Dorus Rijkerstroep  leden, jaar, programma


Terug naar Dorus Rijkers
1946 1947 1948 1949 Programma 1948-1949

 

Jaar 1945 - 1946

Schipper: Leen Haasnot
Stuurlieden: Bert Haasnoot
Opperbootslieden: Jan Haasnoot

Bootslieden:
- Kees Parlevliet
 (Logboek Dorus Rijkers)

Jaaroverzicht (Jaarverslag dec 1946, Leen Haasnoot)

Leiding: Grote moeilijkheden door wisselen van stuurman. Stuurman J. Haasnoot trad toe op 23.2.46 en werd geinstalleerd op 7.12.46. . Stuurman Bert Haasnoot, die steeds trouw en enthousiast zijn functie vervulde gaat op 27.4.46  naar zee. Op 5 juni treed stuurman M. Spaanderman toe, die ons echter de 19e october gaat verlaten als schipper van de Neptunustroep.

Drie gebeurtenissen overheersen de geschiedenis van onze troep: de kaderwedstrijd waar we als nr. 5 tevoorschijn kwamen, ons zomerkamp en de atletiekwedstrijd waar we als no. 1 van de junioren te voorschijn kwamen.
Broederschap; Wij hadden dit jaar 4 maal contact met een groep uit andere plaatsen, waar wij tegen wedstrijden. Lectuur: we konden dit jaar in het bezit komen van een schat van uitstekende literatuur over kampleven, spel en sport.

De moeilijkheden waren en zijn groot. Ik moet bij de jongens vaak een gemis aan enthousiasme en activiteiten bespeuren buiten hand- of voetbalspel. Zelf staan we nog lang niet zover boven onze stof als wel nodig en/of wenselijk is en meer dan eens ontbreekt de tijd, die er zeker voor nodig is. De drie bijeenkomsten met de ouders die wij hadden, waren voor ons een aansporing om de ingeslagen weg verder te ontdekken en te volgen en ook voor de jongens en ons zelf trachten voor 1947 het goed spoor te volgen, waarvan het eindpunt Christus is.
 


Jaar 1946 - 1947

Schipper: Leen Haasnot
Stuurlieden: Maart Spaanderman, Jan Haasnoot
Opperbootslieden:

Bootslieden:
- Kees Schaap
(Logboek Dorus Rijkers)

Jaaroverzicht (Jaarverslag dec 1947, Leen Haasnoot)

De training komt op een steeds hoger peil en voor de geest in de troep mag men dankbaar zijn. Voor het eerst kwamen in 1947 4 welpen over naar de troep.
 


Jaar 1947 - 1948

Schipper: Leen Haasnoot
Stuurlieden: Jan Haasnoot
Opperbootslieden:  Niek Berkeij

Bootslieden:
- Kees Schaap
- Gijs van Duyn (Spechten)
- Han van der Maaden

Kwartiermeester
- Jaap Haasnoot
 (Logboek Dorus Rijkers)

Jaaroverzicht (Jaarverslag dec 1948, Leen Haasnoot)

Onze laatste bijeenkomst van dit jaar "rondom Lucas 12". We zitten rond onze tafel, een sobere versiering van wat papier en groen door Jan Minnee en Kees Schaap en heerlijke chocola van Kees en Han. Een tractatie van Pluim, hersengymnastiek en een verhaal van de schipper is het eind van ons padvindersjaar met z'n lief en leed. maar toch: met nieuwe moed in 1949! (Logboek Dorus Rijkers, dec 1948)
 

De troep heeft thans 4 bakken, waarvan er één zijn PL (Gijs van Duin) zag vertrekken wegens zijn werk. De troepbijeenkomsten werden goed bezocht. Twee welpen kwamen over en de ereraad is ongeveer 10 maal bijeen geweest.
Activiteiten: bezoek aan het Vliegveld Valkenburg, deelname St Jorismarsen, onderdistrictswedstrijden (uitslag 2), voor- en najaarskoempoelan; Pinksterkamp te Soestduinen door de Spechten, onder leiding van de bootsman; Zomerkamp te Maarn-Laag Kanje, athletiekwedstrijden (uitslag no 1), spel tegen Noordwijk in de duinen

Door de H.C. en de D.C. met staf wordt een bezoek gebracht aan onze bunkers. De vader van één der verkenners (de heer Houwaard) helpt ons op voortreffelijke wijze door het metselen van een vloer en het aanbrengen van een schoorsteen. Onze groepspatrouillewedstrijd van het najaar brengt de Arenden de overwinning. Helaas moest stuurman Haasnoot de troep om gezondheidsredenen redenen verlaten. Een zeer gevoelig verlies. Laten we hopen dat hij spoedig geheel hersteld zal zijn. Zijn opvolger stuurman Berkey moest al heel gauw door drukke werkzaamheden zijn taak neerleggen. Zijn werk werd toen overgenomen door instructeur J. Pluimgraaf, boven alle lof verheven.
Schipper Haasnoot behaalde het certificaat 1 en 2 van de Woodbadgecursus 1948 en kon in december weer ten volle zijn functie hervatten. Tijdens zijn afwezigheid in de eerste helft van dit jaar bood schipper Parlevliet zijn stuurman aan, welk aanbod dankbaar werd aanvaard.
Zo gaan we 1949 in met als devies: Mik hoog
 


Jaar 1948 - 1949

Schipper: Leen Haasnot
Opperbootslieden: Jaap Pluimgraaf

Bootslieden:
- Kees Schaap
- Han van der Maaden
- Jan Minnee (3 maanden Spechten)
- Klaas Zwitser
- Kees Parlevliet (Arenden)
- Joop Haasnoot

kwartiermeesters
- Krijn Schaap (Spechten?)

