Boeken
Historie van Katwijk

Index op kaartmakers: Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg 1620

Balthazar, Floris
Banchem, Jacob van
Bilderbeeck, Pieter van
Broukhuysen, Steven van
Bruyn, Adriaen de
Buningen, Symon Aerntsz. van
Coenraeds, Jacob
Dou, Jan Pietersz.
Douw, Jan Jansz.
Douw, Johannes
Jacobsz., Floris
Merwen, Symon Fransz. van
Post, P
Sluyter, Pieter
Smet, Jan de
Smits, Pieter
Zeist, Jan Ottensz. van

Index op personen en plaatsen in: Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg 1620

Index op eigenaren, gebruikers en woonplaatsen die voorkomen in het kaartenoverzicht. De namen zijn geselecteerd op de tweede naam, hetgeen meestal de patroniem is. Er zijn ook verwijzingen van verdere achternamen en voornamen.

A
Abraham, Mr.
Adriaens(z),
- Adriaen A. (Vreuchden)
- Annetgen
- Bouwer A. Branner
- Jacob A. Speck van Heusden
- Joost
- Maritgen
- Willem A. te Leiden
Adriaen, zie Adriaensz., Assendelft, Bruyn, Claesz., Jacobsz., Jansz, Lourisz., Maertensz., Matheusz., Quirijnss, Stalpert.
Adrichem van Dorp, Justin van
Aelbrechtsz., Jan
Aelbrecht, zie Egmont
Aergensd., Maritgen
Aer, zie Cornelis Cornelisz.
Aergen, zie Cornelis
Agnietenbegijnhof te Leiden
Agnietenklooster te Leiden
Alckemade, Heer van
- Willem van
Ambrosius, Machtelt
Anna, zie Ruyscher, Adriaensz.
Anthonisz., Cornelis
Anthonis, zie Harmansz., Duivenvoorden
Arents, Jan
Arent, zie Boenen
Arijs (Aryen), zie Jansz.
Armenconvent te Leiden
Assendelft, Adriaen van
- zie Jacob Jansz., Mees Willemsz.
B
Backer, Jan
- zie Heyndrick Pietersz.
Banchem, Jan van
Barent, zie Maertensz.
Beeck, zie Dirk Jansz.
Bell, zie Cornelis Jacobsz.
Berendrecht, zie Claes Cornelisz.
Bergen, Vrouw van
Berkhout, zie Maria Feding
Bernaertsklooster te Warmond
Bewerts, Cornelis
Bie, Nicolaes de
Bilt, zie Willem Cornelisz.
Bock, zie Jan Pietersz.
Boekhorst, Nicolaes (Comys in Den Haag)
Boenen, Arent
Boers, baljuw
Boer, zie Aergen Cornelisz.
Boon, zie Claes Jansz.
Borritsz., Dirk
Bouch, zie Jan Claesz.
Boudewijnsz. van Leeuwen, Jan
Bouwersd., Maritgen
Bouwer, zie Adriaensz.
Branner, zie Bouwer Adriaensz.
Brouwer, zie Jan Cornelisz.
Brouwershaven, zie Cornelis Jansz., Jacob Jansz.
Burghe, Maerte
Buys, Pieter
Buysejaer
C
Calslagen, Heer van
Carstantsz., Philips
Catharina, zie Ruyscher, Duyst
Catharinagasthuis te Leiden
Catharinaklooster te Haarlem
Claer, zie Santen
Claesz.,
- Adriaen C. Cunst
- Cornelis C. van Noort
- Dammes
- Jan C. van der Bouch
- Jan C. van Lodesteyn
- Pieter
Claes, zie Cornelisz., Dirksz., Gijsbertsz., Jansz., Meynderstz., Paets, Pancrasz., Pietersz, Leeuwen
Claud, Jacob
Commandeur van Katwijk
Cornelis(z),
- Aergen C. den Boer
- Claes C. Berendrecht
- Claes C. van Noort
- Cornelis C. Kenis
- Cornelis C. Santman
- Cornelis C. Veerman
- Cornelis C. van der Aer
- Cornelis
- Dirk C. Meesz.
- Dirk C. Gorter
- Dirk C. van der Does
- Dirk
- Fop
- Gerrit C. (Knaep)
- Jan C. Brouwer te Delft
- Jan C. Veerman
- Jan C. (van Rijstuin)
- Jan C. Meesz.
- Joost C. Hogenboom,
- Jop
- Leendert/Lenert
- Nanning C. van Duycker
- Vranck C. van Toorenvliet
- Willem C. Ket te Rijnsburg
- Willem C. opte Bilt
