Boeken
Historie van Katwijk
-
   
  Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg

  D. Parlevliet
   

  Historische reconstructie van de topografie van Katwijk en Valkenburg, resulterend in kaarten op schaal 1:7500 met begeleidende boeken. Het onderzoek richt zich in hoofdzaak op het landelijk gebied. Omliggende gemeenten zijn soms meegenomen. Er zijn 3 delen verschenen:

 • Atlas 1825
 • Atlas 1620
 • Atlas 1544

 • Het volgende en laatste deel behandelt de Middeleeuwen.


  Uitgever: Boekhandel Van den Berg, Katwijk. Atlas 1825: 1990, Atlas 1620: 1993, Atlas 1544: 1996.

  Verkrijgbaar: Boekhandel Van den Berg

  Te lezen: Bibliotheek Katwijk

Menu


Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg 1825

Deze atlas is gebaseerd op het eerste kadaster, opgesteld tussen 1820 en 1832, aangevuld met topografische details uit andere kaarten uit de 19e eeuw.

Inhoud:

 • Korte omschrijving van het landschap aan het begin van 19e eeuw.
 • Beschrijving van de samenstelling van de kaarten.
 • Eigenaren, ook verdeeld naar woonplaats. Met overzichtskaarten.
 • Veldnamen, gemeentegrenzen, morgengeld en polders en moderne topografische coördinaten. Met overzichtskaarten.
 • Landgebruik en klassering van het kadaster. Met overzichtskaarten.
 • Archiefgegevens van de gebruikte kaarten. Met overzichtskaarten.
 • Topografische namen.

 • Index op eigenaren van landerijen volgens het kadaster.

  Index op personen in kaarten (ook kaartmakers)

  Index op topografische namen


  Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg 1620.

  De atlas is gebaseerd op de kaart(boeken) die in het begin van de 17e eeuw door veel geestelijke instellingen zijn gemaakt en de meetkundige grondslag van de Atlas 1825.

  Inhoud:

 • Korte omschrijving van het landschap, waaronder: landhuizen, boerderijen, wegen, wateringen en afzandingen.
 • Beschrijving van de samenstelling van de kaarten.
 • Ambachtsgrenzen en polders. Met overzichtskaarten.
 • Archiefgegevens van de gebruikte kaarten. Met overzichtskaarten.
 • Topografische namen.

 • Index op topografische namen.

  Index op personen en plaatsen.

  Index op kaartmakers


  Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg 1544

  De atlas is gebaseerd op de opmeting van alle percelen voor het morgengeld van het Hoogheemraadschap Rijnland. Deze zijn in een vaste volgorde opgemeten (ieder perceel belend aan de vorige en het volgende). Met als referentie de percelen van geestelijke instellingen, waarvan de ligging uit de Atlas 1620 bekend was, bleek het mogelijk om het grootste deel van het landelijk gebied te reconstrueren.

  Inhoud:

 • Korte omschrijving van het landschap, waaronder het Mallegat, de binnenduingrens, duinafslag aan strand, de Brittenburg en de in deze eeuw verdwenen boerderijen.
 • Afschrift van het morgenboek van 1544 en bij iedere perceel de eigenaar uit de 10e penning van 1561 en het morgenboek van 1598.
 • Beschrijving van de samenstelling van de kaarten, per perceel of huis. Tevens de reconstructie van de duinafslag aan strand, de ligging van de Brittenburg en de voorganger van de vuurtoren.
 • Eigenaren en gebruikers. Overzicht van de oppervlakte naar woonplaats, kerkelijk eigendom, grote/kleine eigenaren. Met overzichtskaart met percelering, grote landgoederen en woonplaatsen van grote eigenaars en huurders.
 • Landgebruik, huurwaarde van land en huizen. Met overzichtskaarten.
 • Morgenboeken: beschrijving en verwijzing van de percelen in de andere morgenboeken. De nauwkeurigheid van de meting. Ambachtsgrenzen. Met overzichtskaarten.
 • Tiende penning: de gegevens die niet opgenomen zijn in het perceeloverzicht (gebruik, huurwaarde, huizen, andere verpachtingen en renten). Verwijzing naar morgenboekpercelen en de folionummers.
 • Kaarten, archiefgegevens, met overzichtskaarten.
 • Archiefgegevens van kaarten aan andere stukken.
 • Topografische namen.

 • Index op topografische namen.

  Index op personen en plaatsen.