Boeken
Historie van Katwijk

Index op personen en plaatsen in: Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg 1544

De namen zijn geselecteerd op de tweede naam, wat meestal de patroniem is. Er zijn ook verwijzingen van verdere achternamen en voornamen. Bij vrouwen en weduwen wordt vaak de naam van een man genoemd (b.v. Marie Pieter Jansz.) waarbij niet duidelijk is of hier de vader, of (overleden) man mee wordt bedoeld, waarschijnlijk meestal de laatste. Ook hier is consequent op de tweede naam (Pieter) geselecteerd, maar met verwijzing vanaf verdere namen (Jansz. en Marie).

A
Adam, Quyr de
Adewey, zie Cornelisz.
Adriaen/Aeriaen/Arjen, zie Aeriaensz., Aerntsz., Anssensdr., Berchey, Block, Boekhorst, Claesz., Cornelisz., Corssen, Dirksz., Duess, Engelsz., Floren, Florisz., Foppendr., Gaerlofsz., Gerritsz., Haeckges, Huichgen, Jacobsz., Jansz., Lenaertsz., Maertensz., Mannemacker, Naeltwijck, Pietersz., Plae, Stalpaerts, Willemsz.
Adriaen/Aeriaen(z/dr.),
- Adriaen (Vruechden)
- Adriaen Cloe
- Aerjaen
- Aerje jooge vae
- Baerthout, te Wassenaar
- Claes, te Leiden
- Cornelis
- Cornelis A. Joostensz.
- Cornelis Tul
- Gerrit
- Gerrit op't Sant
- Gerrit, te Den Haag
- Gijsbert
- Harpar
- Jacob
- Jan
- Jan Coninck
- Louweris
- Maerten
- Maertijn A. Florisz.
- Marritgen/Maertgen
- Melten
- Thomas
- Tymon
- Willem (Zuydtbrouck)
Aechte, zie Gilisdr., Jans(z/dr), Pieter(z/dr)
Aelbert,
- zie Bruesz., Cornelisz., Maerte Dirksz., Willemsz.
Aelbertz/dr.,
- Aeltje van Tol
- Cornelis
- Floris van Tol
Aelbrecht, zie Cornelisz., Egmondt, Raephorst
Aelewijn, zie Meesz., Zybrandtsz.
Aelewijnsz.,
- Claes (te Leiden)
- Ysack
- zie Claes Jan, Jan Claesz.
Aeltje, zie Aelbertdr., Simonsdr.
Aemsz., Jan, te Wassenaar
Aeriaen, Aerjen: zie Adriaen
Aernt,
- te boemgaert
- zie Aerntsz., Boemgaert, Boemsz., Bouwensz., Cornelis Pietersz., Cornelisz., Coster, Dirksz., Ewoutsz., Gijsz., Huigensz., Jacobsz., Jansz., Pietersz., Reynesz., Robbrechtsz., Sasboudt, Willemsz.
Aerntsz/dr.,
- Adriaen
- Aernt
- Aernt Baen
- Bouwe bramer
- Bouwen
- Cornelis
- Cornelis backer
- Cornelis buedt
- Daniel
- Floris
- Gerrit (op Couwehove)
- Gerrit
- Huich, te Den Haag
- Jacob
- Jan
- Leentgen
- Pieter
- Symon
- Wouter
- Zeel
Agniese, zie Dirksdr.
Agnietenbegijnhof te Leiden
Aldersz., Claes
Alijdt, zie Jacob(z/dr), Jan(z/dr), Speck, Willem(z/dr)
Alewijn: zie Aelewijn
Alkemade, van
- Hr. (te Oegstgeest)
- Willem
- Jan Vrankensz.
- zie Willem Willemsz.
Alkmaar, zie Andries Willemsz., Allaert Franckensz.
Allert, zie Jacobsz., Quyrijnsz.
Allert(z/dr.),
- Fijtge A. Meesz.
- Jeroen
- Quirijn
Alphen, zie Jan Claesz.
Ambrosiusz/dr.,
- Machtelt (te Leiden)
- Philips
Americk, zie Gerritsz.
Amsterdam, zie Falebagijn
Andries,
- te Oestgeest
- zie Cornelisz., Dirksz., Hargen, Jansz., Willemsz.
Andriesz/dr.,
- Marritgen
- Huich, te Leiden (weduwe Gheertgen)
- Jan (te Rijnsburg)
- zie Dirk Jan, Marritgen Dirk
Ane, zie Govaerts
Anna, zie Jacob(z/dr), Jan(z/dr).
Annaklooster te Leiden
Annetgen, zie Claes(z/dr)
Anssen, zie Jacobsz.
Anssensz/dr.,
- Aerjen
- Gijsbert
Anthonis, zie Egmondt, Florisz., Jansz., Pancraesz., Thonisz.
Antonisz, Philips
Aper, zie Corssen
Apkoude klooster te Leiden
Appoloontgen, zie Jansdr.
Apteecker, Joost de, te Leiden
Arend, zie Aernt
Ariaen, zie Adriaen
Arijs, zie Louwerisz., Thonisz.
Arrisz., zie Huich Jaep
Aschoep, zie Thijs Maertensz.
Asensz., Buisse
Aulduer, zie Cornelis Willemsz.
Aussen, zie Zymonsz.
B
Backer,
- Jan
- Wouter
- zie Cornelis Aerntsz., Cornelis Willemsz., Jan Cornelisz., Pieter Claesz., Willem Cornelisz.
Baen, zie Aernt Aerntsz.
Baerjen, Claer
Baertgen, zie Flooren, Jacob Huigensz., Willem Bouwensz.
Baerthout, zie Aeriens
Baertsz., zie Aecht Jan, Huich Pier
Bagijnhof te Haarlem, Grote
Bak, zie Jan Gerritsz.
Banchem, Johan van
Barbar, Mancke
Barbarengilde te Leiden
Barber, zie Claesdr., Pronckges
Barberengasthuis te Leiden
Barent, zie Florisz.
Barentsz.,
- Maerten
- zie Marritgen Dirk
Baroen, Cornelis
Bartholomeusz. (te Delft/Leiden)
Barthoutsz., Jan, te Wassenaar
Bastiaan, zie Vooys
Beatrijs, zie Clementsdr.
Beeck, zie Dirk Jansz.
Beest, Dirk, te Delft
Belye, zie Jansdr.
Berkhei,
- Aerjen van
- zie Dirk Claesz.
Berckheck, Willem van, te Delft
Bernaerstklooster te Warmond
Bertholomees, zie Cornelisz., Jacobsz., Volprechtsz.
Bes, zie Mees Jacobsz.
Bette, zie Willemsdr.
Bilt, zie Gerrit Meess., Mees Cornelisz.
Biltman,
- zie Cornelis Meesz., Jacob Huigensz., Pieter Willem
Bleycker, zie Joost Cornelisz.
Block,
- Adriaen
- Claes
- zie Claes Cornelisz., Cornelis Claesz., Cornelis Pietersz.
Blommendael, jffr. van, te Leiden
Bloot, zie Jan Cornelis
Blundeel
Bode, zie Pieter Cornelisz., Willem Harmaz.
Boemsz., Aernt, te Wassenaar
Boon, zie Joostenz., Willem Jansz.
Boosch, Floris van
Bortsz.,
- Claes
- Jan
Boskay, zie Cornelis Pietersz.
Boekhorst, van de
- Adriaen
- Dirk
- Gijsbrecht
- te Leiden
Boers, Pieter
Boudewijn, zie Leeuwe
Bouman, zie Aerjaen Willemsz.
Bouwen, zie Aerntsz., Gerrits., Jansz., Suyder
Bouwensz.,
- Aernt
- Gijs
- Willem, te Leiden, (weduwe Baertje)
Bramer, zie Bouwe Aerntsz.
Brechtte, zie Jacobsdr.
Bronchorst, van
- Gerarda
- Nicolaes
Brouchorst
Brouwer, zie Frans Fransz., Frans Jansz., Jacob/Jaep Huigensz., Zymo Jans.
