Boeken 
Historie van Katwijk
-
   
  Katwijks Volksleven 

  Deel I van de Oud-Leiden serie

  Diversen auteurs. Samengesteld door de commissie voor volkskunde van de Vereniging "Oud Leiden"
   

  Verzameling artikelen over aspecten van het Katwijkse leven. Deze zijn nog steeds waardevol omdat ze beschrijvingen bevatten uit een tijd waarin veel oude gebruiken nog in de herinnering levend waren.
   

  • De klederdrachten van Katwijk aan Zee, door Nic van Beelen
  • De klederdracht van een Katwijkse vrouw voor honderdvijftig jaar, door A. Bicker Caarten
  • Katwijkse gezegden (slecht vijf)
  • Strandspelen te Katwijk voorheen en thans, door C. Varkevisser
   • Beschrijving van klootschieten, kolfskloten, akkepoefe, kastie, katen, playen, knikkeren, kaksen en messen
  • De windkorenmolen "De Geregtigheid" te Katwijk aan de Rijn, door  A. Bicker Caarten
   • Met een foto uit 1893 en een lijst van molenaars.
  • Knip, door C. Varkevisser
   • Deze (niet typisch Katwijkse) koek was vroeger zeer populair.
  • Bijgeloof te Katwijk, door Nic van Beelen
  • Visserswoningen, bouwschuren en boederijen te Katwijk aan Zee, door R.C. Hekker
   • Beschrijving, tekening, plattegrond of foto's van een dubbel woning aan het Oostpad, Redershuis aan de Baljuwstraat (interieur nu in het Katwijks Museum), bouwschuur aan de Voorstraat, boerderijtjes aan de Baljuwstraat en op de hoek Duinstraat-Zuidstraat.
  • "Grootjes Poortje", door C. Varkevisser
   • Over het verblijf bij de Shetlandse eilanden
  • Lijst van literatuur betrefende het Katwijkse Volksleven, samengesteld door A. Bicker Caarten.
     Uitgever: A.W. Sijthoff, Leiden, 1951

  Verkrijgbaar: Alleen antiquarisch

  Te lezen: Katwijks Museum

Menu