Boeken 
Historie van Katwijk
-
   
  De volkstaal van Katwijk aan Zee

  Dr. G.S. Overdiep, met medewerking van C. Varkevisser.
   

  Uitgebreide beschrijving van de volkstaal (dialect) van de vissers van Katwijk aan Zee. De gegevens zijn vooral afkomstig van Cornelis Varkevisser , die op verzoek van Overdiep in de dertiger jaren veel gesprekken voerde met oude Katwijkers en deze stenografisch noteerde. Hieruit resulteerde ook een Katwijks woordenboek. Het boek is voor niet-neerlandici grotendeels onleesbaar. De eerste hoofdstukken bevatten wel een aardige schets van Katwijkse zaken. Recent is het Katwijkse dialect weer onderwerp van studie op de Leidse Universiteit: een proefschrift over deze oude taalvariëteit door C.L. de Vink is in voorbereiding.


  Uitgever: N.V. Standaard Boekhandel, Antwerpen, en Teulings' uitgevers-Mij, 's Hertogenbosch, 1940.

  Verkrijgbaar: Alleen antiquarisch.

  Te lezen: Bibliotheek Katwijk

Menu