Er wordt overnacht op een terrein langs het Spaarne, van een Haarlemse zeeverkennerstroep.

Woensdag. Een trektocht naar het kampeerterrein via de Spaarndammersluis, Zijkanaal C, het Noordzeekanaal, Nauernasse vaart en Marlevaart. De overtocht van het Noordzeekanaal is even spannend, want het kan niet recht worden overgestoken, dus moet het een stukje afgevaren worden. De leiding klimt op de dijk om het kanaal te overzien, maar het valt gelukkig mee. Er varen vooral heel grote schepen, maar langzaam en niet op dit moment. Dus wordt het stuk rustig afgeroeid. Ook vandaag helpt een goede wind ons.

Donderdag. De hele dag vrij zeilen. 's Avonds een spel

Vrijdag. 's Morgens insignezeilen 2e en 3e klas. 's Middags het zeilspel "Operatie Doorbraak".
"Er moet een Duits slagschip (schouw), waarvan alleen het casco klaar is, voor de afbouw gesleept worden van Cherbourg, Frankrijk, (Limmersgat) naar Hamburg, Duitsland (Wijde Stierop) met behulp van twee korvetten (vletten). Maar twee Engelse MTB's (vletten) liggen op de loer om, zodra het casco buitengaats komt, dit de Duitse korvetten afhandig te maken en het slagschip naar de Engels haven Portsmouth (Hemmen) te slepen. Hierbij ontstaan de nodige gevechten:
1  Aan de schouw zit een lang touw met een haak, deze slaan we om het achterste oog van een vlet. Niemand, behalve een onpartijdige waarnemer van de staf, mag in de schouw komen.
2  Men werpt ballonnetjes naar elkaar. Raakt een ballon het zeil dan gaat de fok neer.
3  Om de schouw los te gooien moet de bemanning van de ene vlet op de vlet van de ander springen. Hierbij mogen de vaartuigen elkaar niet raken. Gebeurt dit toch, dan gaan de beide schepen uit elkaar (5 m) en beginnen ze opnieuw.
4  Er mogen geen riemen gebruikt worden (niet wrikken, roeien of slaan). Wel mag er gezwommen worden. De lijn mag alleen worden losgehaakt (niet los gesneden, geknoopt, enz.). De haak moet makkelijk losneembaar zijn.
5  Wie het eerst de schouw op de plaats van bestemming heeft, is de winnaar"

Door de stevige wind krijgt dit spel een spectaculaire, toch wel linke opvoering. De boten vliegen alle kanten op. Zielen klapperen, gijpen. Uiteindelijk hangen drie vletten in een kluwen te sjorren aan de lijn, of een tegenstander, om de schouw te veroveren. Bootslieden hangen boven het water, tussen twee zeilende vletten. Dan remt een vlet opeens af en gaat een broertje de Wit in vol ornaat overboord (zwempak, laarzen, geen reddingsvest). Maar hij wordt, voordat hij onderduikt, door de bootsman aan zijn laarzen terug aan boord getrokken. Na afloop is iedereen opgewonden, kwaad en tevreden.

Zaterdag. Dagtocht door de Zaanstreek via Markervaart, Noord-Hollands kanaal, Knollendammervaart. Het stormt en regent de hele dag. De opdracht is:
" De V.V.V.'s van de Zaanstreek willen een toeristische folder samenstellen van de door ons gevaren route. Hiervoor zijn diverse gegevens nodig die wij zullen gaan verzamelen:
1  Hoeveel bruggen en sluizen zijn er in deze route
2  Welke brug is het laagst en welke sluis is het smalst
3  Hoelang is de route totaal en hoe snel heb je gemiddeld gevaren (in km/uur)
4  Maak de gekregen kruispuntenkaart af en maak van één typerende bezienswaardigheid een panoramaschets
5  Vermeld de bezienswaardigheden op het gebied van water- en landtourisme, waterhuishouding, stedenbouw en natuur.
Stel een folder samen, verwerk hierboven gevraagde gegevens in en beschrijf de streek waar de folder over gaat (max. 10 regels). Het geheel moet er netjes en van de noodzakelijke gegevens voorzien, na afloop worden ingeleverd "

Weer harde wind en wind. De jongens zeilen de route en de leiding komt ze via een korte weg achterna. Er wordt gegeten in een nat weiland. De terugtocht is nog moeizamer, tegen de wind. Ook de leiding moet zich zien te redden, als ze met de schouw verwaait raken aan lager wal.

Zondag. 's Morgens naar de kerk. 's Middags ouderbezoek.

's Avonds: avondspel of dropping. De schipper blijft op het kamp en de twee stuurlieden  volgen de boten  met de schouw + motor  (privé van de Feite). Dan wolkt er rook uit de motor. Stuurman Hoek neemt de (nieuwe, te goedkoop) gekochte walky-talky ter hand en meld het nonchalant. Uit het apparaat klinkt slechts het stil gekraak van de verbijsterde schipper.

Maandag. 's Morgens aftekenen insigne zeiler en zeilen 2e klas. 's Middag roei en wrikwedstrijden.

Dinsdag.  Snelheidsrace via Markervaart, Noord-Hollands Kanaal en Alkmaarder meer. 's Avonds avondspel.

Op een avond, als we op de plas zitten, valt de wind weg en wordt het nachtzeilen onder een heldere sterrenlucht. Om je heen de donkere oevers, riet en land, en in de verte lichtjes. De schouw ligt stil in het rimpelloze water, vol jongens. Gezellig tijd om te kletsen. Het grootzeil hangt omlaag, maar schijnt toch altijd nog een beetje tocht te vangen, want langzaam schuift de boot door het donkere water.

Woensdag. Dagtocht naar Alkmaar. Via het Alkmaarder meer en het Noord Hollands kanaal, en halverwege verder met de bus. Het is weer winderig en regen, dus het is eeen koude stad. Terug hebben we de wind mee en stuiven terug naar het kamp.

Donderdag. 's Morgens afteken insigne roeier en zwemmer.

Vrijdag. Terugreis naar Katwijk.

Zaterdag 1 augustus. Thuiskomst. Vanaf Haarlem gesleept door de sleper van de Sagara Satria

Uitslagen:
Valken Arenden Sperwers Spechten
Avondspel 23/67 4 1 3 2
Operatie Doorbraak 2 1 2 2
Avondspel 26/7 4 2 1 3
Roei/wrikwedstrijden 4 1 3 2
Zwemwedstrijden 3 1 4 2
Zeilwedstrijden - - - -
17 6 12 11
IV I III II

Taakverdeling van de Arenden:

's morgens eten klaarmaken (brood): Kees van der Burg en Koos van Rijn
   afwassen: Piet van der Arkel en Henk Houwaart
   tent opruimen: Kees van der Burg en Koos van Rijn
   boot in orde maken: Piet van der Arkel en Henk Houwaart
's middags: eten klaarmaken (warm): Piet van der Arkel en Henk Houwaart
   schillen: hele bak
   afwassen en opruimen: Kees van der Burg en Koos van Rijn
's avonds: eten klaarmaken (brood): Kees van der Burg en Koos van Rijn
   afwassen: eventueel boot aftuigen: Piet van der Arkel en Henk Houwaart
   tent in orde maken: Kees van der Burg en Koos van Rijn
 Zomerkamp 1971

Vinkeveen, eiland nr. 16,  28 juni - 10 juli

Schipper: Feite Pijttersen
Stuurlieden: Arend Hoek, Dik Parlevliet
Opperbootslieden: Marcel van Ruler, Kees Hoek
Schouw 16, Yamaha buitenboordmotor
Privé tenten en de  Halve Squad

Algemene tenten:  Fouragetent en Amerikaan (latrinetent)

Neptunus: leiding van een groep in de buurt
Trawanten: Marcel van Ruler (Marcellus Cassidrinker), Kees Hoek (Keessie Eiereter), Arend Hoek (Arend Herriekast)
 
Spechten Sperwers Arenden Valken
Douwe de Jong
Piet van Arkel
Jan Hazekamp
Tonny Durieux
  (Antonius van Quast tot Teyl)
Hans van Essen
  (Johannes Strottezeer)
Wim Ploeg
Hans Minnee
Hans van Arkel
Koos de Wit
Koos van Rijn
  (Jacobus de Dorpskwaker)
Kees van der Burg
Aart Hortensius
Jan Hoek
André Hoek
  (Andreus Patatkwakker)
Arend Parlevliet
  (Arend Bruinaal)
Jan Hoekman
Tony van Ruler
Krijn Parlevliet
Robert Jan Minnee
  (Robertus Driftkikker)
Niek Parlevliet
  (Nicodemus Powerpack)
Kees Guyt
  (Kauwgom Keessie)
Patrouilletent Patrouilletent Patrouilletent Patrouilletent
Vlet  Vlet 178 Vlet  Vlet 
Kooktenten: voor iedere bak een Amerikaan

Gegevens:


Programma: Officieel programma, dus kan op het kamp gewijzigd zijn (kamparchief, Dik Parlevliet 2004)

Maandag 28 juni.  Trektocht naar het Boterhuiseiland

Dinsdag.  Trektocht naar de Tolhuissluizen via de Kaag, Ringvaart en Drecht. Er werd gekampeerd tegenover de sluizen. 's  Avonds wordt er nog hulp verleend aan een boot met defecte motor. Met een vlet wordt hij roeiend naar de sluis gesleept.