Brue(r)sz.,
- Aelbert
- Claes
Bryete, zie Hendrik Gerritsz.
Buedt, zie Cornelis Aerntsz.
Buenenz., Joost, te Harlingen
Buiser, zie Asensz., Claes Claesz., Jansz., Reynoudtsz.
Buiser(z.),
- Jonge Claes, te Leiden
- Lenaert
- zie Cornelis Jansz.
Bunen, Jan van
Burgersz., Maerten
Buyten,
- Gerbrant van, te Haarlem
- Pieter van, te Leiden
C
Caems, Joest, te Mechelen
Capelrieland, zie provenland
Cas, zie Thijssen
Casz., Jan, te Leiden
Catharina, zie Halmale, Lodesteyn
Catharinagasthuis te Leiden
- Kapelaan
Catharinazusterhuis te Haarlem
Charles, zie Noot
Christoffel, zie Willemsz.
Claer, zie Baerjen, Gerritsz.
Claes orgelist, Mr.
Claes, zie Aelewijnsz., Aeriaensz., Aldersz., Blocke, Bortsz., Bruersz., Buyser, Claesz., Coep, Cornelisz., Dirk Jeroensz., Dirksz., Duikersz., Florisz., Gerritsz., Jacobsz., Jan Aelewijnsz., Jansz., Jeroensz., Jovis, Lambertsz., Leeuwe, Louw, Mouwerijnsz., orgelist, Pieter Jansz., Pietersz., Thol, Weesp, Wilde, Willemsz., Zanten, Zymosz.
Claesgen, zie Stoffels
Claes(z/dr),
- Aerjaen
- Annetgen C. Jansz., te Wassenaar
- Barber
- Claes Buysec, te Leiden
- Cornelis
- Cornelis (Snaphaen)
- Cornelis Blockgen
- Cornelis Suyer
- Dirk
- Dirk (te Berkhei)
- Eems
- Filips
- Floris, te Rijnsburg
- Gerrit
- Hendrik van Duesburch
- Jacob
- Jaep
- Jaep Verbaen
- Jan
- Jan C. Simonsz.
- Jan C. Aellewijnsz., te Leiden
- Jan houtcooper, te Leiden
- Jan, te Rijnsburg
- Jan van Alphen, te Rijnsburg
- Jan wielmaker, te Leiden
- Jan Roos
- Jeroen
- Joost
- Marritgen
- Mouwerijn
- Neeltje
- Pieter
- Pieter backer, te Leiden
- Pieter Colff, te Rijnsburg
- Pieter viskoper, te Leiden
- Pieter, te Wassenaar
- Pieter van Leiden
- Pieter van Duyn
- weduwe
- Willem
- zie Cornelis Willemsz., Jan Pieter, Jan Willem, Jane Jan, Philips Kerstantsz., Dirck Gerritsz.
Clementsz., Jan, te Den Haag
Clementsdr., Beatrijs
Clemeyns, zie Gerrit(z/dr)
Clerck, zie Aerjaen Dirksz.
Cley, zie Cornelis Simonsz., Lenaert Cornelisz., Pieter Heinricxsz., Adriaen Aeriaensz.
Clop, zie Aerjen Maertensz.
Cloppe, Lysbet
Cnaep,
- Cornelis
- zie Cornelis Huigensz.
Cockhorn, zie Jan Cornelisz.
Codden, zie Alijdt Jan
Coebel, Dirk, te Den Haag
Coep, Claes
Coerte Luynenburg, Jan
Colff, zie Pieter Claesz.
Colijn, zie Jan Cornelisz.
Comer, zie Jansz.
Commandeur te Katwijk Rijn
- zie Lambrecht Cost
Con. Majesteit, zie Graaf van Holland
Coninck(sz.),
- Jan, te Haarlem (weduwe Kathrijn)
- zie Jan Aeriaensz., Alijd Willem
Coolen, zie Zymo Cornelisz.
Coomen, zie Aerjen Pietersz., Claes Willemsz.
Coop, Neel
Coopman, zie Lenaert Jansz.
Coppen, zie Cornelisz.
Coppen, zie Jeroen Cornelisz.
Cornelis de koster
Cornelis, zie Aelbertsz., Aeriaensz., Aerntsz., Baroen, Claesz., Cnaep, Cornelisz., Dirksz., Engelsz., Florijnsz., Foyten, Fransz., Gijsbrechtsz., Heinrics, Huigensz., IJsbrantsz., Jacobsz., Jansz., Lenaertsz., Meesz., Michielsz., Ottenz., Oude, Paedts, Pancraesz., Pietersz., Simonsz., Vincentsz., Willemsz., Woutersz., Zymosz.
Cornelis(z.),
- Adewey, te Noordwijk
- Adriaen
- Aelbert
- Aelbrecht
- Aernt
- Aernt mandemaeckers
- Andries
- Andries lijndraaier
- Andries, te Leiden
- Bertholomeus
- Claes
- Claes Block
- Claes de Wilde, te Leiden
- Claes van Noorde, te Leiden
- Coppen
- Cornelis
- Cornelis (Elstuin)
- Cornelis Sandtman
- Cornelis veerman
- Dirk
- Does
- Drys lijndraaier
- Fop
- Gerrit
- Gerrit, te Rijnsburg
- Huich
- Jacob
- Jaep, te Wassenaar
- Jan
- Jan backer
- Jan Bloot
- Jan (Meesz.)
- Jan Cockhorn, te Wassenaar
- Jan Colijn, te Den Haag
- Jan, te Leiden
- Jeroen Coppen
- Joost bleycker
- Jop
- Leendert
- Leendert, te Rijnsburg
- Lenaert, in de Cley
- Louris
- Louweris van Nyerop, te Rijnsburg
- Lysbet
- Maerten
- Maerten (Meess)
- Maerten Rossen
- Maerten, te Wassenaar
- Meens
- Mees op de Bilt
- Neeleman
- Pieter
- Pieter, (te Noordwijk)
- Pieter, bode te Leiden
- Pieter Smitge
- Pieter Verhey
- Simon C. Willemsz.
- Vincent
- Volprecht
- Vranck van Torenvliet (te Leiden)
- Willem backer
- Zymo Coolen
- zie Jan Paets
Corssen,
- Aerjen
- Aper
Cost commandeur, Lambrecht
Coster, Aernt
Couwenhoven, zie Arijs Louweris, Gerrit Aerntsz.
Cozijn, zie Aerjen Jansz.
Crijn, zie Huigensz., Jansdr., Ockersdr., Quierings, Willemsz., Yeffensz.
Cuper, zie Aerjaen Dirksz., Jan Woutersz., Willem Dirksz.
Cupertgen, zie Stien
D
Dam, van
- Joost, te Den Haag
- zie Dirk Gerritsz., Marie Gerrit
Dammas, zie Jacobsz., Simonsz., Willemsz.
Dammasz.,
- Frans, (te Delft)
- Hubrecht, te Wassenaar
- Jacob
- Pieter, te Leiden
Daniel, zie Aerntsz.
Danielsz., Dirk
Decker, zie Cornelis Willems
Delendiep, zie Cornelis Heinrics
Delft,
- Jacob van
- proeven te
- zie Adriaen Maertensz., Bartholomeusz., Cornelis Dirksz., Dammas Simonsz., Dirk Beest, Evert Loevesteyn, Frans Dammasz., Frans Duyst, Gerrit Jansz., Gerrit Loevesteyn, Jacob Huigensz., Jan Houfijser, Joost Heinricxsz., Jop Gerritsz., Lodesteyn, Vincent, Willem Berckheck, Willem Roeboll
Den Haag, zie Aernt Sasboudt, Claes Wilde, Dirk Coebel, Geleyn, Gerrit Adriaensz., Gijsbrecht Hoghenhouck, Hendrik Heermael, Huich Aerntsz., Jacob Jonge, Jan Cornelisz., Jan Clemendsz., Jan Cornelisz., Johan Hanneman, Joost Dam, Joost, Joost Haemsz., Leonard Zweers, Pieter Pietersz., Pieter
Deym, Jacob
Diemans, Gerrit
- zie Clemeyns Gerrit
Dimen..., zie Aernt Gijsbrechtsz.