Jongens:
- Daan Tavenier (nieuw van welpen, naar Spechten)
- Bram Ouwehand (nieuw van welpen)
- Hans van Duyvenbode (nieuw van welpen)
- Henk Elsgeest (nieuw febr 1949)
 (Logboek Dorus Rijkers)

Jaaroverzicht (Jaarverslag dec 1949, Leen Haasnoot)

Over het afgelopen jaar mogen we wat de troep betreft, niet ontevreden zijn. Zonder enige noemenswaardige onderbreking konden stuurman en ondergetekende op de troepsmiddagen aanwezig zijn. Onder veel belangstelling van de andere troeen vond op 9 juli de installatie plaats van de instructeur Pluimgraaf tot stuurman. Naarmate echter de leeftijdverschillen in de troep groter worden, wordt ook het gemis aan meer leiders groter, aangezien een dergelijk troep van twee leiders teveel tijd eist aan de voorbereiding en tot uitvoering brengen van de programma's. Kort voor 't einde van het jaar meldde zich gelukkig Wim Lagemaat als stuurman aan. Hij zal helaas de eerste maanden van 1950 niet kunnen asisteren door een ernstige ongesteldheid. We wensen hem van harte beterschap toe.

Zowel de voorjaars- als de najaarskoempoelan te Lunteren werden door ons bezocht, evenals de nationale Koempoelan te Lunteren. In  dezelfde maand werd mij de Woodbadge uitgereikt. Samen met de schippers Parlevliet en Van der Maaden volgde ik de nautische cursus voor zeeverkennersleiders in Maasdam waar we ook het bootleidingscertificaat behaalden. De troep ontwikkelde zich goed tot 21 verkenners. Voor het eerst in de geschiedenis van onze troep ging een zeeverkenner, die vanaf de bevrijding lid was van de troep, over naar de nieuw gevormde stam, namelijk Kees Schaap. Joop Haasnoot verliet ons in verband met het bereiken van de 18-jarige leftijd. Bezwaren die zich voordeden in verband met het leeftijdsgeschil bij de overkomst van welpen, werden opgelost door een wijziging in de samenstelling van de bakken. Ook werd de naam Valken werd gewijzigd in Fazanten zodat de troep nu bestaat uit: Arenden, Spechten, Sperwers en Fazanten.

Er werd aan veel activiteiten deelgenomen. Buiten de trope om waren ook vele activiteiten zodat het normale troepwerk er wel eens onder leed. Enkele programmapunten waren: de rally naar Monte Carlo, aanlegsteiger maken met touwladder, touwbrug over de zandkuil, de flessedieven van Santa-Fez, het grote gezamenlijke avondspel met de kist met wekkers en de baard-expeditie bij Sinterklaas.
Verder de handbalwedstrijd tegen Hillegom (3-1), het bezoek van onze HKC Schipper Viëtor, die door onze touwbrug zakte (!), de gezamenlijke St.Jorisviering (winnaar Bestevaertroep), we namen deel aan de jaarlijkse St.Jorismarsen te Oegstgeest. 3 bootslieden waren op de Palaver in Vogelenzang, met hulp van schipper Parlevliet en stuurman Schaap hielden we een flink bezochte 1 ste klas-cursus, .de Spechten gingen met Hemelvaartsdag naar de patrouillewedstrijden (noodweer!). In juli hielden we het zomerkamp in Stroe, het heetste, droogste en meest geslaagde van alle kampen. Voor de P.L's draaiden we een film: zeilwedstrijden in Friesland. In november de Katwijkse athletiekwedstrijden: voor de derde maal hielden we daarvan de wisselbeker in ons bezit.
Ik geloof niet teveel te zeggen wanneer ik beweer, dat er voor onze jongens geen probleem "vrije-tijdbesteding" bestaat. In elk geval vinden zij in onze beweging en belangrijke, plezierige en voor hun algemene ontwikkeling - ik bedoel niet "schoolse" - waardevolle vulling van hun vrije tijd. Het ware te wensen dat vele ouders hiervan doordrongen werden en nog meer jongens van de hier geboden gelegenheid gebruik gingen maken.
Een belangrijk jaar wacht ons: 1950. De Nederlandse Padvinders bestaan 40 jaar en de Katwijkse afdeling op 14 mei 20 jaar. En 't allervoornaamste: dit jaar komt onze nieuwe zeilboot, de Friese schouw no. 20
Dorus Rijkers, ahoy!