Woensdag.  Trektocht naar Vinkeveen via de Tolhuissluizen, Amstel-Drechtkanaal, Kromme Mijdrecht, Kerkvaart en Ringvaart.

Donderdag 1 juli. De hele dag vrij zeilen. 's Avonds spel.

Vrijdag.  's Morgens oefenen insigne roeier, zeiler en zeilen  2e en 3e klas. 's Middags spel: "Wie smokkelt mee?". 's Avonds rugby.
"Er moeten flessen met een bijzonder gas erin van de ene plaats naar de andere gebracht worden. In de fles, welke door zijn gevaar aan een lange lijn buiten boord hangt, staat waar hij naar toe moet worden gebracht. De flessen hebben in zich een tekening van de vlag waar ze afgeleverd moeten worden"

Met rugby doet bijna iedereen me, ook de leiding, met voorkeur Feite. Helaas verschijnen net op het hoogtepunt van al het geschreeuw een paar keurige oudere padvinders op het terrein, om het kamp te inspecteren voor de kampstandaard (door ons aangevraagd). De schipper wordt uit het gevecht geroepen en verschijnt in grote uniform-wanorde, verhit en rood aangelopen. De inspectie gaat goed: wij hebben de standaard.

Zaterdag.  De hele dag een postenspel en hindernisspel. 's Avonds nachtzeilen.
1  Driehoeksbaan zeilen terwijl de roerganger geblinddoekt is.
2  Steiger pionieren met 3 riemen en 1 vlonder.
3  Punten opzoeken van waaruit schetsen gemaakt zijn.
4  Driehoeksbaan zeilen zonder roer.
5  Noodtentje opzetten met in de boot aanwezig materiaal.
6  Op kompas varen, snelheid bepalen en peilen.

Zondag.  's Morgens kerkbezoek (in een heel zware kerk). 's Middags ouderbezoek. 's Avonds een dropping waarna men roeiend het kampterrein terug moet vinden.

Maandag.  's Morgens insigne zwemmer en geoefend zwemmer aftekenen. 's Middags spel: "toen in de dagen van Michiel Adriaansz. de Ruyter..." (variatie op het waterballonnenspel). 's Avonds roei- en wrikspel: touwtrekken tussen twee vletten, band werpen vanuit een varende boot om een paal en ballon steken tussen twee vletten.

Dinsdag.  's Morgens aftekenen roei-insige en oefenen zeilen 2e en 3e klasse.  's Middags  roei- en wrikwedstrijden. 's Avonds nachtzeilspel.

Woensdag.  Dagtocht naar de Loosdrechtse Plassen via de Angstel, oversteken van het Amsterdam-Rijn kanaal, de Vecht en de Weersluis. Terug via de Mijndense sluis. 's Avonds een spel.
Het oversteken is een bijzondere operatie. Er varen veel schepen, snel en met golven die tegen de wal kaatsen en dus van alle kanten komen. De leiding gaat op de kant staan en de vletten liggen klaar om te roeien. Iedere keer dat de leiding een gat ziet, roeit een vlet naar de overkant. De leidingsschouw heeft het daarna een stuk moeilijker, want door de hoge golven komt de schroef steeds boven water. Op de Vecht zien we nog een paar enorme roeisloepen van de Marine.
Via een klein sluisje en vaart komen we op de Loosdrechtse plassen, waar we met mooie weer kunnen zeilen.

Donderdag.  Zeilwedstrijden. In de ochtend oefenen van de route en in de middag de wedstrijden. 's Avonds een spel: ieder bak moet roeiende de gegeven signalen volgen en zo aan lucifers en brandstof komen om zijn blikje, dat boven water hangt, aan te steken.

Vrijdag.  's Morgens zeilinsigne en zeilen 2e en 3e klasse aftekenen

Zaterdag 10 juli. Terug naar Katwijk in een sleep, via dezelfde route als de heentocht.
  
Zomerkamp 1972

Nieuwkoop, de Vetwei,  10  - 22 juli

Schipper: Feite Pijttersen
Stuurlieden: Arend Hoek, Dik Parlevliet
Opperbootslieden: Marcel van Ruler, Kees Hoek
Schouw 16. Motoren: Yamaha, Swallow (privé Feite)
Patrouilletent

Algemeen: Hele squad, Amerikaan (latrine)

Trawanten: Mario Adams, ...

  
Spechten Sperwers Arenden Valken
Piet van Arkel
Jan Hazekamp
Koos van Rijn
Arend van der Burg
  (Arendje Valt niet op)
Jeroen Bartelink
  (Jerommeke Weet het wel)
Wim Ploeg
Henk Houwaard
Hans Minnee
Hans van Arkel
Walter Geistdörfer
  (Walsje Recht zo die gaat)
Kees van der Burg
Aad Hortensius
André Hoek
Arend Parlevliet
Gijsbert van der Plas
  (Gijbertus Wateraapje)
Jan Hoekman
Tony van Ruler
Rob Minnee
Albert (Appie)  Plug
  (Albertus Vindt het niet eerlijk)
Dik van Duyn
  (Driekus Dondersteen)
Amerikaan Amerikaan Amerikaan Amerikaan
Vlet 550  Vlet 533 Vlet 178 Vlet 179 

Kampgeld: fl. 65,-, tweede zoon: fl.45,-
 

Programma: Officieel programma, dus kan op het kamp gewijzigd zijn (kamparchief, Dik Parlevliet 2004)

Maandag 10 juli. Trektocht naar het Boterhuiseiland.

Dinsdag 11 juli. Trektocht naar de Tolhuissluizen via de Kaag, Ringvaart en Drecht. Er werd gekampeerd tegenover de sluizen.

Woensdag 12 juli. Trektocht naar Nieuwkoop via de Tolhuissluizen, Amstel-Drechtkanaal en  Kromme Mijdrecht.

Donderdag 13 juli. De hele dag vrij zeilen. 's Avonds spel.

Vrijdag 14 juli. 's Morgens oefenen insigne roeier, zeiler en zeilen  2e en 3e klas. 's Middags spel: "Operatie Achtervolging". 's Avonds rugby en training insigne schiemannen.

Zaterdag 15 juli. Dagtocht door het Nieuwkoopse plassengebied.

Zondag 16 juli. 's Morgens kerkbezoek. 's Middags ouderbezoek. 's Avonds een spel.


Maandag 17 juli. 's Morgens insigne zwemmer en geoefend zwemmer aftekenen. 's Middags roei- en wrikwedstrijden. 's Avonds rugby en training insigne schiemannen.

Dinsdag 18 juli. Postenspel op de Noordeinderplas

Woensdag 19 juli. Zeilwedstrijden. 's Morgens oefenen van de route.

Het is het eind van een mooie dag. De jongens zijn naar het dorp en de leiding ligt lekker languit in de zon. Als er een donderslag klinkt, schrikken ze op en zien een zwarte lucht, die al te ver gevorderd is. Maar alle tenten staan staan nog opgebonden in de zon. Ze rennen de tenten langs, rijgen vast, pennen erin, maar het is te veel, te laat. Met een stormvlaag waaien slagregens en hagel over het terrein en zetten het binnen korte tijd onder water. De mast begeeft het in de storm. Het water waait of loopt de tenten binnen.
Maar de jongens hebben het nog zwaarder. Terugvarend worden ze op de plas door de bui overvallen. Een oordeel op het water. Als er zware hagelstenen naar beneden komen, springt iedereen overboord en wacht de bui af in het water. Hangend aan de bootrand,  tussen donder en harde wind. Kort na de bui komt het verzopen zooitje binnen, een paar jonge jongens huilen.
Maar energiek wordt het herstel aangepakt. Geultjes rond de tenten (zoals altijd nutteloos) en de spullen worden in de hele squad uitgehangen om onder een rij Tilleys te drogen. Het eten wordt opgezet en dan wordt het toch nog gezellig.
Het is wel vervelend dat de volgende ochtend Neptunus verwacht wordt, maar dat kan ook nog wel. Als die vertrokken is wordt alles op lange lijnen in de zon gehangen..