Dina, zie Eesten
Dirk, te Naaldwijk
Dirk, zie Beest, Bouchorst, Claesz., Coebel, Cornelisz., Danielsz., Dirksz., Egmondt, Florisz., Gerritsz., Huigenz., Jacobsz., Jansz., Jeroensz., Maertensz., Pietersz., Simonsz., Stoffelsz., Ulrich, Wairden, Wouters.
Dirckgen, zie Berthelmees Jacobsz.
Dirk(z/dr.),
- Adriaen/Aeriaen
- Aerjaen
- Aerjaen Clerck
- Aerjaen Cupersge
- Aerjen Jogen oenyere.
- Aerjen van Minen
- Aernt
- Agniese
- Andries
- Claes
- Claes D. Jeroensz.
- Cornelis
- Cornelis D. Jorisz.
- Cornelis Schuyrman
- Cornelis, te Delft
- Dirk den Ruyter
- Dirk Schoemaker
- Fillips
- Franck
- G..oote
- Geertruidt
- Gerrit
- Gerrit Leffens
- Gijsbrecht
- Huich
- IJsbrand D. Korstensz.
- IJsbrandt
- Jacob
- Jacob (Druiff)
- Jacob Schoudtien
- Jaep
- Jan
- Jan van Minen
- Jasper
- Jochum
- Louweris Tamery
- Maerte (weduwe Aelbert)
- Marritgen D. Barentsz.
- Marritgen D. Andriesz.
- Pancraes
- Pieter Schoemaker
- Pieter, te Koudekerk
- Pouwels
- Robbert
- Willem naP1044
- Willem Cupge
- Willem Staeck.
- Willem, te Wassenaar
- Ysbrandt Moer
- zie Floris Heermaele, Marie Simon, Zuet Gerrit
Doen(e),
- Marritgen
- zie Aerjen Maertensz.
Does, zie Cornelisz.
Doessen, Pieter
Douwen(z.),
- Joucken
- Griete
Drapier, zie Cornelis Willemsz., Pieter Maertensz.
Droghen, zie Huich Jacobsz., Jacob Huigensz.
Druiff, zie Jacob Dirksz.
Drys, zie Cornelisz.
Duesburch, zie Hendrik Claesz.
Duess, Adriaen
Duikersz., Claes
Duin(en),
Duin(en) - Jacob van
- zie Gijsbert Jacobsz., Pieter Claesz.
Duinmeier,
- Jan
- zie Claes Jacobsz.
Du(y)veland, zie Gerrit Wiggertsz., Jan Gerritsz.
Duyst, Frans, te Delft
Dwers, zie Jan Jansz.
E
Eck, Jan (Jansz.) van
Eems, zie Claesz.
Eesten, Dina van
Egmont, (van)
- Abdij
- Aelbrecht, te Heemskerk
- Anthonis
- Dirk
- Huich
Elisabethsgasthuis te Leiden
Elisabet, zie Jan(z/dr)
Elstuin, zie Cornelis Cornelisz.
Engebrechtsz, Harman
Engel, zie Jansdr.
Engelsz.,
- Aerjaen
- Cornelis
- Jacob
- zie Jannetge Jacob
Entegeest, Maertijn van
Ercken, Neel
Erme, zie Leeuwen
Evert, zie Loevesteyn
Ewout, zie Jansz.
Ewoutsz.,
- Aernt
- Jacob
F
Faliebagijnen, zie Agnietenbegijnhof
- te Amsterdam
- te Leiden
Feuy, zie Zijl
Feuytgensz., zie Pieter Willem
Fijtge, zie Allert(z.)
Filips, zie Claesz., Dirksz.
Fillipsz.,
- Jan
- Pieter
Floey, zie Jong
Floren,
- Aerien
- Baertge
Florijnsz., Cornelis
Floris, mr.
Floris, zie Aelbertsz., Aerntsz., Boosch, Claesz., Gerritsz., Heermael, Jacobsz., Jansz., Pietersz., Thol, Volprechtsz., Vrankenz., Willemsz.
Florisz.,
- Adriaen/Aerjen
- Anthonis
- Barent
- Claes, te Rijnsburg
- Dirk
- Dirk (Heermael), te Leiden
- Hendrik, te Leiden
- Jan
- Jan op den Oever
- zie Anna Jan, Maertijn Aeriaen
Foeijten, Marritgen
Follebrechtsz., Pieter, te Leiden
Fop, zie Cornelisz.
Foppenz/dr.,
- Aerjaen
- Jan
Foy, te Leiden
Foyten(z),
- Cornelis, te Warmond
- Mathijs
Franck, zie Dirksz.
Franckensz., Allaert
Frans, zie Dammasz., Duyst, Fransz., Jacobsz., Jansz., Oudziersz., Pietersz., Willemsz.
Frans(z/dr.),
- Cornelis
- Frans
- Frans brouwer, te Leiden(dorp)
- Hendrik
- Jan
- Simon
- Thoenis
- Willem
- zie Meinsgen Jan, Marritgen Jan, Willem Jan
Fye, zie Mathijss.
G
Gaerlofsz., Aerjen
Gangeloffsz, Quyryn, te Noordwijk
Gasthuis van Katwijk Rijn
Gasthuis van Katwijk Zee
Geert(g)e,
- te Leiden
- zie Jacobs., Huich Andriesz., Reyers
Geertrijdt
- zie Dirksdr.
Geleyn, te Den Haag
Gerard, zie Laen, Zonneveld
Gerarda, zie Bronchorst
Gerbrant, zie Buyten
Gerbrantsz., Gerrit, te Noortwijk
Geroensz., Jan
Gerrit, zie Aeriaensz., Aerntsz., Claesz., Cornelisz., Diemans, Dirksz., Gerbrantsz., Gerritsz., Gijsbrechtsz., Gijssen, Haes, Harmansz., Jacobsz., Jansz., Jouckensz., Laen, Loevesteyn, Meess., Mouwerijnsz., Pietersz., Ram, Reyersz., Roeloffsz., Vrooman, Wiggertsz., Willemsz., Witte, Zynaertsz.
- hr.
- mr., te Haarlem
Gerrit(z/dr.),
- Adriaen
- Aerje(n)
- Americk
- Bouwen
- Claer
- Claes
- Clemeyns G. Diemans
- Dirk
- Dirk (Leffens)
- Dirck G. Claesz., te Rijnsburg
- Dirk Dam
- Floris
- Gerrit
- Gijsbrecht, te Leiden
- Hendrik
- Hendrik de bryete
- Huich
- Huich G. Kerstentz.
- Huich Vrooman
- Jacob
- Jacob, te Noordwijk
- Jaep
- Jaep in de Voskuylle
- Jaep, schout van der zee
- Jan
- Jan Bak
- Jan Duyvelandt
- Jan Lams
- Jan van de Goude
- Jannetgen
- Jannetgen G. Gerijtsz.
- Jop, te Delft/Leimuiden
- Lijsbet
- Maerten
- Marie G. van Dam
- Phillips
- Simon
- Willem
- Zuet G. Diricken
- zie Jannetje Gerrit
Getijden, zie O.L.V.kerk, Pieterskerk
Ghyenz., Jan, te Rijnsburg
Gijs, zie Bouwensz., Jacobsz., Jansz., Havincksz.
Gijsz.,
- Aernt
- Gerrit
- Havick
- Jacob Hartse
- Phillips
- zie Neel Pieter
Gijsbert, zie Aeriaensz., Anssensz., Havincksz., Jacobsz., Pietersz.
Gijsbrecht, zie Bouchorst, Dirksz., Gerritsz., Hericxz., Hoghenhouck, Jacobsz., Lodesteyn, Willemsz.
Gijsbrechtsz.,
- Aernt van Dimen...
