Boeken 
Historie van Katwijk
-
   
  Catti Aborigines Batavorum

  Adrianus Pars en P. van der Schelling
   

  Het oudste historische boek van Katwijk, meestal Katwijkse Oudheden genoemd.. De eerste druk is geschreven door de Adrianus Pars. In de tweede druk is het boek  belangrijk uitgebreid door P. van der Schelling. Ondanks zijn respectabele formaat gaat maar een beperkt deel over de historie van Katwijk en nog minder over gegevens uit die tijd of kort daarvoor. De gewone dorpshistorie uit archieven die toen nog beschikbaar moeten zijn geweest, is maar beperkt bestudeerd. Het boek bestaat voor een groot deel uit overgeschreven historiewerken uit die tijd, desnoods in latijn en grieks (onvertaald). De meeste verhalen zijn daarom achterhaald. Toch bevat het boek nog voldoende belangrijke gegevens uit die tijd, vooral in de aanvullingen die Van Schelling heeft toegevoegd. Beroemd zijn de illustraties.
   


  Index op onderwerpen

  Lijst van illustraties  Uitgever: Eerste druk: Johannes de Vivie en Isaac Severius, Leiden, 1697
                    Tweede druk: Johannes Arnoldus Langerak, Leiden en Gerrit de Groot, Amsterdam, 1745.

  Verkrijgbaar: Alleen antiquarisch

  Te lezen: Katwijks Museum

Menu