Donderdag 20 juli. Afmaken roei-insigne. Training insigne zeilen en zeilen 2e en 3e klasse. 's Middags spel; "Verplaatsing onder vuur"

Vrijdag 21 juli. Aftekenen insigne zeilen en zeilen 2e en 3e klasse. 's Middags zwemwedstrijden.

Zaterdag 22 juli. Door de boot van de ouders van Dik van Duin worden we naar huis gesleept. Maar de sleep duurt uren en uren en ze varen maar door, houden geen rekening met de natuurlijke behoefte van iedereen die in de sleep in de kou zit. De onrust neemt steeds meer toe. In de laatste boten ontstaat een druk verkeer naar de achterste boot, waar het op de achterplecht op de oude zeemansmanier kan gebeuren. Maar voor de leiding staat die mogelijkheid niet open. Dan houdt de boot even in en de hele sleep stuurt direct naar de kant, waarna iedereen de wei instormt. In een grote cirkel laat iedereen alles de vrije loop.

Uitslagen:
Valken Arenden Sperwers Spechten
Avondspel I 1 1 2 2
Achtervolging 1 1 2 2
Avondspel II 4 1 3 2
Zeilwedstrijden 4 2 3 1
Postenspel 2 3 3 1
Roeiwedstrijden 4 3 2 1

Gegevens:


Marcel van Ruler, Henk Houwaart,
Jan Hazekamp, Piet van der Arkel,
Wim Ploeg, Kees van der Burg
Na het zomerkamp werd afscheid genomen van het kader bij de Chinees, met vele later illustere namen
Jan Hoekman, Arend Hoek,
Feite Pijttersen, Kees Hoek,
Douwe de Jong


Zomerkamp 1973

Nieuwkoop, de Vetwei,  2 - 14 juli,  met twee nieuwe Abel Tasman bakken

Schipper: Feite Pijttersen
Stuurlieden: Arend Hoek, Dik Parlevliet
Opperbootslieden: Marcel van Ruler, Kees Hoek, Kees van der Burg, Piet van Arkel, Jan Hazekamp, Jan Hoekman, Niek Parlevliet
Schouw 16. Yamaha motor.

Neptunus:  Kees Houwaard
Trawanten: Piet van Arkel, Jan Hazekamp, Niek Parlevliet, Kees van der Burg ...
Spechten Sperwers Arenden Valken
Koos van Rijn
Gijsbert van der Plas
R. Neervoord
Gerco Klok
Klaas Haasnoot
Arend van der Burg
Jaap Houwaard
Kees Guyt
Hans van Arkel
Appie Plug
Arend-Jan van Duyn
Peter Thyrring
Bert van der Bent
Robert-Jan Minnee
Arthur van Rijn
Wilfrid van Oostende
G. Mijnders
Schouw 15 Vlet 179 Vlet 550 Vlet 533

Abel Tasman:
Stormvogels Zeemeeuwen
Andre Hoek
Johan van Rijn
H. Krause
Olaf van Straaten
Arend Parlevliet
J. Parlevliet
R. Souverijn
Erik van Egmond
Vlet 19 Vlet 178
De schouwen rouleerden tussen de diverse bakken.

Het vertrek van de oudere bootslieden en de uitbreiding met twee nieuwe Abel Tasman bakken deden een zware aanslag op het kader, dat wel erg jong was. De bakken hadden ook maar vier jongens. Het aantal oppers werd daarom uitgebreid en iedere bak kreeg een opper aan boord tijdens het varen.
 

Programma: (Verslag van opper Jan Hazekamp)

Maandag 12 juli. Trektocht naar het Boterhuiseiland
"De afvaart geschiedde op zeer vlotte wijze, temeer daar de zwaarste dingen 's morgens al door twee man naar de stouwplaats waren gesjouwd (o.a. de beide squads). Tijdens het stouwen hield stuurman Parlevliet angstvallig de motor in de gaten, maar na een half uur angstvallig in de gaten houden verliest dit ook zijn charme, zodat hij tenslotte ook maar ging helpen. Met vereende krachten werden ook de laatste bakskisten ingeladen. Nu was het eindelijk zover! Er kon afgevaren worden. Onder het plengen van veel afscheidstranen (de oudere jongens beperkten zich tot het wegpinken van een vreugdetraan en deden een poging om de ouders dit verlies te verlichten, hetgeen niet nodig was), voeren één voor één de boten af."

Dinsdag. Trektocht naar de picknickplaats "De Hoef" aan de Kromme Mijdrecht, via de Kaag, Ringvaart, Drecht, Tolhuissluizen en het Amstel-Drechtkanaal.
"Nadat we gegeten hadden, vertrokken we richting Braassem. Ook nu konden we makkelijk, met ruime wind zeilend, het geplande traject afleggen. Het grootste deel van de reis werd in frontlinie afgelegd, zodat af en toe een medewatersporter met verwilderde blik in de ogen rechtsomkeert maakte en een geschikt plekje opzocht om deze invasie af te wachten.
Natuurlijk liep het steeds goed af, zodat we veilig bij de patattent (inclusief gokautomaten) arriveerden, teneinde het verarmde Oude Watering weer over de economische crises heen te helpen. Helaas hebben onze goede zorgen niet geholpen, want onlangs lazen we van een "spookstad" nabij de Brasemermeer. Volgend jaar weer eens proberen!?"

Woensdag. Trektocht naar Nieuwkoop via  de Kromme Mijdrecht.
De volgende morgen werd in alle vroegte ontbeten, lekker met de boterhammetjes op de knietjes en een zak vuilnis ervoor (bij hoge uitzondering waren we zo vroeg dat dat we de mist, die gewoonlijk rond 8 uur optrok, konden waarnemen). Het nadeel van een trektocht is: aankomen, uitpakken, kampopbouw, slapen, kampafbraak, inpakken, doorpezen (d.w.z. jagen)."

"Na een diepe, maar korte nachtrust kwamen we tot de ontdekking dat de lieverdjes van Nieuwkoop het halve kamp hadden overhoop gehaald, zodat in allerijl de tenten voor de tweede maal werden opgezet. Een aantal jongere jongens weten nu nog niet wat er gebeurd is. [dit bleken tijdens het Julianakamp de zonen van Teisterman te zijn. Schipper Basters trof met hem een bevredigende regeling]"

Zaterdag. Dagtocht door het Nieuwkoopse plassengebied.

Zondag. 's Morgens kerkbezoek. 's Middags ouderbezoek. 's Avonds een spel.

"Ook het waterspel vond dit jaar weer doorgang. De boten werden grondig van de verf verlost, zodat we met prachtig kale boten weer in Katwijk aankwamen."

"Ieder kamp heeft zijn eigenaardigheden, maar er is nog nooit iemand beleefd bij de leiding komen vragen, of men zijn witte krullekop wilde wassen. Dit jaar wel. Met hoera-geroep wilde men zich al op de arme Peter Thyrring storten, maar één man bleek genoeg te zijn om de goede knaap van zijn dwaze ideeën voorgod t genezen"

Dinsdag

Woensdag. Zeilwedstrijden. 's Morgens oefenen van de route.
"Hoogtepunt van ieder zomerkamp: de zeilwedstrijden. Dit ontaardt meestal in geweldige scheld- en kankerpartijen, maar, dankzij het vredelievende karakter van de heren bootslieden, was dat dit jaar niet het geval. Men bracht het zelfs tot een eerlijke close-finisch"

Donderdag

Vrijdag. 's Middags de jongens naar huis met de auto's van de ouders

Zaterdag 14 juli. In sleep met de leiding via de Rijn naar Katwijk
"Algemeen beeld: een enorme stouwpartij, een lach en een traan (naar huis, en teder afscheid van de Vetwei), nog eenmaal de oude vertrouwde latrine gebruiken. Wat betreft de latrine, die was zo geliefd dat enkele jongens er hun tanden poetsten, gezien de gevonden tandenborstels"
 Zomerkamp 1974

Nieuwkoop, de Vetwei,  1 - 12 juli, met drie Abel Tasman bakken

Schipper: Feite Pijttersen
Stuurlieden: Arend Hoek, Dik Parlevliet. Marcel van Ruler
Opperbootslieden: Kees van der Burg
Opstappers: Niek Parlevliet, Douwe de Jong, Piet van Arkel
Schouw 14 en 16. De Yamahamotor
Patrouilletent en Halve Squad