- Cornelis
- Gerrit
- Jan
- Jan smit
- Pieter
- Stoffel Pons
- Quyrijn
- Willem
- Simon
Gilde, zie O.L.V.gilde
Gilisdr., Aechte
Goedhen, zie Katrijn Zanden
Goeverdt de koster, Hr.
Goude, zie Jan Gerritsz.
Gouw, zie Willemsz.
Govaert, zie Jacobsz.
Govaertsz.
- Ane
- Jacob
- Neel
- Ploentge
Graaf van Holland (C. Majesteit, Keisersland)
Grebber, de
- Pieter, te Leiden
- te Leiden
Griemer, Harel
Griete, zie Douwen, Noord, Zycken.
Groete, zie Willem(z/dr.)
Gughebrechts, mr.
Guillain, zie Zegers.
H
Haarlem, stad
- zie Bagijnhof, Belye Jansdr., Catharinazusterhuis, Gerard Laen, Gerbrant Buyten, Gerrit, Gerrit Harmansz., Gerrit Ram, Jan Coninxsz., Reguliers, Teeckelaen Hermansdr.
Hadewy, zie Jacobsdr.
Haeckges, Aerjen
Haemsz., Joost, te Den Haag
Haes, Gerrit
Haken, Lysbet
Halmale, Catharina van
Ham, zie Claes Pietersz.
Hanneman, Johan, te Den Haag
Harck, zie Harckensz.
Harckensz., Harck
Harel, zie Griemer
Hargen, Andries van
Harlingen, zie Gijsbrecht Willemsz., Joost Buenenz.
Harman, zie Engebrechtsz., Stoffelsz.
Harmansz.,
- Gerrit, te Haarlem
- Hendrik
- Stoffel
- Stoffel de mal
- Thonis
- Willem boede
Harpar, zie Aeriaensz.
Harst, zie Machtelt Jacobs
Hartse, zie Jacob Gijss., Jacob Lenaertsz.
Havinck, zie Gijss., Jansz.
Havincksz.,
- Gys
- Gysbeth
- Jacob
Heemskerk, zie Aelbrecht Egmondt, Willem Jansz.
Heermael,
- Floris Dirksz.
- Floris, te Utrecht
- Hendrik, te Den Haag
- zie Dirk Florisz.
Heermansz., zie Jan Heynrics
Heertgen, zie Cornelis Jacobsz.
Heilige Geest,
- Katwijk Rijn
- Leiden: zie Wezen.
- Leiderdorp
- Rijnsburg
- Warmond
- Wassenaar
Heiligkruis Gilde van Valkenburg
Heiligkruis vicarie, zie Pancraskerk
Heinricsz.,
- Cornelis van Delendiep
- Jacob, te Zoeterwoude
- Joost, te Delft
- Mathens thollenaer
- Pieter de verwer te Leiden
- Pieter in de Cley
- zie Jan Pieter
Hendrik, zie Claesz., Florisz., Fransz., Gerritsz., Harmansz., Heermael, Joostenz., Laen, Maertensz., Pietersz., Simonsz., Sonneveld, Willemsz.
- te Leiden
Herckensz., Willem
Hericxz. van Veen, Gijsbrecht
Herisse, hr. van
Hermansdr., Teeckelaen, te Haarlem
Heusden, Jan van, te Noordwijk
Heynrics Heermansz., Jan
Hil, zie Jan Pietersz.
Hillegont
Hobbensz., zie Cornelis Pieter
Hoffwey, zie Cornelis Meesz.
Hogeland, zie Pancraskerk
Hoghenhouck, Gijsbrecht van de, te Den Haag
Houfijser tot Delft, Jan in't
Houtcoper, zie Jan Claesz., Jan Meesz.
Hoveling, zie Pieter Willemsz.
Huesden, Steven van, te Leiden
Huibert, zie Dammisz., Jacobsz., Jeroensz., Pietersz., Willemsz.
- Mr.
Huich, zie Aerntsz. Andriesz., Cornelisz., Dirkz., Egmonts, Gerritsz., Jacobsz., Jaep, Mathensz/Maertens, Nannen, Pier, Pietersz., Willemsz., Zymonsz.
- Mr.
Huigensz.,
- Aerjen
- Aerndt
- Cornelis
- Cornelis cnaep
- Cornelis, te Leiden
- Cornelis, te Lisse
- Crijn
- Dirk
- Jacob
- Jacob (Jaepoem)
- Jacob Biltmans (weduwe Baertgen)
- Jacob Droghen
- Jacob, te Delft
- Jacob/Jaep (brouwer), te Leiden
- Jaep
- Jaer
- Jan
- Mathens
- Pieter
- Ruel
- Seger (steenplaetser), te Leiden
- Theens
- Willem
- Willem Keyseroem
- zie Marritgen Willem
Huiszitten te Leiden
I
IJsbrand,
- zie Dirksz., Jacobsz., Wijngaerden
IJsbrantsz/dr.,
- Cornelis
- Jaepgen
- Jan
- Lenaert
- Mathens, te Noordwijkerhout
- Quyryn, te Rijnsburg
Imme, zie Waerdinne
J
Jacob, zie Adriaensz., Aerntsz., Claesz., Cornelisz., Dammasz., Delft, Deym, Dirksz., Duinen, Engelsz., Ewoutsz., Gerritsz., Gijss., Govaertsz., Havincksz., Heinrycx, Huigensz., Jacobsz., Jansz., Jaspersz., Jeroensz., Jonge, Jorisz., Lenaertsz., Lubertsz., Mathijsz., Mattevincken, Meesz., Melisz., Pietersz., Ruis, Schilder, Simonsz., Sluyter, Thomasz., Tuininck, Verbaen, Willemsz., Wouters, Zonneveld
Jacobje, zie Jacobsdr.
Jacob(z/dr.),
- Adriaen van de Wyll
- Aerjaen Ouwehandt
- Aerjaen zeilmaker
- Aerjen
- Aerndt
- Alijt J. Mathensz.
- Allert Schilder
- Anna J. Mathijss.
- Anssen
- Berthelmees (weduwe Dirkgen)
- Brechtte
- Claes
- Claes duinmeier
- Cornelis
- Cornelis Heertgen
- Cornelis Speelman
- Cornelis Verbaen
- Dammas
- Dirk
- Dirk kind, te Oegstgeest
- Floris
- Frans
- Geerte
- Gerrit, (te Leiden)
- Gerrit, te Wassenaar
- Gijs
- Gijsbert van Duyne
- Gijsbrecht
- Govaert
- Hadewy
- Hubert
- Huich
- Huich (weduwe Snetgen)
- Huich Droghen
- Huich Verbaen
- Jacob
- Jacob (Meesz.)
- Jacob, schout
- Jacob Verhey
- Jacobjen
- Jan
- Jan J. Mathijss.
- Jan possessoirs
- Jan Suyer
- Jannetge J. Engelsz.
- Jasper
- Lenaert
- Louweris
- Machtelt van der Harst
- Mees Bes
- Mees/Meens
- Pieter
- Pieter Jonge
- Pieter, te Oegstgeest
- Pieter Vlaminck
- Willebordt, te Leiden
- Willem
- Willem J. Meesz.
- Willem, te Wassenaar
- Ysbrandt
- zie Elisabets Jan, Pieter Jan
Jaep, zie Claesz., Cornelisz., Dirksz., Gerritsz., Huigensz., Jacobsz., Mathensz., Mattevincken, Oom, Papegay, Pietersz., Verbaen,
Verhey, Woutersz.
Jaep(z.),
- Huich J. Arrisz.
- Jan, jonge
- Jan J. Mathijsz.
- Willem J. Meesz.
Jaepge, zie IJsbrantsdr.
Jaepoem, zie Jacob Huigensz.
Jaeps W...glrsdochter.
