Dorus Rijkerstroep  leden, jaar, programma


Terug naar Dorus Rijkers
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Programma 1955-56

 
 

Jaar 1949 - 1950

Schipper: Leen Haasnoot
Stuurlieden: Jaap Pluimgraaf
Opperbootslieden: Wim Lagemaat

Bootslieden: (Logboek Dorus Rijkers)
- Feiko Kalsbeek (Sperwers)
- Klaas Zwitser
- Krijn Schaap
- Kees Parlevliet

Jongens:
- Pim  Hofkes (nieuw van welpen)
- Henk Houwaard (nieuwe juni 1949)
- Klaas Zwitser (nieuw juni 1949)

Jaaroverzicht (Jaarverslag dec 1950, Leen Haasnoot)

Het jaar, dat achter ons ligt, kunnen we zonder overdrijving een topjaar van onze troep noemen. Immers, sinds het zomerkamp in augustus, mogen we ons met recht tot de zeeverkenners rekenen. Tijdens het Nationale zZeeverkennerskamp in Terhorne "gewerd" ons namelijk een heuse zeilboot, te weten een stalen Friese zeilschouw, sloep-tjotter getuigd en geklassificeerd als onder No. 16. Wat dit voor onze zeeverkenners betekent, kunnen zij u wel vertellen, die het voorrecht hebben gehad het kamp in Friesland mee te maken.
Twee verkenners behaalden - na het maken van hun hike - het insigne 1e klas, te weten Feiko Kalsbeek en Han van der Maaden. De laatste kon enige tijd later ook nog de geel-groene koorden uitgereikt worden. Op het nat. Zeeverkennerskamp in Terhorne werd ook aan onze troep de Blauwe Wimpel uitgereikt als teken van erkenning van kamp- en zeilvaardigheid.
Activiteiten: het jubileumdefilé te Leiden, de jaarlijkse St. Jorismarsen, de districtspatrouillewedstrijden op Hemelvaartsdag, enkele jiu-jitsu middagen onder leiding van heer Verra, het Pinksterkamp in de duinen, waarbij de deelnemers, waarvan steeds vaststond, dat ze niet aan het Waterkamp zouden kunnen meedoen, een paar prachtige kampdagen geboden werd voor nog geen gulden per persoon, het Nationale Zeeverkennerskamp in Terhorne, een evenement voor ieder die er bij betrokken was, de jaarlijkse athletiekwedstrijden, waarbij de wisselbeker voorgoed in onze handen kam, de zwemmiddagen in de "Overdekte", de zeilmiddagen op de Kaag in het najaar, de kerstviering in de bunker op 23 december met de onvergetelijke lezing met lantaarnplaatjes van de heer Nic. van Beelen en zijn zoon.
Zeker in het voorjaar heeft de eigenlijk klasse-eis-training wel wat geleden door gezamenlijke activiteiten, of activiteiten in nog groter verband, die meer betrekking hadden op "vlagvertoon" dan op oefening. Ook dit jaar leed de troep nog aan hetzelfde euvel als het vorige jaar: een tekort aan geschikte krachten. Wim Lagemaat, aspirant stuurman, heeft praktisch het gehele jaar nog als ziek doorgebracht; maar wij zijn met hem blij, dat aan het eind van het jaar het herstel zodanig voortgang maakte, dat hij zich reeds enkele malen in de bunker kon laten zien. De gehele training draaide in werkelijkheid dus om twee leiders, wat voor een zeeverkennerstroep zeker onvoldoende genoemd moet worden. Gelukkig bestaat het uitzicht dat in 1951 hierin verbetering zal optreden.

Belangrijk was dit jaar vooral, dat de scheepsraad met nog grotere verantwoordelijkheid belast werd dan voorheen. Over de manier, waarop deze jongens, gezien hun leeftijd, de troep lieten reilen en zeilen, kunnen we tenslotte niet ontevreden zijn. Vanzelfsprekend waren hier dikwijls moeilijkheden te overwinnen - het stormde wel eens; het scheepje scheen wel eens stuurloos rond te dobberen - maar... het werd toch uiteindelijk weer geklaard. Leuke initiatieven en besluiten kwamen hieruit voort. Er werd bijvoorbeeld een troepsbibliotheek in het leven geroepen, waarbij goede jongensboeken tegen de prijs van 5 cent per week geleend kunnen worden. Er kwam in samenwerking met Rijkspostspaarbank een eigen spaarkas tot stand, waarbij over de inleg normale rente vergoed wordt en de spaarkaarten en spaarzegels gratis door de P.T.T. ter beschikking worden gesteld. Nieuwelingen, die na 6 maanden nog niet geinstalleerd kunnen worden, worden voor de troep afgewezen, enz.

Laten we hopen, dat als straks in het nieuwe jaar een jongere scheepsraad het roer over zal nemen, de koers vervolgd kan worden, die hun voorgangers in de afgelopen vijf jaar hebben getracht aan te geven. Ook over dit werk hangt helaas weer de schaduw van de dreiging, waarin we in de wereld van thans leven. Het was daarom goed, dat we met de andere jeugdgroepen van Katwijk aan het eind van het jaar in de Nieuwe Kerk ons konden confronteren met die ontzaglijke waarheid, dat, eeuwen geleden, met de komst van Christus, het verlossend woord gesproken is.
 