Algemene tenten: Hele squad, Fouragetent, Amerikaan (latrinetent)

Spechten Sperwers Arenden Valken
Koos van Rijn
Arend Jan van Duyn
Arthur van Rijn
Gerko Klok
Hans Schaart
  (?)
Klaas Haasnoot
Jeroen Bartelink
Jaap Houwaard
Aart Haasnoot
  (?)
Rob Cornelissen
  (?)
Hans van Arkel
Appie Plug
Peter Thyrring
Arie van Genderen
  (?)
Arend Kuyt
  (?)
Bert van der Bent
Arend van der Burg
Kees Guyt
Wilfrid van Oostende
Wim Houwaard
  (?)
Ruimtevaarder Amerikaan Amerikaan Amerikaan
Vlet 179 Vlet 550 Vlet 533 Schouw 15 

Abel Tasman:
Stormvogels Zeemeeuwen Alligators
Andre Hoek
Leen Zwaan
Johan van Rijn
Martin Verburg
  (?)
Hans Guyt
  (?)
Arend Parlevliet
Erik van Egmond
Olaf van Straaten
Wim Meyvogel
  (?)
Willy Haasnoot
  (?)
Dirk van Duyn
Bart Beltman
Sjaak Zuyderduyn
Jos Waanders
  (?)
W. Plug
  (?)
Amerikaan Ruimtevaarder Patrouilletent
Vlet 178 Vlet 689 Schouw 19 

Programma:

Maandag. Trektocht naar het Boterhuiseiland

Dinsdag. Trektocht naar de picknickplaats "De Hoef" aan Kromme Mijdrecht, via de Kaag, Ringvaart, Drecht, Tolhuissluizen en het Amstel-Drechtkanaal.

Woensdag. Trektocht naar Nieuwkoop via  de Kromme Mijdrecht.

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag. Heemkundige tocht door het Nieuwkoopse plassengebied.

Zondag. 's Morgens kerkbezoek. 's Middags ouderbezoek. 's Avonds een spel.

Maandag.  Nautisch postenspel

Dinsdag. Zeilwedstrijden

Woensdag. Algemeen postenspel

Donderdag

Vrijdag. 's Avonds de jongens naar huis met de auto's van de ouders

Zaterdag. In sleep met de leiding via de Rijn naar Katwijk
  
Zomerkamp 1975

Friesland, met het wachtschip " De Eendracht" van de Van Wassenaer Van Obdam groep uit Wassenaar,  29 juli - 2 augustus

Schipper: Feite Pijttersen
Stuurlieden: Dik Parlevliet, Marcel van Ruler
Opstappers: Arend Parlevliet, Douwe de Jong, Piet van Arkel
Bemanning van De Eendracht: Schipper Hoogduin, hulp ?
Schouw 16 met Yamahamotor
 

Spechten Sperwers Arenden Valken
Koos van Rijn
Arend-Jan van Duin
Gerko Klok
Hans Schaart
Wim Haasnoot
Klaas Haasnoot
Jeroen Bartelink
Jaap Houwaard
Aart Haasnoot
Henry Schaap
  (?)
Kees van der Plas
  (Cornelis Drukker)
Hans van Arkel
Appie Plug
Jos Waanders
A. Kuyt
Wim Houwaard
Arend van der Burg
Kees Guyt
Rob Cornelissen
Claus Schaap
  (Droppie Claus)
Paul Otter
  (Paulus Waarom?)

Kampgeld: fl. 125,-, tweede zoon: fl.100,-

Gegevens:

Programma: (Dik Parlevliet, 2004)

Maandag. Aanmonsteren Het wachtschip komt aan en iedereen monstert aan. Eén van Houwaards zonen struikelt en blijft met gezwollen en pijnlijke voet doorstrompelen. Hij overnacht met sommige anderen op het schip, omdat hun ouders al op vakantie zijn.

Dinsdag. Vertrek via Oude Rijn, Korte Vliet kanaal, Rijn-Schiekanaal, Zijl, naar de Kaag. Onderweg wordt Wim Houwaard met leiding in een ziekenhuis gedropt. Op de Kever wachten we tot Wim weer aan de Ringvaart wordt afgeleverd en door de schouw wordt opgepikt. Als we naar het wachtschip varen, gebaart schipper Hoogduin van een afstand: duim op of neer. Duim neer, want hij heeft iets in zijn voet gebroken. In een blok gips wordt hij aan boord gehesen en later door pa Houwaard opgehaald.
De route wordt zeilend vervolgd door de Ringvaart naar het Nieuwe Meer. Hier wordt gewacht voor de nachtelijke doorvaart in konvooi door Amsterdam via de Kostverlorenvaart. Er wordt ons bezworen dat ieder geluid of toetertje tot een razzia van Amsterdammers zal leiden. De avond wordt doorgebracht langs het Noordzeekanaal in de Houthaven.

Woensdag. De randmeren. Achter het wachtschip door het IJ, langs Amsterdam, door de Oranjesluizen. Op het IJmeer voor de Hollandse brug wordt gegeten, waarna de vletten het Gooimeer opzeilen en in de verte verdwijnen. De Eendracht blijft liggen, om ze later op de middag achterop te varen. Maar als het schip voor de Hardersluis ligt gaan opeens alle lichten op rood. Paniek, alle vletten zijn er al door en dobberen ver weg. Hoe krijgen we die terug in het wachtschip, waar moeten ze slapen? Schipper Hoogduin heeft blijkbaar de sluitingstijden niet goed gecontroleerd in de Almanak. Hij is koppig, eervol en eigenwijs en de verhouding met collega Feite (even koppig) komt tot een stilzwijgend dieptepunt. Dan gaat de Eendrachtopstapper met Feite in een klein vletje met een buitenboordmotortje van de Eendracht de vletten achterna. Wij kijken ze na, een notedopje op breed, rumoerig water.
De rest blijft achter in de stuurhut en het lange wachten begint. Hoogduin zit er gedesillusioneerd bij. Hij heeft een fout gemaakt, nog een stomme ook. Hij probeert er zich nog uit te kletsen, maar iedereen zwijgt ijzig.
Ondertussen vaart Feite zo'n 18 kilometer en vindt de vletten bij de Elburgse sluis, waar ze voor zijn blijven hangen. Met een groot aantal jongens reist hij improviserend per bus terug naar Harderwijk, waar ze laat in de nacht op het wachtschip aankomen. Een deel van het kader blijft achter en slaapt die nacht in de open lucht, op de stenen onder de brug, zonder slaapzak of luchtbed.
Wie avontuur wil, kan het krijgen.

Donderdag Overijssel. Zodra de sluis opent, vertrekt de Eendracht over het Veluwemeer en pikt bij de Elburgsluis de boten en het verkleumde kader op. Het is zonnig weer met een stevige wind in de rug en de lange golven rollen langs. De tegenliggers tornen in zeilpak tegen de golven, besproeit met buiswater. Wij zitten relaxt uit de wind en in de zon. Alle jongens krijgen nu de kans om het schip te sturen. Een bijzondere ervaring om zo'n zwaar en traag schip in de hand te houden. Sommigen houden hem direct strak op koers, bij anderen giert het schip over de hele vaargeul. Dat is in ieder geval nog beter dan de schipper, die bij een eerdere proefvaart merkte dat hij hier absoluut geen gevoel voor heeft. Hij draait het stuurrad consequent verkeerd-om en zal in het vervolg dan ook in zijn eigen domein blijven: onderdeks. Daar geeft hij leiding aan de keukenbrigade, die in stoom en met grote ketels het eten kookt. Een oude hobby.

Op het Ketelmeer wordt het nog even link, want hier moet het schip het Zwarte Meer opdraaien en komt daarbij even dwars op de hoge, lange deining, die vanaf het Ketelmeer aan komt rollen. Een schip van Rijkswaterstaat ligt op wacht bij deze riskante keerplaats. Alles wordt vastgezet en iedereen is gespannen als de draai wordt ingezet.. De lege vletten, dansend op de golven, hebben nergens probleem mee, maar de Eendracht begint vervaarlijk te rollen. In het ruim rolt alles door elkaar. Maar gelukkig draait het schip snel genoeg door en komt het weer tot rust.
Bij Vollenhoven wordt overnacht, eindelijk eens bij mooi rustig weer.