Jaer, zie Huich
Jan, te Leiden
Jan, zie Aemsz., Aeriaensz., Aerntsz., Alkemade, Andriesz., Backer, Barthoutsz., Bortsz., Bunen, Casz., Claesz., Clemendsz., Coerte, Coninxsz., Cornelisz., Corstensz., Dirksz., Duinmeier, Eck, Fillipsz., Florisz., Foppensz., Fransz., Gerritsz., Ghyenz., Gijsbrechtsz., Heusden, Heynrics, Houfijser, Huigensz., IJsbrantsz., Jacobsz., Jaep, Jansz., Lambrechtsz., Leeuwen, Lodesteyn, Louwerisz., Maertensz., Mathenes, Meesz., Minnen, Nannenz., Paedts, Pietersz., Reyersz., Rossen, Verspeck, Vooys, Weyersz., Wiggersz., Willemsz., Woutersz., Zijl, Zwan
Jane, zie Jan(z/dr)
Jannetge
- zie Engelsz., Gerrits(z/dr), Jacob(z/dr), Jansdr.
Jan(z/dr.),
- Adriaen
- Aecht J. Baertsz.
- Aechte
- Aechte butter meyt.
- Aerjen budt int slopje.
- Aerjen cozijn.
- Aerjen int Poortgen.
- Aernt
- Alijdt J. Codden
- Andries
- Anna van Steenhoven
- Anna J. Florisz.
- Anthonis
- Appoloontgen
- Ar..ren, te Noordwijk
- Belye, tot Haerlem
- Bouwen, schout te Wassenaar
- Buysser
- Claes
- Claes J. Aelewijnsz., te Leiden
- Comer
- Cornelis
- Cornelis (lijndraaier)
- Cornelis J. Buyssersz.
- Cornelis Lodder
- Cornelis mandemaicker
- Cornelis Smit, (te Leiden)
- Crijn
- Dirk J. Andriesz., te Rijnsburg
- Dirk Niclaes
- Dirk, te Oegstgeest
- Dirk, te Leiden
- Dirk van Minnen
- Dirk van de zee
- Dirk (van der Beeck)
- Dirk Verbeeck
- Elisabets J. Jacobsz.
- Engel
- Ewout
- Floris meheer
- Frans
- Frans, brouwer te Leiden
- Gerrit J. Korsz.
- Gerrit J. Kerstantsz.
- Gerrit ouwe schoudt
- Gerrit, te Delft
- Gijs
- Havinck
- Jacob
- Jan
- Jan Dwers
- Jan lijndrayer
- Jan Verschye
- Jan Vinckenberch
- Jan van Eck, te Rijnsburg
- Jane J. Pieter Clazenz.
- Jannitge
- Lenaert
- Lenaert, coopman
- Maerten
- Marritgen
- Marritgen J. Fransz.
- Meinsgen J. Fransz.
- Michiel
- Nanninck
- Pieter
- Pieter J. Jacobsz.
- Pons (te Leiden)
- Pouwels
- Tonis ..ycht.
- Willem Boon
- Willem J. Fransz.
- Willem van de Heemskerk.
- Yeff
- Zymo, brouwer te Leiden
- zie Alijd Willem, Annetgen Claes, Claes Pieter, Marritgen Frans
Jasper, zie Dirksz., Jacobsz., Allairtsz., Claesz., Cornelisz., Pietersz., Puyckgen
Jaspersz., Jacob
Jeroensz.,
- Claes, te Wassenaer
- Dirk
- Huibert/Huibrecht
- Jacob
- Willem, te Noordwijk
- zie Claes Dirk
Job, Hr.
Jochum, zie Dirksz.
Joest, zie Joost
Johan, zie Banchem, Hanneman, Lodensteyn
Jong, Hr. Floey van
Jonge, Jacob de, te Den Haag
Joorsgen, zie Huich Willemsz.
Joost/Joest, zie Apteecker, Buenenz., Caems, Claesz., Cornelisz., Dam, Haemsz., Heinricxsz, Suyer, Zeutten
- te Den Haag
Joostenz./Joestenz.,
- Adriaen, te Wassenaar
- Aerjen, Jonge
- Boen, te Leiden
- Hendrik
- Neel
- zie Cornelis Adriaensz.
Jop, zie Cornelisz., Gerritsz.
Joris, zie Simonsz., Tijse
Jorisz/dr.,
- Jacob, Jonge
- Marritgen
- zie Cornelis Dirk
Joucht, zie Masijn
Joucken, zie Douwensz.
Jouckensz., Gerrit
Jouss, zie Margriete
Jovis, Jonge Claes
K
Kaen, Jonge
Kapittel, zie Pancraskerk
Katrijn, zie Jan Coninxsz., Pietersdr., Woutersdr., Zanden
Katwijk, zie Commandeur, Gasthuis, Heilige Geest, Kerk, O.L.V.gilde, Pastoor, schout
- Heer van
Keisersland, zie Graaf van Holland
Kerk
- Katwijk Rijn
- Katwijk Zee
- Leiderdorp
- Valkenburg
- Wassenaar
Kerstantsz./Kors(tant)z.,
- Jan
- Melut
- Peter, te Rijnsburg
- Philips (te Leiden)
- Philips K. Claesz.
- zie Aechte Pieter, Gerrit Jan, Huich Gerrit, IJsbrand Dirk
Keyseroem, zie Willem Huigensz.
Klaas, zie Vis
Korenbrug
Kors(tant)z., zie Kerstantsz.
Koster, zie Cornelis
Koudekerk, zie Pieter Dirksz.
Krens, zie Cornelis Zymosz.
Kruisgilde, zie Heiligkruis gilde, O.L.V.kerk
L
Laen, van der
- Gerard, te Haarlem
- Gerrit, te Leiden
- Hendrik
- Jkhr.
Lambrecht, zie Cost
Lambrechtsz./Lambertsz.,
- Claes, te Rijnsburg
- Jan
Lams, zie Jan Gerrit
Leendert, zie Cornelisz.
Leentgen, zie Arentsdr.
Leeuwe(n), van
- Boudewijn
- Claes van
- Erme/Ormtgen, te Leiden
- Jan, te Leiden
- Neeltgen, te Leiden
Leeuwenhorst, Abdij (Vrouwe van)
Leffens, zie Dirk Gerritsz., Gerrit Dirksz.
Leiden
- proeven te
- stad
- zie Adriaen Naeltwijck, Agnietenbegijnhof, Andries Cornelisz., Annaklooster, Apkoude klooster, Barbarengilde, Barberengasthuis, Bartholomeusz., Blommendael, Boen Joostenz., Bouchorst, Catharinagasthuis, Claes Aelewijnsz., Claes Aeriaensz., Claes Buyser, Claes Claesz., Claes Cornelisz., Claes Jan, Claes Weesp, Cornelis Huigensz., Cornelis Jansz., Cornelis Meesz., Cornelis Paedts, Cornelis Pietersz., Cornelis Willemsz., Dirk Florisz., Dirk Jansz., Elisabethsgasthuis, Erme Leeuwen, Falebagijn, Feuy van Zijl, Floris Thol, Frans Fransz., Frans Jansz., Geertge, Gerrit Jacobsz., Gerrit Laen, Gerrit Roeloffsz., Gerrit Wiggersz., Gijsbrecht Gerritsz., Gijsbrecht Willemsz., Grebbers, Hendrik, Hendrik Florisz., Huich Andriesz., Huiszitten, Jacob Schilder, Jacob Simonsz., Jacob/Jaep Huigensz., Jan Casz., Jan Claesz., Jan Cornelisz., Jan Leeuwen, Jan Meesz., Jan Paedts, Jan Wiggersz., Jan Willemsz., Joost Apteecker, Machtelt Ambrosius, Melis, Michielsklooster, Nanne/Nanninck Paets, Neel Otgen, Neeltgen Leeuwen, O.L.V.kerk, Pancraskerk, Philips Kerstantsz., Pieter Buyten, Pieter Claesz., Pieter Cornelisz., Pieter Dammasz., Pieter Follebrechtsz., Pieter Grebber, Pieter Heinrixz., Pieter Maertensz., Pieter Pietersdr., Pieter Zijl, Pieterskerk, Pons Jansz., Schagen klooster, Seger Huigensz., Steven Huesden, Stevensgasthuis, Viskapel, Volbrecht, Vranck Cornelisz., Wezen, Willebordt Jacobsz., Willem, Willem Bouwensz., Willem Willemsz., Willem Zijl(bende), witte nonnen, Zeger Huigensz., zieken, Zymo Jans, Vranck Paedts
Leiderdorp, zie Frans Fransz., Heilige Geest, kerk, Reguliers, Rodenburg klooster, Jop Gerritsz.
