Boeken
Historie van Katwijk
-
   
  Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg

  D. Parlevliet
   

  Historische reconstructie van de topografie van Katwijk en Valkenburg, resulterend in kaarten op schaal 1:7500 met begeleidende boeken. Het onderzoek richt zich in hoofdzaak op het landelijk gebied. Omliggende gemeenten zijn soms meegenomen. Er zijn 3 delen verschenen:

 • Atlas 1825
 • Atlas 1620
 • Atlas 1544
 • Het laatste deel dat nu in bewerking is zal de Middeleeuwen behandelen.

 •  

   


  Uitgever: Boekhandel Van den Berg, Katwijk. Atlas 1825: 1990, Atlas 1620: 1993, Atlas 1544: 1996.

  Verkrijgbaar:  Boekwinkeltjes.nl

  Te lezen:  Bibliotheek Katwijk

MenuHistorische Atlas van Katwijk en Valkenburg 1825

Deze atlas is gebaseerd op het eerste kadaster, opgesteld tussen 1820 en 1832, aangevuld met topografische details uit andere kaarten uit de 19e eeuw.

Inhoud:

Index op eigenaren van landerijen volgens het kadaster.

Index op personen in kaarten (ook kaartmakers)

Index op topografische namen
 
 


Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg 1620.

De atlas is gebaseerd op de kaart(boeken) die in het begin van de 17e eeuw door veel geestelijke instellingen zijn gemaakt en de meetkundige grondslag van de Atlas 1825.

Inhoud:

Index op topografische namen.

Index op personen en plaatsen.

Index op kaartmakers
 Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg 1544

De atlas is gebaseerd op de opmeting van alle percelen voor het morgengeld van het Hoogheemraadschap Rijnland. Deze zijn in een vaste volgorde opgemeten (ieder perceel belend aan de vorige en het volgende). Met als referentie de percelen van geestelijke instellingen, waarvan de ligging uit de Atlas 1620 bekend was, bleek het mogelijk om het grootste deel van het landelijk gebied te reconstrueren.

Inhoud:

Index op topografische namen.

Index op personen en plaatsen.