Vrijdag. Friesland. De trektocht wordt vervolgd door het Vollenhover meer, Blokzijl, Kalenberger gracht en Ossenzijl. Schipper Hoogduin krijgt de volgende vernedering te verwerken. De vletten zeilen een trektocht, maar jagen af en toe en nog erger: laten zich door bootjes trekken, terwijl hij ze zo netjes met zijn wachtschip kan slepen. En zelfs als hij ze sleept, is het een chaos. Achteraan hangt de schouw met stuurman Parlevliet, die de sleep recht moet houden door met de Yamaha achteruit te slaan. Maar de motor heeft te weinig kracht en later blijkt dat de plastic bout van de schroef los zit, waardoor de breekpen los ronddraait. Bij iedere brug en sluis waar de Eendracht moet stoppen, zwaait de hele sleep ordeloos, dwars over het water, Hoogduin's zeemanseer diep tartend. Woedend gebaart hij naar de hulpeloze stuurman. Met wat voor zooitje is hij nu weer onderweg. Hebben die Katwijkers geen stijl, geen eer? Ze jagen zelfs in plaats zich fatsoenlijk te laten slepen, liggen na uren slepen als zoutzakken in de boten te klieren en willen alleen met forse tegenzin netjes langzij de Eendracht liggen (alle voorstevens dezelfde kant op).

De volgende route is niet exact bekend maar we hebben in Friesland alle uithoeken gezien: Tjeukermeer, Oude Venen, Snekermeer, Fluessen, Staveren. Overal worden we naar toe gesleept.

Snekermeer
Op een avond gaan we het fierljeppen bekijken in Hindelopen. De Eendracht ligt op het Sneekermeer en we varen naar Sneek, waar vandaan we de trein nemen. Midden in het land stappen we uit en na een lange wandeling door de polder vinden we de Friezen langs een sloot bij het IJsselmeer. De één na de ander zakt in het water. Je moet het een keer gezien hebben, maar plompen kunnen wij ook.

De overtocht
De laatste dagen brengen we door op de Fluessen, waar we in de nacht weet eens een jongen met opengesneden hand naar de dokter moeten brengen. In een dorpje gaat Douwe de Jong de deuren langs om in zijn beste Fries om hulp te vragen en dat lukt.
De volgende dag gaan we bij Staveren de sluizen door en leggen aan binnen de buitenpieren. De bakken krijgen de gelegenheid om een keer op het IJsselmeer te zeilen. Een bijzondere ervaring met die lange golfslag.
De volgende dag is de grote overtocht over het IJsselmeer. De boten worden leeg, met lange lijnen in een ingewikkelde constructie achter de Eendracht gelegd. We varen over het  IJsselmeer en het is bijzonder om die kleine bootjes over de trage, lange golven te zien rijden, zonder water te maken.

De sluizen bij Enkhuizen komen we zonder kleerscheuren door, maar in Amsterdam gaat het goed fout bij de Oranjesluizen. Op het Buiten-IJ stapt het kader over op de boten en wordt de sleep losgekoppeld van de Eendracht en aan de schouw gehangen. De Eendracht legt aan langs de noordelijke steiger, wachtend op zijn sluisbeurt. De zeer lange sleep (door de extra sleeplijnen circa 100 meter) vaart langzaam met stuurman Parlevliet achter de onbetrouwbare Yamaha langs de zuidoever, wachtend op een gelegenheid om over te steken tussen het drukke beroepsverkeer. Dan wenkt schipper Hoogduin, dat de sleep over kan komen en stuurman Parlevliet, murw van het eerdere gemopper, draait direct en let niet voldoende zelf op. Achter de sleep komt op afstand langzaam een binnenschip opvaren. Maar de sleep is lang en gaat zo langzaam en haalt het niet. Traag nadert het schip, de binnenschipper ziet het niet of wil het niet zien en langzaam wordt duidelijk dat de sleep net iets te lang is. Iedereen kijkt ademloos toe en vraagt zich af waar het schip de sleep zal binnenvaren.
Het binnenschip pikt net de laatste boot, die achter het anker blijft hangen en trekt vervolgens de hele sleep mee naar achteren. Het gevangen bootje is de kleine vlet van de Eendracht, met daarin Arend van der Burg en Appie Plug. Appie doet wat hij moet doen en springt overboord. Arend doet wat hij beslist niet moet doen en wrikt het vletje los van het anker. Maar de sleep is los, dus wat moet ik dan zeggen. Het zijn de nachtmerries die iedere leider wel eens droomt, en soms meemaakt.
De stuurman heeft even tijd nodig om alles voor zichzelf recht te zetten.

Het was een bijzondere tocht om me te maken en ik had hem niet graag gemist, maar het was op die manier niet voor herhaling vatbaar. Het eindeloze trekken, met de jongens zich vervelend in de boot. Water is overal mooi, daarvoor hoef je niet naar Friesland.

Uitslagen:
Valken Arenden Sperwers Spechten
zwemspel 2 1 3 4
Postenspel 2 2 1 1Zomerkamp 1976

Nieuwkoop, de Vetwei,  12 - 23 juli

Schipper: Feite Pijttersen
Stuurlieden: Dik Parlevliet, Marcel van Ruler
Opperbootslieden: Koos van Rijn
Opstappers: Niek Parlevliet, Hans van Arkel (loodsen)
Schouw 16 en 't Skip met motor
Amerikaan en patrouilletent

Algemeen: Hele squad, Halve squad, Fouragetent, Amerikaan (latrine)

Neptunus: door ziekte verhinderd, zoals gemeld door de rijkspolitie. Kees Houwaard later gekomen? (op de 22e der Hooimaand).
Trawanten: Koos van Rijn (Kobus Klets), Hans van Arkel (Karate Hannes), Niek Parlevliet (Niek Jungle-look).
Dopelingen:
 
Anrdeas Vergeet-het-niet 
Martinus Zebrahemd
Adrianus Schuurwonder
Jacobus Dollevet
Martinus Smurf
Petrus Waterrat
Cornelis Hoftekenaar
Antonius Modderkruiper
Nikolaas Keukenprins
Hendrik Eenoog
Andre Hoek
Martin Hoek
Arie Kuijt
Jaco Kuijt
Martin Kuijt
Peter van der Meij
Kees van der Plas
Tony van der Plas
Claus Schaap
Henry Schaap

 
Spechten Sperwers Arenden Valken
Gerko Klok
Aart Haasnoot
Jeroen Bartelink
Jos Waanders
?
Martin Kuyt
Martin Hoek
Tony van der Plas
Kees Guijt
Rob Cornelisse
Arie Kuyt
Claus Schaap
?
Amerikaan Ruimtevaarder Ruimtevaarder Amerikaan
Vlet 533 Vlet 689 Vlet 179 Vlet 178
(van foto's)
Uitslagen:
Valken Arenden Sperwers Spechten
Ballonspel 19-7 1 1 4 3
Postenspel 17-7 3 1 4 2
Zwemspel 2 1 4 3
Zeilwedstrijden 2 1 4 3

Gegevens:


Programma: Officieel programma, dus kan op het kamp gewijzigd zijn (kamparchief)

Maandag 12 juli. Trektocht naar het Boterhuiseiland

Dinsdag. Trektocht naar de picknickplaats "De Hoef" aan Kromme Mijdrecht, via de Kaag, Ringvaart, Drecht, Tolhuissluizen en het Amstel-Drechtkanaal.

Woensdag. Trektocht naar Nieuwkoop via de Kromme Mijdrecht.

Donderdag. Kampopbouw en vrij zeilen. 's Middags vrij zeilen. Avondspel

Vrijdag. 's Ochtends oefenen met de bak in zeilen, roeien, wrikken en schiemannen. 's Middags het openingsspel. 's Avonds rugby of voetbal en een korte scheepsraad

Zaterdag. postenspel:
1  Vlotbouwen
2  Vogelpost
3  Tent opzetten en thee zetten
4  Kabelbaan pionieren

Zondag. Naar de kerk en ouderdag. Avondspel

Maandag. Ballonnenspel. Roei en wrikwedstrijden

Dinsdag. Aftekenen roeien en wrikken (2e klas)

Woensdag. Dagtocht door de binnenlanden

Donderdag Aftekenen roei- en zeilinsigne (2e klas)

Vrijdag. Aftekenen insigne geoefend zwemmer. Kampafbraak. 's Avonds gaan de jongens met de auto's van de ouders naar Katwijk.
 