Lelyvelt, zie Hendrik Pietersz.
Lenaert, zie Buissersz., Cornelisz., IJsbrantsz., Jacobsz., Jansz., Lenaertsz., Pietersz., Zymonsz., Zweers
Lenaertsz.,
- Aerjen
- Cornelis
- Jacob Hartse
- Lenaert
- Mees lijndrayer
- Simon, te Rijnsburg
Leprozen, zie Zieken
Liere, Willem van
Ligne, Philips de
Lijndraaier, zie Andries Cornelisz., Cornelis Jansz., Drys Cornelisz., Jan Jansz., Mees Lenaertsz.
Lisse, zie Cornelis Huigensz.
Lodder, zie Cornelis Jansz.
Lodesteyn, van
- Catharina
- Gijsbrecht
- Jan
- Johan
- Willem
- te Delft
Loecks, zie Aerjen Maertensz., Jan Maertensz., Maerten Maertensz.
Loen, zie Crijn Willemsz.
Loendersloot, (Dijnwicke?)
Loevensteyn, van
- te Leiden
- Evert, te Delft
- Gerrit, te Delft
Loo, zie Jacob Simonsz.
Louris, zie Cornelisz.
Louw, Claes
Louwen, Neel
Louwerisz.,
- Arijs Couwenhoven
- Jan
- Willem
- zie Aeriaensz., Cornelisz., Dirksz., Jacobsz., Simonsz., Willemsz.
Lubbrandt, zie Pietersz.
Lubbrandtsz., Pieter
Lubertsz., Jacob
Luchtenburg
Luynenburg, zie Jan Coerte
Lysbet, zie Cloppe, Cornelis(z/dr), Haken, Gerritsdr., Volprechtsdr., Willem Meessons., Woutersdr.
- Jkvr.
M
Machtelt, zie Ambrosius, Claes Jan, Jacob(z/dr), Mouwerijnsdr.,
Maerten/Mathen/Martijn, zie Aeriaensz., Barentsz., Burgersz., Cornelisz., Dirksz., Entegeest, Gerritsz., Jansz., Maertensz., Meltensz., Michielsz., Pouwelsz., Roelofsz., Rossum
Maertgen, zie Marritgen
Maertensz/Mathensz/dr.,
- Adriaen
- Adriaen (te Delft)
- Aerjen
- Aerjen Clop.
- Aerjen den doene.
- Aerjen Loecx.
- Dirk
- Hendrik
- Huich
- Jan
- Jan Loecks
- Jaep
- Maerten Loecks
- Pieter (drapier), te Leiden
- Pieter, te Leiden
- Styntgen, te Wassenaar
- Thijs aschoep.
Mal, zie Stoffel Harmansz.
Man, zie Willemsz.
Mancke, zie Barbar
Mandemaeckers, zie Aernt Cornelisz., Cornelis Jansz.
Mannemacker, Adriaen, te Zeeland
Margriete van de Werve, Jouss
Maria Magdelena gilde, zie Pancraskerk, Pieterskerk
Maria, zie Gerrit(z/dr.), Mij, Reigersbergen, Simon(z/dr.)
Marritgen/Maertgen, zie Andriesdr., Claesdr., Dirk(z/dr), Doen, Foeijten, Frans(z/dr), Jansdr., Jorisdr., Meesdr., Neelen, Willem(z/dr), Aeriaensdr.
Martijn, zie Maerten
Masijn, Joucht
Mathenes, van
- Jan
- Nicolaes
Mathens, zie Alijt Jacob, Heinricxz., Huigensz., IJsbrantsz.
Mathen, zie Maerten
Mathijs, zie Foytenz.
Mathijsz.,
- Fye
- Jacob
- Jaep
- zie Anna Jacob, Jan Jacobsz., Jan Jaep
Mattevincken, Jaep/Jacob
Mauritsgilde te Valkenburg
Mechelen, zie Joest Caems
Mees/Meens, zie Cornelisz., Jacobsz., Lenaertsz.
Mee(n)sz/dr.
- Alewijn
- Cornelis
- Cornelis (Hoffwey)
- Cornelis Biltman
- Cornelis, te Leiden
- Gerrit
- Gerrit (op de Bilt)
- Jacob
- Jan houdtcoper, te Leiden
- Marritgen
- Seeven
- Simon
- zie Cornelis Willem, Fijtge Allert, Gerrit Willem, Jacob Jacobsz., Jan Cornelisz., Maerten Cornelisz., Marritge Willem, Michiel Willem, Willem Jacob, Willem Jaep
Meinsgen, zie Jan(z/dr.)
Melis(z.), te Leiden
- Jacob
Melten, zie Aeriaensz.
Meltensz., Maerten
Melut, zie Korstantz.
Michiel, zie Jansz., Willemsz.
Michielsklooster te Leiden
Michielsz.,
- Cornelis
- Maerten
- Willem
Mij,
- Maria van der
- zie Gerrit Roeloffsz.
Minen, zie Aerjen Dirksz., Dirk Jansz., Jan Dirksz.
- Jan van
Moer, zie Ysbrandt Dirksz.
Morst, zie Simon
Mouwerijn, zie Claesz.
Mouwerijnsz/dr.,
- Claes
- Gerrit
- Machtelt
N
Naaldwijk, zie Dirk, Poelgeest, Willem
Naeltwijk, van
- Adriaen (te Leiden)
- Jkvr.
Naneker
Nanne/Nanninck, zie Paets, Jansz.
Nannenz.,
- Huich N. Weroech.
- Jan
Neel broer
Neele vrouw.
Neel(tgen), zie Claesdr., Coop, Ercken, Govaertsz., Joesten, Leeuwen, Louwen, Noirdt, Otgen, Pieter(z/dr), Woerdt, Zwan
Neelen, Jonge Marritge
Neeleman, zie Cornelisz.
Nicolaes, zie Bronchorst, Dirk Jan, Mathenes
Noord, van
- Neeltgen
- Griette Phillipsdr.
Noorde, zie Claes Cornelisz.
Noordwijk, zie Adewey Cornelisz., Ar..ren Jansz., Cornelis Simonsz., Gerrit de Witte, Gerrit Gerbrantsz., Jacob Gerritsz., Jan Heusden, Pieter Cornelisz., Pieter Pijnsz., Pieter Simonsz., Quyryn Gangeloffsz., Volbrecht, Willem Jeroensz.
Noordwijkerhout, zie Mathens IJsbrantsz.
Noot, Charles van der
Nyerop, zie Louweris Cornelisz.
O
O.L.V.gilde te Katwijk Rijn
O.L.V.gilde, zie Pancraskerk
O.L.V.kerk te Leiden
- Getijden
- Kruisgilde
- Sacramentsgilde
Ockersdr., Crijn
Oegstgeest, zie Alkemade, Andries, Dirk Jacobsz., Dirk Jansz., Hendrik Simonsz., Pieter Jacobsz.
Oever, zie Jan Florisz.
Oom, Jaep
Organist, zie Willem
Ormtgen, zie Leeuwen
Otgen,
- Neel, te Leiden
- zie Cornelis Willemsz.
Ottenz., Cornelis
Oude, Cornelis den
Oudziersz., Frans
Ouwehandt, zie Aeriaen Jacobsz.
Oyen, Reynier van
P
Paeds,
- Cornelis (alias Prins), te Leiden
- Jan Cornelisz., te Leiden
- Jan, te Leiden
- Nanne/Nanninck, te Leiden
- Pieter
- Vranck, te Leiden.