Jaar 1950 - 1951

Schipper: Leen Haasnoot
Stuurlieden: Jaap Pluimgraaf
Opperbootslieden: Wim Lagemaat

Bootslieden:
- Feiko Kalsbeek
- Krijn Schaap
- Klaas Zwitser
- Bram Ouwehand (Spechten)
- Klaas Parlevliet
- Harry van der Maaden

Jongens;
- Co de Vreugd (geinstalleerd juli 1950)
- Gert Minnee (geinstalleerd juli 1950)
- Piet van Duyvenbode (geinstalleerd juli 1950)
- Jacqui Timmermans (geinstalleerd juli 1950)

Vanf jan. 1951 als opperbootslieden in een seniorenconvent met taken:
- Han van der Maaden (instructie)
- Feiko Kalsbeek (instructie)
- Henk Elsgest (schieman)
- Kees Houwaard (administratie en financiën)
- Krijn Schaap (geen rang)

 (Logboek Dorus Rijkers)
 


Jaar 1951 - 1952

Schipper: Leen Haasnoot
Stuurlieden: Jaap Pluimgraaf, Han van der Maaden, Wim Lagemaat
Opperbootslieden: Henk Elsgeest, Kees Houwaard, Krijn  Schaap
 
Spechten Sperwers Fazanten
Harry van der Maaden
Piet van Duyvenbode
Maart de Vreugd
Sammie Dubbeldam
Kees van Beelen
Pim Hofkes
Klaus Parlevliet
Klaas van der Plas
Bas de Mol
Bertie Bouhuys
Kees Verdoes
Gert Minnee
Bram Ouwehand
Jaap van der Plas I
Jaap van der Plas II
Rob Huisken
Manfred Maurirz
Hans van Duyvenbode
Piet van der Bent
(Logboek Dorus Rijkers, voorjaar 1952?)
 


Jaar 1952 - 1953

Schipper: Leen Haasnoot
Stuurlieden: Jaap Pluimgraaf, Han van der Maaden
Opperbootslieden: Henk Elsgeest, Kees Houwaard
 
Spechten Sperwers Valken Fazanten (senioren)
Piet van Duyvenbode
Sammie Dubbeldam
Evert van Leeuwen
Gerard Krüger
Piet van der Waay
Wim de Wolf
Gert Minnee
Huib Kalsbeek
Kees Dubbelaar
Wijnand Rijsdam
Dirk van der Plas
Peter de Wolf
Jaap van der Plas
Maart de Vreugd
Bertie Bouhyus
Anton Schaap
Manfred Mauritz
Kees van Duyvenbode
Harry van der Maaden
Bram Ouwehand
Pim Hofkes
Rob Huisken
(logboek Dorus, juni 1953)
 


Jaar 1953 - 1954

Schipper: Leen Haasnoot
Stuurlieden: Jaap Pluimgraaf, Henk Elsgeest
 
Spechten Sperwers Fazanten Valken Seniorenbak
Piet van Duyvenbode
Evert van Leeuwen
Piet van der Waay
Wim van der Wolf
KS van Rijn
JP van Tubb
Gert Minnee
Huib Kalsbeek
Kees Dubbelaar
Wijnand Rijsdam
Peter de Wolf
Anton Schaap
Sammie Dubbeldam
D. van Duyn
D. Goedhart
Jp Parlevliet
Jp Remmelzwaal
Jaap van der Plas
Maart de Vreugd
Bertie Bouhuys
Kees van Duyvenbode
Harry van der Maaden
Bram Ouwehand
Pim Hofkes
(logboek Dorus Rijkers, dec 1953)
 


Jaar 1954 - 1955

Schipper: Jaap Pluimgraaf?
Stuurlieden: Jaap Pluimgraaf, Henk Elsgeest, Harry van der Maaden
 
Spechten Sperwers Fazanten Valken
Wijnand Rijsdam
Wim van der Wolf.
Peter van der Wolf
Evert van Leeuwen.
?
?
A. Schaap

Na januari 1955:
Spechten Sperwers Valken
E.J. van Leeuwen
Wim van der Wolf
Sam Dubbeldam
J. Remmelzwaal
Jan de Lange
Hans Vöge
Peter van der Wolf Bert Bouhuys
?
Sjaak van Duivenboden
Verder:
Jaap Visser,
Jan Schuitenmaker
(Logboek Spechten)
 


Jaar 1955 - 1956
 
Spechten Sperwers Valken
E.J. van Leeuwen
?
Hans Vöge
Jan de Lange
?
?
Jan Schuitenmaker
Jaap Visser
?
?
K. Haasnoot
(Logboek Spechten)
 


Jaar 1956 - 1957

Schipper: Leen Haasnoot
Stuurlieden: Henk Elsgeest, Harry van der Maaden, Peter van der Wolff
 
Spechten
?
?
Jan de Lange
Leen Guyt
Joop Dusoswa
Cees Sneydhers
(Logboek Spechten)
 


Jaar 1957 - 1958

Schipper: Han van der Maaden
Stuurlieden: Henk Elsgeest, Harry van der Maaden, Peter van der Wolff
 
Spechten
?
?
Leen Guyt
Joop Dusoswa
Kees Svr.
Piet Scp
Jan Hart
Piet Schuitenmaker
Verder:
Sjaak Timmermans
Rini Timmermans
Loe Kreft
Andre Grunstra

(Logboek Spechten)
 


Jaar 1958 - 1959

Schipper: Henk Elsgeest

okt 58: Spechten opgeheven
(Logboek Spechten)