Zaterdag. Leiding en kader in sleep naar Katwijk


Zomerkamp 1977

Vinkeveen, eiland nr. 35,  1  - 13 augustus

Schipper: Feite Pijttersen
Stuurlieden: Dik Parlevliet, Marcel van Ruler
Opperbootslieden: Koos van Rijn, Hans van Arkel
Schouw 16, Sloep 't Skip met motor
Patrouilletent, Amerikaan en de Halve squad.

Algemeen: Fouragetent, Amerikaan (latrinetent) en de Hele squad.

Neptunus:  (op de 5e der Oogstmaand)
Trawanten: Koos van Rijn (Kobus Klomp), Hans van Arkel (Hannes heeft genoeg)
 
Spechten Sperwers Arenden Valken
Gerko Klok
Martin Kuijt
Jack Zwanenburg
Peter van der Meij
Peter van Ruler
  (Petrus Tok-Tok)
Jeroen Bartelink
Jos Waanders
Willy Haasnoot
Jaco Kuyt
André Hoek
Jaap Houwaard
Tony van der Plas
Gerrit Kuijt
  (Kuijtje Wrik)
Marcel Andeweg
  (Marcellus Weet Het Beter)
Johan de Ridder
  (Johannes Steilkuif)
Martin Hoek
Kees Guijt
Rob Cornelisse
Wim Houwaard
Kees Houwaard
  (Cornelis van Trawant tot Neptunusklant)
Marcel de Wit
  (Marceltje Gladaal)
Amerikaan Ruimtevaarder Ruimtevaarder Amerikaan
Vlet 533 Vlet 689 Vlet 179 Vlet 178 

Kampgeld: fl. 110,-, tweede zoon korting

Gegevens:

Programma: (Dik Parlevliet, 2004)

Maandag 1 aug. Trektocht naar het Boterhuiseiland

Dinsdag. Trektocht naar de picknickplaats "De Hoef" aan de Kromme Mijdrecht, via de Kaag, Ringvaart, Drecht, Tolhuissluizen en het Amstel-Drechtkanaal. (25 km)

Woensdag. Trektocht naar Vinkeveen via de Pondskoekersluis, Kerkvaart, Ringvaart van Groot Mijdrecht en Gemeentevaart (15 km)

Buikgriep
Het kamp begint rampzalig. Op het Boterhuiseiland lopen we op het toilet (eenvoudige houten hokjes langs de waterkant) een buikgriep op. Vlak daarna worden de toiletten gesloten, maar het virus vaart al met ons mee naar Vinkeveen en maakt handig gebruik van de beperkte hygiene. Ook de voortdurende regen op het soppige eiland helpt mee. Binnen een paar dagen staat iedereen over te geven of ligt in z'n slaapzak. Alleen de leiding, die toch iets zijn beter zijn handen wast, is nog fris. Om de epidemie te bestrijden worden strenge hygiene-regels uitgevaardigd en het menu aangepast: thee, kaak en droog brood. Weg alle vettigheid, appelmoes en cola. Het einde van de epidemie heeft echter nog een laatste dieptepunt in petto.
De troep zit tussen de middag te eten in de squad. Opeens wordt Marcel Andeweg niet goed. Hij staat op en rent naar het water, maar te snel. Hij schiet door en schuift in de plomp. Dan kruipt hij op de kant, onder bulderend gelach van de hele squad, draait zich om, geeft alsnog over en sjokt naar zijn tent. Zelfs de leiding moet even het hoofd afwenden. Het is heel erg, maar echt leuk. Dan loopt stuurman Marcel maar naar de tent om hem te helpen en te troosten.

Dagtocht door de Hollandse waterlinie, via de Demmerikse sluis, Angstel, Abcoudermeer, Holendrecht, Waver, Winkel, Proostdijersluis (20 km). Maar de regen blijft stromen. Het wordt een koude, winderige tocht. Wat moet je doen met zo'n kamp. In binnenspelen zijn we niet zo sterk en de jongens hebben onderhand hun oorlogsboekjes al drie keer uit. Het gras voor de ingang van de halve squad is kaal door de ijsberende schipper. Steeds gluurt hij weer door de kier boven de deur naar de grijze lucht. Stopt het nou nooit.

Vrijdagavond worden de jongens opgehaald door de ouders bij de Botholse schuur.

Zaterdag. Leiding en kader vaart met alle boten terug naar Katwijk, gesleept door de schouw. De tocht gaat nu via de Proostdijer sluis, Winkel, Oude Waver, Amstel-Drecht kanaal en verder de gebruikelijk route naar huis.
 


Zomerkamp 1978

Nieuwkoopse plassen, De Vetwei,   7 - 19 augustus

Schipper: Dik Parlevliet
Stuurlieden: Marcel van Ruler
Opperbootslieden: Koos van Rijn, Hans van Arkel
Opstappers: Wim Ploeg
Bezoekers:  Feite Pijttersen, Jan Hoekman
Schouw 16

Neptunus met Neptunia:  Piet van Arkel en Dorette van Schie (op de veertiende der Oogstmaand)
Trawanten: Jeroen Bartelink, Rob Cornelissen, Douwe de Jong
 
Spechten Sperwers Arenden Valken
Aart Haasnoot
Martin Kuyt
Peter van Ruler
Maarten Ouwehand
  (Maarten Ondermaats)
Dik Twigt
  (Twiggy SmikSmak)
Henry Schaap
Jack Zwanenburg
  (Jacky toch gepakt)
Hans Haasnoot
  (Johannes van Jonkvrouw tot Buitelaer)
Jan Freke
  (Janus VlaVlip)
Claus Schaap
Jaco Kuyt
Marcel Andeweg
Johan de Ridder
Rob Verhart
  (Robertus Ringeloor)
Tony van der Plas
Gerrit Kuyt
Martin Hoek
Pieter Rovers
  (Petrus Dropflop)
Gert de Mooy
  (Gerrit Kraelenjonker)
Vlet 179 Vlet 178 Vlet 533 Vlet 689

Gegevens:

Programma:

Maandag 9 augustus. Trektocht naar het Boterhuiseiland

Dinsdag 10 augustus. Trektocht naar de picknickplaats "De Hoef" aan de Kromme Mijdrecht, via de Kaag, Ringvaart, Drecht, Tolhuissluizen en het Amstel-Drechtkanaal.

Woensdag 11 augustus. Trektocht naar Nieuwkoop via de Kromme Mijdrecht

Donderdag 12 augustus. 's Ochtends verdere opbouw van het kamp. 's Middags nietsdoen, aan het eind van de middag naar Nieuwkoop. 's Avonds een roeispel waarbij een stuurman het roer van de Valkenboot eraf vaart.

Vrijdag 13 augustus. Postenspel. 's Avonds instructie.
    1  Wrik- en roeiparkoers en een ra-zeil op de mast zetten
    2  Afwijking opmeten van een kompas in de boot
    3  Een tent geblindoekt opzetten (bij de Machinesloot)
    4  Een groot vlot maken en daarmee zeilen.

Zaterdag 14 augustus. 's Morgens werd er naar het roer gedoken en werd een volleybalwedstrijd gehouden. 's Middags een roei-waterballonnenspel. 's Avonds rugby.

Zondag 15 augustus.
" Deze dag stonden we vroeger op dan gewoonlijk in verband met het kerkbezoek, Tijdens het wassen hoorden we een snerpend geluid (fluit Koos) en prompt vielen alle natte washandjes in de teil en gingen in stormloop richting fouragetent. Daar wist de fouragemeester de stormloop goed op te vangen. De motor deed het goed zodat we op tijd in de kerk waren. Twee moesten zonodig naast een paar schoonheden zitten, ze wensen anoniem te blijven, dit in verband hun gedrag (kleverig snoepje). Tijdens de preek vroeg de dominee nog waar we vandaan kwamen. Wij keken allen naar de schipper, die echter alleen rood aan kon lopen en door Hans van Arkel uit zijn lijden werd geholpen door het antwoord te geven. Na de dienst kregen we allemaal nog een hand van de dominee. Nadat het vlees was gearriveerd (lag bij de slager in de koelkast), werd de terugtocht aangevangen. Op het kamp werd het eten bereid en de laatste inspectie verricht, voordat de ouders kwamen.
Na het eten werd er in rust afgewacht totdat de stormloop begon. Al spoedig begon het en kwamen de schouw en een vlet afgeladen aan (weg rust). Vaders en moeders, kinderen, neven, nichten en oud-zeeverkenners stormden het terrein op en al spoedig was de lucht vervuld van uitroepen zoals: waar slaap je, wat is dat, hoe is het hier. Tijdens het bezoek werd er thee gedronken, die zowaar te drinken was. Ook werd er een rondvaart georganiseerd, welk natuurlijk ook gepaard ging met kreten, vooral "hij gaat toch niet om" en "hij zinkt toch niet" waren erg in trek. Om 6 uur was de rust weer terug en de ouders naar huis.
Na het eten werd een spel gehouden, dat in elk opzicht nieuw was. We hadden een echte jonkvrouw en deze was ontvoerd. De boeven zaten in een boot, er waren er drie en hadden een bootje met jonkvrouw op sleeptouw. De bedoeling was nu dat we de jonkvrouw gingen redden. Na enig fors roeiwerk lukte het de heer Twigt, alias troepsvuilnisbak, om in de boot bij de jonkvrouw te komen. Helaas "gleed" hij vakkundig uit en hoewel een stuurman hem nog probeerde te pakken, viel hij overboord, in compleet uniform. Er werd een nieuwe poging ingezet die wel slaagde, zodat de Valken de jonkvrouw veilig bij de schouw konden afleveren. Hierna werden pogingen ondernomen om de boeven te pakken. Ze mochten worden geplompt. Dit was natuurlijk een goede uitnodiging en de eerste ging dan ook spoedig. Ook een bril onderging het lot, hij ruste in vrede.
Ook wij gingen rusten, echter nadat wij nog iets verschrikkelijks hebben verteld: onder het eten is de zeeman vertrokken. Er werd lawaai gemaakt, met borden op tafels geslagen, in de handen klappen en met luid geschreeuw: JANTJE. . . . .  JANTJE. . . . . JANTJE. . . . . ."