- zie Pietersz.
Pancraes, zie Dirksz.
Pancraesz.,
- Anthonis
- Cornelis
Pancraskerk te Leiden
- Heiligkruis-altaar, vicarie
- Kapittel ten Hogelande
- Maria Magdelena gilde
- O.L.V.gilde
- Sacramentsbroederschap
Papegay, Jaep
Papelike proenen, te Wassenaar
Pastoor/Pater
- Katwijk Zee
- Katwijk Rijn
- Rijnsburg
- Sassenheim
- Warmond
- Wassenaar
- zie Cornelis Pietersz.
Percijn
Peter, zie Kerstansz.
Philippa, zie Werve
Philip, zie Antonisz., Ambrosiusz., Gerritsz., Gijsz., Kerstantsz., Ligne, Phillipsz.
Philips(z/dr.),
- Philips
- zie Griette Noord
Pier Baertsz., Huich
Pieter, zie Aerntsz., Boers, Buyten, Claesz., Cornelisz., Dammasz., Dirksz., Doessen, Fillipsz., Follebrechtsz., Gijsbrechtsz., Grebber, Heinrixz., Huigensz., Jacobsz., Jansz., Lubbrandtsz., Maertensz., Paeds, Pietersz., Pijnsz., Simonsz., Willemsz., Woutersz., Zijl, Zonneveld
- te Den Haag
Pieter(z/dr.),
- Aechte P. Korstensz., te Rijnsburg
- Aerent
- Aerjen coomen
- Aernt
- Claes
- Claes Ham
- Cornelis
- Cornelis P. Aerndts
- Cornelis Block
- Cornelis jonge boskay.
- Cornelis, Mr.
- Cornelis P. Hobbensz.
- Cornelis pater
- Cornelis, te Leiden
- Dirk
- Floris
- Frans, te Rijnsburg
- Gerrit, te Rijnsburg
- Gerrit, timmerman
- Gijsbert Staeck.
- Hendrik Lelyvelt
- Huibert Quandt
- Huich
- Jacob
- Jaep
- Jaep/Jacob, Jonge
- Jaep/Jacob, Ouwe
- Jan
- Jan Hil
- Jan P. Clazenz.
- Jan P. Heinrycx
- Claes P. Jansz
- Jeroen
- Katrijn
- Lenaert
- Lubbrandt
- Neeltge
- Neel P. Gijssen
- Paeds
- Pieter
- Pieter, te Den Haag
- Soetgen
- Pieter, te Leiden
- Trijn
- Tysoom
- Willem
- Willem (scrijner)
- Wouter
- zie Jan Willemsz., Jane Jan(z/dr)
Pieterskerk te Leiden
- Getijden
- Maria Magdelena gilde
Pijnsz., Pieter, te Sassenheim (Noordwijk)
Plae, Adriaen de
Plaetszee, zie Cupertgen Stien
Ploentge, zie Govaerts
Poelklooster, zie Dirk Jacobsz.
Poelgeest, te Naaldwijk
Pons, zie Jansz., Stoffel Gijsbrechtsz.
Poortgen, zie Aerjen Jansz.
Pouwels, zie Dirksz., Jansz., Vos
Pouwelsz., Maerten
Prins, zie Cornelis Paedts
Pronck, zie Pieter Willemsz.
Pronckges, Barbar
Proven/capelrie/prebende/vicarieland
Puyckgen, Jeroen
Q
Quandt, zie Huibert Pietersz.
Quyr, zie Adam, Willemsz.
Quyrijn, zie Allerts., Gangeloffsz., Gijsbrechtsz., Ysbrantsz.
Quyrijnsz.,
- Allert
- Crijn
R
Raephorst, Aelbrecht van
Ram, Gerrit, te Haarlem
Reguliers te Haarlem
Reguliers te Leiderdorp
Reigersbergen, Maria van
Reyer, zie Willemsz.
Reyers,
- Geerte
- Gerrit
- Jan
Reym, zie Seetsz.
Reynesz. timmerman, Aernt
Reynier, zie Oyen
Reynoudsz., Buysser
Reynout, zie Simonsz.
Rijnsburg, Abdij (Vrouwe van)
Rijnsburg, zie Aechte Pieter, Claes Florisz., Claes Lambertsz., Dirk Jan, Dirck Gerritsz., Floris Claesz., Frans Pietersz., Gerrit Cornelisz., Gerrit Pietersz., Heilige Geest, Jacob Willemsz., Jan Andriesz., Jan Claesz., Jan Ghyenz., Jan Jansz., Jan Verspeck, Leendert Cornelisz., Louweris Cornelisz., Pastoor, Peter Kerstansz., Pieter Claesz., Quyryn Ysbrantsz., Simon Lenaertsz.
Robbert, zie Dirksz.
Robbrechtsz., Aernt, te Wassenaer
Rodenburg klooster te Leiderdorp
Roeboll, Willem, te Delft
Roelofsz.,
- Gerrit (van der Mij), te Leiden
- Maerten
Roma klooster
Roos,
- landmeter
- zie Jan Claesz.
Rossen/Rossum,
- Jan van
- Maerten van
- zie Maerten Cornelisz.
Rotterdam, weduwe
Ruel, zie Huigensz.
Ruis, Jacob
Ruyter, zie Dirk Dirksz.
Rystelaer, Tijs den
S
Sacramentsbroederschap, zie Pancraskerk
Sacramentsgilde, zie O.L.V.kerk
Sander, kapelaan
Sandtman, zie Cornelis Cornelisz.
Sant, zie Gerrit Aeriaensz.
Sasboudt, Aernt, te Den Haag
Sassenheim, zie Pastoor, Pieter Pijnsz.
Schagen klooster te Leiden
Schilder, Jacob de, te Leiden
Schilder, zie Allert Jacobsz.
Schoemaker, zie Dirk Dirksz., Pieter Dirksz.
Schoudtien, zie Jacob Dirksz.
Schout, zie Jacob Jacobsz., Jaep Gerritsz.
- van Katwijk
Schuyrman, zie Cornelis Dirksz.
Scrijner, zie Willem Pietersz.
Seetsz., Reym
Seeven, zie Meensz.
Seger, zie Huigensz.
Simon,Simon, zie Aerntsz., Cornelisz., Fransz., Gerritsz., Gijsbrechtz., Lenaertsz., Meesz., Willemsz.
- Hr.
Simon(z/dr.),
- Aeltgen
- Cornelis (Sonnevelt)
- Cornelis, te Noordwijk in de Cley.
- Dammas, te Delft
- Dirk
- Hendrik, te Oegsgeest
- Jacob van Loo, te Leiden
- Joris
- Louweris
- Lysbet
- Marie S. Dirksz.
- Morst
- Pieter
- Pieter, te Noordwijk
- Reynout
- Willem
- zie Jan Claesz.
Sluyter, Jacob
Smit, zie Cornelis Jansz., Jan Gijsbrechtsz., Pieter Cornelisz., Willem Thymansz.
Snaphaen, zie Cornelis Claesz.
Snetgen, zie Huich Jacobsz.
Soetgen, zie Pietersdr.
Sonneveld, van
- Gerard
- Hendrik
- Jacob
- Jkfr., in Alkmaar
- Pieter
- Willem
- zie Andries Willemsz., Cornelis Simonsz., Jacob Willemsz., Simon Willemsz.
Speck, Alijdt van der
Speelman, zie Cornelis Jacobsz.
Sprouck, Willc
Staeck, zie Gijsbert Pietersz., Willem Dirksz.
Stalpaerts, Adriaen
Stalpert
Staten, heren
Staveren, zie Gijsbrecht Willemsz.
Steenhoven, zie Anna Jansdr.
Steenplaetser, zie Seger Huigensz.
Steven, zie Huesden
Stevensgasthuis te Leiden
Stien Plaetszee, Cupertgen
Stoffel, zie Gijsbrechtsz., Harmansz.
Stoffels(z.),
- Claesgen
- Dirk
- Harman
Stovelinge
Styntgen, zie Maertensdr., Willemsdr.
