Boeken 
Historie van Katwijk
-
   
  De uitwateringssluizen van Katwijk, 1404 - 1984
   

  Dit boek is uitgegeven naar aanleiding van de bouw van de nieuwe uitwateringssluis van het Hoogheemraadschap Rijnland.

  De eerste doorgraving van de duinen bij Katwijk, J.E.A. Boomgaard

  Een artikel over de aanleg van duikers en plannen voor een uitwateringssluis in de periode 1404 - 1629, in het bijzonder de aanleg van de eerste, in 1571 gegraven uitwatering bij Katwijk. De uitgang van deze uitwatering in zee verzandde snel, waarna alleen het kanaal het Mallegat overbleef.

  De aanleg van een uitwatering te Katwijk, L. Sentis-Senden 

  Een beschrijving van de aanleg in 1807 van de huidige uitwatering en sluizen en de perikelen die daaraan vooraf gingen vanaf 1737. De zeesluis uit deze aanleg werd in 1984 vervangen.

  De nieuwe uitwateringsluis, P.S. Anes en W. de Leeuw
   
   Een artikel over de veranderingen en vernieuwingen van de uitwatering vanaf 1807 en een (technische) beschrijving van de 1984 gebouwde nieuwe zeesluis. Verder wordt ingegaan op de andere maatregelen om de hoofdwaterkering in Katwijk te laten voldoen aan de Deltanormen.

  Van Brittenburg naar Lugdunum, J.H.F. Bloemers en M.D. de Weerd

  Een verslag van de archeologische opgraving in de bouwput van de nieuwe uitwateringssluis in 1984. Hier werden gevonden:

  • Romeinse bewoningsresten van 160 - 240 na Chr. Geen gebouwen maar afvalkuilen, waterput, greppels en palissaden.
  • Een Middeleeuws geploegd akkercomplex met een wal, greppel en palissade. Waarschijnlijk 10e - 11e eeuw.
  De situatie rond de Brittenburg wordt opnieuw geëvalueerd, waarbij men tot de interpretatie komt dat de Brittenburg een deel vormde van de ommuring van de Romeinse stad Lugdunum.


  Uitgever: Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden, 1984.

  Heruitgave: Hollandse Studien, deel 13, van de Historische Vereniging Holland.

  Verkrijgbaar: Niet meer in de boekhandel verkrijgbaar

  Te lezen: Bibliotheek Katwijk

Menu