Maandag 16 augustus. 's Ochtends dopen en daarna het opnemen van de boeien voor de zeilwedstrijden 's middags.

Dinsdag 17 augustus. De hele dag oefenen voor zeilinsigne en roei-insigne en zwemmen.

Woensdag 18 augustus. Trektocht naar de Zuidplas en daarna via sloten, over balken, door de sloten terug. 's Avonds instructie

Donderdag 19 augustus. 's Ochtend aftekenen insignes. 's Middags een soort honkbalspel. 's Avonds de bonte avond.

Vrijdag 20 augustus. 's Ochtend kussengevecht op een balk tussen twee boten. 's Middags afbreken van het kamp waarna de jongens, behalve het kader, met de auto naar huis gingen.

Zaterdag 21 augustus. Terug naar Katwijk via de Rijn, achter de schouw met buitenboordmotor.
 


Zomerkamp 1979

Nieuwkoopse plassen, Weiland van boer Bruins (noord-oost van de Gemeentevaart),  2 juli - 12 juli

Schipper: Dik Parlevliet
Stuurlieden: Marcel van Ruler, Koos van Rijn
Oppers: Jan Hoekman, Hans van Arkel, Aart Haasnoot
Bezoekers: Feite Pijttersen
Schouw 16, 't Skip, 2 kano's

J. Neptunus: Jan Hazekamp (op de zevende der hooimaand)
Trawanten: Gerco Klok (Gerco maakt het wel), Rob Cornelissen (Cornelis Van Halen), Kees Guyt (Cornelis Boterberg), Aart Haasnoot (Adrianus Chocomel), Koos van Rijn (Kobus Zuidwester).
 
Spechten Sperwers Arenden Valken
Jaco Kuyt
Peter van Ruler
Maarten Ouwehand
Dick Twight
Arie Heemskerk
  (Arianus Modderflodder)
Peter van der Niet
  (Petrus gaan we nog niet dopen)
Gerrit Kuyt
Marcel Anderweg
Hans Haasnoot
Jan Freke
Klaas Schuilenburg
  (Klazina Boeizoeker)
Robert Hofkes
  (Speedy Roberto Zoeff...)
Albert Klok
  (Broodje Albert)
Claus Schaap
Johan de Ridder
Martin Hoek
Dick van der Meij
  (Dirrek Kanoduiker)
Adrie Mouthaan
  (Adrianus Zwemlust)
Arie Guyt
  (Arie kwak in de broek)
Freddy Sip
  (Dynamite Freddy)
Tony van der Plas
Jack Zwanenburg
Pieter Rovers
Marcel de Wit
Dirk Kuyt
  (Drikus Buldozer)
Arie Harteveld
  (Arie weet het wel)
Wim Eitens
  (Eitje Zeugenmepper
Vlet 960 Vlet 179 Vlet 689 Vlet 533

Gegevens

Programma:

Maandag 2 juli. Trektocht naar het Boterhuiseiland. 's Avonds voetbal.

Dinsdag. Trektocht naar de picknickplaats "De Hoef" aan de Kromme Mijdrecht, via de Kaag, Ringvaart, Drecht, Tolhuissluizen en het Amstel-Drechtkanaal.
" Na een poosje zagen we de leiding in het riet liggen, druk gebarend dat we langs moesten varen om het brood en melk toegeworpen te krijgen. Dat de fouragemeester meer met dit bijltje heeft gehakt, heeft geen twijfel, daar er twee pakken melk gered moesten worden. Gelukkig veroorzaakte het ontdooide brood geen gewonden.
Tijdens het varen werd het brood gegeten. Na een leuke tocht werden de Tolhuissluizen bereikt. Hierbij was een winkeltje, wat na een ware plundertocht waarschijnlijk verbouwd moest worden.
...
Op het kampterrein aangekomen, werd eerst de tent opgezet en daarna een overheerlijk maaltijd bereid, welke bestond uit: aardappelen, doperwten met peen, hamburger en vla toe. Rest nog de opmerking van de fourageur dat de hamburgers geen sponsjes waren, hij heeft dat proefondervindelijk vastgesteld"
's Avonds: wrikken, kanovaren en duiken vanaf de brug.

Woensdag. (Dik Parlevliet, 2003)
Trektocht naar het Nieuwkoop via de Kromme Mijdrecht en het opzetten van het kamp. Het terrein blijkt vol te liggen met koeieplakken die na opruimen nog smeriger plekken opleveren.
's Avonds gaat het verkeerd met een kano. Na het eten mogen de jongens om beurten met de kano's varen, maar de laatste kano met Marcel de Wit komt niet terug. De plas is leeg en naarmate het donkert, wordt duidelijk dat het fout zit. Nieuwkoop is een doolhof van plassen, eilanden en nauwe slootjes waar je alleen met een kano in kan komen, en alles verscholen achter riet. Waar moet je zoeken, in het donker? Iedereen wordt uitgestuurd op een zoektocht, naar de sloten achter het terrein en naar de plas. De hulp van buur-zeeverkenners wordt ingeroepen, die behalve extra boten ook walkie-talkies hebben. In het donker begint de zoektocht met alle boten. De schipper neemt de schouw en vaart de Gemeentevaart in, naar de Zuidplas. Maar halverwege de vaart schemert tegen de nog lichte avondlucht een lage schim op het water. Teveel om te hopen, maar het is hem toch. De kano ligt helemaal onder water en drijft alleen op het plastic. Als de schouw langszij komt, wordt de rillende jongen aan boord gehesen. Via de radio wordt de zoektocht afgeblazen en iedereen keert terug naar het kamp. Daar doet Marcel zijn verhaal: hij was een sloot ingevaren en omgeslagen, waarna de kano was volgelopen. Er lagen boten in de buurt die hij had geroepen, maar ze hadden niet gereageerd. Na veel moeite lukte het hem om de kano weer om te keren en met de boot vol water had hij in het donker de weg terug weten te vinden. Stuurman Van Ruler maakt een bekend gebaar en de schipper knikt, waarna Marcel met thee en een forse scheut drank wordt opgekrikt en opgewonden het verhaal aan de bak gaat vertellen.
Er wordt voortaan alleen nog met de kano gevaren met zwemvest en in het zicht.

Donderdag. Opbouw van het kamp. 's Middags een zwemspel:
"De bak lag zwemmend in het water bij een vlet. Vanuit de vlet kreeg iedereen een ballon, deze moest naar een andere vlet gebracht worden. Onderweg mocht je ook de ballonnen van de tegenpartij afpakken. Helaas mochten zij dat ook bij jouw doen. Men zal begrijpen dat de personen met een grote maat zwembroek in het voordeel waren. We aanschouwde vele stoeipartijen en innige omhelzingen"
's Avonds rubgy.

Vrijdag. Postenspel.
Bij Hans moest een pontje (een vlot) gemaakt worden.
Bij Aart kompasvaren en kanoslalom ("Er was een kwartiermeester die dacht slim te zijn en deed zijn bril af. Alleen kwam hij erachter dat hij nu niet zoveel meer kon zien. Al schreeuwen "waar ben ik" wist hij toch het parcours af te leggen")
Bij Marcel en Koos: tent opzetten, kabelbaan maken, thee zetten met een primus.