Suy(d)er,
- Bouwen die
- Joest
- ontfangher
- zie Cornelis Claesz., Jan Jacobsz., Pieter Woutersz., Willem Willemsz.
T
Tamery, zie Louweris Dirksz.
Teeckelaen, zie Hermansdr.
Theens, zie Huigensz.
Thijs, zie Maertensz., Willemsz., Rystelaer
Thijsen
- Cas
- Joris
Thol,
- Claes, priester
- Floris van, te Leiden
Thollenaer, zie Mathens Heinricxz.
Thomas, zie Aeriaensz., Verloop
Thomasz., Jacob
Thonis, zie Fransz., Harmansz., Jansz.
Thonisz.,
- Anthonis
- Arys
Thymon, zie Aeriaensz.
Thymansz., Thymo(n)sz.,
- Willem smit
- Willem
- zie Groete Willem
Timmerman, zie Gerrit Pietersz.
Tol, zie Aeltje Aelbertdr., Floris Aelbertsz.
Torenvliet, zie Vranck Cornelisz.
Trijn, zie Pietersdr.
Tuininck, (Jonge) Jacob
Tul, zie Cornelis Aeriaensz.
Tysoom, zie Pietersz.
U
Ulrich/Vlric, Dirk
Utrecht, zie Floris Heermael
V
Vae, oude
Valkenburg, zie Heilig Kruis Gilde, Kerk, Mauritsgilde, Vrouw
Veen,
- Willem van
- zie Gijsbrecht Hericxz.
Veerman, zie Cornelis Cornelisz.
Verbaen,
- Jacob
- Jaep
- zie Cornelis Jacobsz., Huich Jacobsz., Jaep Claesz.
Verbeeck, zie Dirck Jansz.
Verhey,
- Jaep
- zie Jacob Jacobsz., Pieter Cornelisz.
Verloop, Tomas
Verschye, zie Jan Jansz.
Verspeck, Jan, te Rijnsburg
Verwer, zie Pieter Heinrixz.
Vincejen, Cornelis
Vincent,
- Hr, te Delft
- zie Cornelisz.
Vincentsz., Cornelis
Vinckenberch, zie Jan Jansz.
Vis, Klaas, landmeter
Viskapel te Leiden
Viskoper, zie Pieter Cleasz.
Vlaminck, zie Pieter Jacobsz.
Volprecht (te Leiden/Noordwijk binnen)
- zie Cornelisz.
Volprechtsz/dr.,
- Bertholomees, priester
- Floris
- Lysbet
Vooys,
- Bastiaan
- Jan
Vos, Pouwels
Voskuylle, zie Jaep Gerritsz.
Vranck, zie Cornelisz., Paedts
Vrancken(z.),
- Floris
- mr.
- zie Jan Alkemade
Vreuchden, zie Adriaen Aeriaensz.
Vrooman,
- Gerrit
- zie Huich Gerritsz.
Vrouw van Valkenburg
Vrouwengild, zie Pancraskerk
W
Waerdinne, Imme
Wairden, Dirk van
Warmond, zie Bernaerstklooster, Cornelis Foyten, Heilige Geest, Pastoor, Zusters
- Heer van
Wassenaar
- Heer van
- proeven te
- zie Adriaen Joosten, Aernt Boemsz., Annetgen Cleas, Aernt Robbrechtsz., Barthoudt Aeriensz., Bouwen Jansz., Claes Jansz., Claes Jeroensz., Cornelis Woutersz., Gerrit Jacobsz., Heilige Geest, Hubrecht Dammisz., Jaep Cornelisz., Jan Aemsz., Jan Barthoutsz., Jan Cornelisz., Kerk, Maerten Cornelisz., Papelike proenen, Pastoor, Pieter Claesz., Styntgen Maertensdr., Willem Dirksz., Willem Jacobsz.
Weesp, Claes van, erven te Leiden
Weroech, zie Huich Nannen.
Werve, van de
- Philippa
- zie Jouss Margriete
Weyersz., Jan
Wezen, zie ook Heilige Geest
Wezen van Leiden
Wielmaker, zie Frans Willemsz., Jan Claesz.
Wiggersz.,
- Gerrit van Duveland
- Gerrit, te Leiden
- Jan, te Leiden
Wijngaerden, IJsbrand van
Wilde,
- Claes de, te Den Haag
- zie Claes Cornelisz.
Willc, zie Sprouck
Willebrord
- zie Jacobsz.
Willem
- te Naaldwijk
- organist te Leiden
- zie Adriaensz., Alkemade, Berckheck, Bouwensz., Claesz., Cornelisz., Dirksz., Fransz., Gerritsz., Gijsbrechtsz., Harmaz., Herckensz., Huigensz., Jacobsz., Jaepsz., Jansz., Jeroensz., Liere, Lodesteyn, Louwerisz., Michielsz., Pietersz., Roeboll, Simonsz., Thymansz./Thymosz., Veen, Willemsz., Zijl(bende), Zonneveld
Willem(z/dr.),
- Adriaen
- Aelbert
- Aerjaen Bouman.
- Aernt
- Alijdt
- Alijd W. Jan Conings
- Andries van Zonneveld van Alkmaar
- Bette
- Christoffel
- Claes
- Claes coomen.
- Cornelis
- Cornelis (Claess)
- Cornelis (Otgen) (te Leiden)
- Cornelis Aulduer
- Cornelis backer
- Cornelis Decker
- Cornelis draepenier
- Cornelis W. Meessonz.
- Crijn van Loen.
- Dammas
- Floris
- Frans de wielmaker
- Gerrit
- Gerrit W. Meesson
- Gijsbrecht (te Leiden, Harlingen, Staveren)
- Gouw
- Groete W. Thymonsz.
- Hendrik
- Huibrecht
- Huich W. Joorsgen
- Jacob
- Jacob (op Sonnevelt)
- Jacob, te Rijnsburg
- Jan
- Jan, te Leiden
- Jan W. Claesz.
- Jan W. Pietersz.
- Louweris
- Lysbet W. Meessons
- Man
- Marritge W. Meesson
- Marritgen W. Huigens
- Michiel
- Michiel W. Meesson
- Pieter
- Pieter 'thoveling
- Pieter Biltmans
- Pieter Pronck.
- Pieter W. Feuyttgensz.
- Quyr
- Reyer
- Simon
- Simon op Zonnevelt
- Styntte
- Thijs
- Willem
- Willem Suyer
- Willem, te Leiden
- Willem van Alkemaede, te Leiden
- zie Simon Cornelis
Wintercamp
Witte, Gerrit de, (te Noordwijk)
Witte nonnen te Leiden
Woerdt, Neel van
Wouter, zie Aerntsz., Backer, Pietersz.
Woutersz/dr.,
- Cornelis (te Wassenaar)
- Dirk
- Jacob
- Jaep
- Jan cuper
- Katrijn
- Lysbet
- Pieter Suyer
Wummenum, hr. van
Wyll, zie Adriaen Jacobsz.
Yeff, zie Jansz.
Yeffensz., Crijn
Ysack, zie Aelwijnsz.
Z
Zanden goedhen, Katrijn van
Zanten, Claes van
Zee, zie Dirk Jansz.
Zeel, zie Aerntsdr.
Zegers, Guillain
Zeutten, Joest
Zieken/leprozen te Leiden
Zijl, van
- Feuy, te Leiden
- Jan
- Pieter, te Leiden
- Willem van Zijl(bende), te Leiden
Zoeterwoude, zie Jacob Heinrycx
Zonneveld, zie Sonneveld
Zusters te Warmond
- Pater van
Zuydtbrouck, zie Willem Adriaensz.
Zwan,
- Jan
- Neel van
Zweers in Den Haag, Leonard
Zybrandtsz., Alewijn
Zycken, Griette
Zymo, zie Cornelisz., Jansz.
Zymo(n)sz.,
- Aussen
- Claes
- Cornelis Krens
- Huich
- Lenaert
Zynaertsz., Gerrit