Hoofdmenu
Zomerkampen
1945 -1949   -  1981-1989 1990-1999 2000 -
 
Leden en jaar
1945-1949   -  1980-1989 1990-1999 2000 - 
 
Leiding

Diversen:


Bestevaer

Michiel de Ruyter
 
 
 
 


 

 

Bestevaer (grootvader) was de koosnaam van de scheepslieden voor twee grote 17e eeuwse vlootvoogden: Michiel de Ruyter en Maarten Tromp

Michiel de Ruyter
Michiel Adriaenszoon Ruyter ging vanaf zijn elfde jaar naar zee. Nadat hij eerst vooral bij de koopvaardij, de walvis- en de kaapvaart had gewerkt, trad hij in 1652 in dienst als commandeur van de Zeeuwse admiraliteit. Hij was een voortreffelijk tacticus in de slagen bij Plymouth, voor Duins, bij Dungeness, Portland, Nieuwpoort en Ter Heijde. In 1665 werd hij bevorderd met het opperbevel over 's lands vloot met als 
vlaggenschip de nieuwe 'De Zeven Provinciën'.
Tijdens de Derde Engels-Nederlandse Oorlog toonde de vloot onder leiding van De Ruyter zich voor het eerst de meerdere van de Engelse. In de slagen bij Stromboli en Syracuse streed hij met succes, maar werd hij zwaar gewond. Hij stierf een week later. Zijn lijk werd met grote staatsie bijgezet in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
De Ruyter was een geniaal tacticus, die zijn weerga niet heeft gehad in het hanteren van grote formaties zeilschepen. Als vlootvoogd toonde hij een zodanige rechtvaardigheid en menselijkheid dat het scheepsvolk hem de bijnaam Bestevaer (= lett.: 'grootvader') gaf. In zijn karakter kwamen eenvoud en vroomheid opvallend naar voren. Aan de politieke partijschappen van zijn tijd nam hij weinig deel. Reeds tijdens zijn leven was De Ruyter een internationale beroemdheid.

(naar Encarta(R) 99 Encyclopedie Winkler Prins)
Maarten Tromp
Maarten Harpertsz. Tromp was, zoals alle marine-officieren van zijn tijd, van oorsprong koopvaarder en voer in marineverband wanneer daar behoefte aan was. In 1622, 24 jaar oud, trad hij in dienst bij de admiraliteit van de Maze als luitenant.
Twee jaar later werd hij benoemd tot scheepsbevelhebber en in 1629 als vlaggenkapitein van Piet Heyn. In 1637, pas 39 jaar oud, kreeg hij het opperbevel over de zeemacht. Al spoedig kreeg hij grote naam door zijn overwinning bij Duins.
Dit was één van de belangrijkste wapenfeiten in de Nederlandse marine door de meesterlijke taktiek, maar vooral omdat door deze overwinning de noodzaak van een sterke vloot werd aangetoond. Hij ondervond echter veel kritiek van zijn politieke tegenstanders die hem zijn Oranje-gezindheid kwalijk namen. Hij steunde Frederik Hendriks vlootpolitiek, wat hem niet geliefd maakte bij de Staten.

In de oorlog met Engeland versloeg hij Blake bij Dungeness, waarna zijn vloot de zee beheerste. Uit die tijd stamt de anecdote dat hij een bezem in de mast voerde ten teken dat hij de zee had schoongeveegd van Engelsen. De Engelse vloot werd echter snel zeer versterkt. Tromp slaagde er nog in een belangrijk konvooi van koopvaarders veilig binnen te loodsen, maar werd in de aansluitende drie-daagse zeeslag opnieuw verslagen. In de aansluitende Slag bij Ter Heyde sneuvelde Tromp in 1653maar de slag werd gewonnen.

Tromp was een geniaal tacticus en een geboren leider. Hij was goedhartig voor zijn minderen die hem op handen droegen en hem de titel "Bestevaer" 
(= grootvadertje) gaven Tot op de dag van vandaag wordt het volgende citaat uit zijn mond aan de Nederlandse adelborsten voorgehouden tijdens hun opleiding in Den Helder. 

"Waarom zou ick deze eerlijke lieden, die immers hun leven met mij waagen, anders dan wel aanspreken en bejeghenen. Waartoe zou ick vloeken en schelden; Ick kan met een enkel goed woord meer uitrichten dan een ander met tien kwade?"
(www.deruyter.org)

Maarten Tromp


 
De das:

1945-1949:   oranje-lichtblauw

na 1952 de horde en na 1980 de wacht:   bruin-rood

Opstellen van de bakken en bakslinten (2005 )
Vlag