Zaterdag. Dopen
De rest van de ochtend (zeil)instructie.
's Middags zeilspel: Twee groepen moesten een walvis (het skip) vangen door er een lijn naar te gooien en hem weg te slepen.

Zondag. 's Ochtend naar de kerk, 's middags ouderdag en 's avonds een roeispel: boter, kaas en eieren tussen de schipper (in een boot) en stuurman Van Ruler (aan de kant), waarbij de kaart tussen de twee spelers werd overgeroeid.
"Na het buldozeren gingen we slapen"

Maandag. Zeilinstructie

Dinsdag. Trektocht naar de Noordplas en via de sloten terug

Woensdag.  s' Morgens instructie, vooral roeien
 
"Na de middagmaaltijd hadden we een spel. Dit ging als volgt: er was een vlot gemaakt, dit lag tussen twee vletten in. De vletten lagen voor anker. Je moest iemand van de tegenpartij van het vlot gooien en er zelf op blijven staan.
We hadden voor dit spel veel belangstelling van de ene kant van de padvinderszijde over de andere kant hebben we het straks. We zagen vele mooie gevechten en tewaterlatingen. Nadat iedereen een paar keer aan de beurt was geweest, gingen Aart en Marcel op de plank staan. Zij namen het op tegen de troep. Vooral de heer Twight veroorzaakte hier een overdonderende indruk. Hij was wel echter nagenoeg de enige. We hadden zoals gezegd een grote belangstelling. De andere kant was van een stel meisjes op een stereo surfplank. Zij waren minuscuul gekleed en zij oefenden een grote aantrekkingskracht uit op de jongens. Het duurde dan ook niet lang of de plank werd geenterd. Door ingrijpen van de staf bleef de plank gespaard. Ondertussen had de schipper een lijn buiten het sloepje gegooid. We konden hieraan gaan hangen en ons zodoende met de motor voort laten slepen. Tijdens het slepen verloren sommige jongens zowat hun zwembroek. Volgens enkele lieden deden ze dit expres om zo de aandacht te trekken van de dames. Volgens andere bleven deze juist in de buurt omdat dit hun wel interesseerde, want welke idioot zou er nu bij een zeeverkennerskamp blijven rondhangen."

 


 
"Na dit spektakel aanvaarden we de terugtocht naar het kampterrein. Daar had Koos een wakend oog op laten vallen, het zit dan nu ook vol met gaten. De staf kon gelijk aanvallen op de overheerlijke indische maaltijd welke door K.M.J. Hoekman was klaar gemaakt. Na dit (vr)eetfestijn kon het merendeel van de leiding niet meer ingezet worden. Ze moesten eerst alles laten bekomen. De troep was intussen bezig om ook een poging te doen om zoiets voor elkaar te krijgen. Dat het niet altijd lukte, kon men zien aan de gezichten van de koks. Bij de Sperwers ging ook nog een pan met gehaktballen om, zodat er nog maar één eetbaar was. Jan stond ondertussen onder de douche, hij werd afgelost door Marcel die getracht had het eten in de squad in goede banen te leiden.

s'Avonds vond de langverwachte vollybalwedstrijd plaats. De leiding tegen het kader. De leiding stond onder leiding van Jan, die aangevuld met technische kennis een enthousiasme voor de dag bracht, die de rest aanstak. Het kader had dan ook geen schijn van kans. Hierna kwamen de andere jongens aan bod. Dit werd een spannend geheel, vooral de heer Sip heeft vele kwaliteiten. Na dit enerverende sportgebeuren gingen de jongens naar bed en kwam het kader de leiding opzoeken, om het afscheid te vieren. Het was dus half twee eindelijk rustig op het kampterrein."

Donderdag. Aftekenen roei-insigne. Deels afbraak van het kamp (de Juliana zou het kamp overnemen) en 's avonds met de auto naar huis.

Vrijdag. Vrije dag voor de leiding en het kader

Zaterdag 14 juli. Naar Katwijk via de Rijn.
 
 


Foerageren (1978)

Een pruttelende motor, half slapende stafleden in een lege sloep. Zo was het dagelijks beeld die een ieder elke dag kon zien. Na volgens de gebruikelijke methode te hebben aangelegd, zo dicht mogelijk bij de kranen, pakken we de fiets en zetten de lege krat erop.  De weg leidt eerst naar de bakker.  Hier vindt de grote ommekeer plaats, als we naar het bedrijvige winkelpersoneel bekijken. Onder genoemd personeel is er één die altijd begint te lachen als ze ons ziet, dit tot vreugde van de klanten, want rekenen kan ze dan meestal ook niet meer. Natuurlijk is het brood nog niet klaar en laten we de lege krat achter om naar de supermarkt te gaan voor een krant. De volgende op de route is de groente-melkboer. Deze is altijd in een best humeur als hij ons ziet, vanwege de klandizie waarschijnlijk. Hierdoor stelt hij gratis een vervoermiddel beschikbaar, waarmee wij de voorraden rammelend en schokkend richting sloep transporteren, nadat we ook de slager bezocht hebben.
Terwijl er één terug rammelt, vult de ander de jerrycans. Dit gaat, hoe ultramodern, met een tuinslang, die er nog al eens uitschiet. Als dit gebeurt gaat het weer in optocht naar de bakker. Gegiechel, zenuwachtig galop en lichte paniek is hier nu merkbaar, daar de dames vergeten hebben te informeren naar de film.  W. spreekt enige vermanende woorden, waardoor de wangen licht gekleurd worden.  In afwachting van het brood, nuttigen we een sauzenbroodje en worden ook nog als opvulling uitgescholden door een bediende op de vraag of we al geholpen werden (de vraag kwam van een vriendelijke klant). Als eindelijk het brood klaar is, vertrekken we naar de boot, nagezwaaid.  Soms wordt Trudy nog bezocht en daarna volgt de afvaart richting kamp, al moe van het werken.
 

De instructeur (1979)

Velen denken dat het leven van een zeilinstructeur over rozen gaat. Maar zij hebben het mis. Neem nou het kamp waar ik van de zomer was. Je kijkt of je alles bij je hebt, zwemvest, reddingslijn, fototoestel, zwembroek en niet te vergeten de pillen. Je loopt dan naar de boot toe, waar de jongens al op je staan te wachten. Meestal hebben ze dan laarzen aan, maar dat viel dit keer mee. Je ziet wel dat de boot ietwat fout opgetuigd is, je besluit er niets van te zeggen. Het werkt zo ontmoedigend. Je wijst op goed geluk iemand aan, om af te varen. Warempel het gaat nog goed ook.

Net als je iets uit bent aan het leggen, komt een boot vol met meisjes voorbij, ook in zwempak. De aandacht verslapt dus nog meer. Gelukkig is de kant (zacht) dichtbij en met een schok worden ze terug in de werkelijkheid geworpen. Ik leg dan al ergens op de achterplecht.
Na de afvaart, de jongens hebben nu natte voeten, denk je dat ze nu wel opletten. Maar nee hoor, nadat alles een tijdje goed was gegaan, komt er weer een boot met meisjes voorbij. Weer letten ze niet op, met het gevolg dat de gijp iets te hard ging. Het zeil bleef heel doordat iemand zo vriendelijk was de klap op te vangen. Konden we gelijk man overboord oefenen met een levend iemand. Helaas hadden we dit nog niet beoefend, zodat de persoon wat blauw aanliep.

De plas was inmiddels schoongeveegd door ons. Als je een landing voordoet gaat alles goed, als je het iemand anders laat doen, zit hij gelijk in de bomen. Na weer een mislukte gijp, waarbij ik, met gevaar voor eigen leven, moest ingrijpen, besluit ik maar om via een andere weg terug te gaan. Natuurlijk rammen we eerst nog een veenbank zodat ik wederom ergens anders terechtkom. Het slootje wat ik in gedachten had, bleek helaas tegen de wind te liggen. Hierdoor gingen we het bomen in praktijk brengen. Alles scheen goed te gaan, totdat iemand vergat de riem uit de modder te trekken. Nu is dat nog niet het grote probleem, dat is terug gaan en de riem uit de modder halen. Na veel proberen lukte dit, waarbij de persoon zowat weer overboord viel. Nu nog de laatste hindernis: het ophijsen van het grootzeil als je aan het roeien bent. Dit lukte, maar niet voordat ik driemaal geraakt ben door de giek.
Maar aan alles komt een eind, gelukkig ook hieraan.