Cornelis, zie Anthonisz,, Bewerts, Claesz., Cornelisz., Couckebacker, Cristiaensz., Dirksz, Engelsz., Fransz., Gerritsz., Hugensz., Jacobsz., Jacobsz., Jansz., Leendertsz., Meesz., Pietersz., Starreveldt, Symonsz., Toorenvliet, Willemsz.
Cortwill, zie Pieter Symonsz.
Couckebacker, Cornelis
Cousebant
Couwenhoven, zie Adriaen Lourisz.
Crijn Huygensz., Symon
Crijn, zie Huigenz., Jacobsz., Verhooch
Cristiaen, zie Jansz.
Cristiaensz. Hasius, Cornelis
Cunst, zie Adriaen Claesz.
D
Dammes, zie Claesz.
Danielsz. van 's Gravendijk, Jacob
Daniel, zie Jacobsz., Symonsz.
Delft, Jop van
Delft, zie Harme Ruyt, Cornelis Jansz., Harman Eliasz., Jan Cornelisz., Catrijn Duyst, Harman de Put, Joris Grijp
Den Haag, zie Nicolaes Boekhorst, Pieter van Veen, Stalpert
Dijcksheul, zie Cornelis Gerritsz.
Dirk(sz.),
- Claes D. van Montfoort
- Claes
- Claes D. kuyper
- Claes D. Jeroens
- Cornelis D. Kets
- Gerrit
- Willem D. Gorter
Dirk, zie Borritsz., Cornelisz., Florisz., Gerritsz., Jansz., Jeroensz., Louwesz., Maertensz., Mateesz., Meesz., Stoffelsz., Leeuwen, Vinck, Vlricx
Does, zie Dirk Cornelisz.
Dorp, zie Justin van Adrichem
Duivenvoorde,
- Atonis van
- Jacob van
- Johan van
Duycker, zie Nanning Cornelisz.
Duynen, zie Gijsbert Jacobsz., Jacob
Gijse
Duyst te Delft, Catrijn
Duyvelant, Joost van
E
Egmont, Aelbrecht van
- zie Cornelis Willemsz.
Eliasz. te Delft, Harman
Elisabethsgasthuis te Leiden
Elstuyn, zie Cornelis Jansz., Pieter Jansz.
Endegeest,
- Maerten van
Engelsz. van Gelder, Cornelis
Erkenraet, Simon
- zie Lodestein
Evertsz., Gerrit
F
Feding Berkhout, Maria
Florisz., Dirk
Floris, zie Heermael
Fop, zie Cornelisz.
Fransz.,
- Hendrik
- Cornelis
- zie Claes Jan
G
Gasthuis van Katwijk
Gasthuis van Katwijk Zee
Gasthuis van Valkenburg
Gelder, zie Cornelis Engelsz.
Gerritsz.,
- Cornelis G. Dijcksheul
- Cornelis
- Cornelis G. Schuerman
- Dirk
- Dirk G. Leff
- Hendrik G. van der Plas
- Huych G. (Vroeman)
- Jacob G. Vermij
- Jan
- Joris G. de Waert
Gerrit, zie Cornelisz., Dirksz., Evertsz., Leff, Roelofsz.
Ghyssen, Havick
Gijsbertsz./Gijse,
- Claes G. van der Plas
- Jacob G. van Duynen
Gijsbert, zie Jacobsz., Milde
Gild te Katwijk
Gild te Valkenburg
Gilles, zie Heussen
Gorter, zie Dirk Cornelisz., Willem Dirksz.
Gouweriaen, Heer van
Graaf van Holland
Gravendijk, zie Jacob Danielsz.
Grijp te Delft, Joris
H
Haarlem, zie Niclaes Maerschbrouwer, Catharinaklooster, Reguliers
Haga, Hr.
Hallings, Hr.
Harmansz. (An)thonis (finit, smit te Rijnsburg)
Harman, zie Eliasz., Ruyt
Hasius, zie Cornelis Cristiaensz., Cornelis Jansz., Cristiaen Jansz.
Havick, zie Ghyssen, Jansz.
Hazertswoude, zie Nicolaes Mathenesse
Heermael
- Floris
Heilige Geest van Rijnsburg
Heilige Geest van Katwijk
Hendrik, zie Franse, Gerritsz., Laen, Symonsz., Pietersz.
Herst, zie Cornelis Jacobsz.
Heussen/Heusden,
- Gilles van
- Steffen van
- zie Jacob Adriaensz.
Heyndericxz., Pieter
Hogenboom, zie Joost Cornelisz.
Hogenburg, zie Jan Jacobsz.
Houten, zie Pieter Pietersz.
Hoveling, zie Pieter Willemsz.
Huigen(z/d),
- Cornelis
- Crijn
- Jan
- Neeltge
- Pieter
- Roeloff
- Trijntgen
- Willem
- Zeger
- Zie Symon Crijn
Huiszitten te Leiden
Huybert (Huybrecht)
Huygensz., zie Jeroen Jan, Symon Crijn
Huych, zie Gerritsz., Pietersz., Roelofsz.
IJ
IJsbrant, zie Ooms
J
Jaap, zie Sonnevelt
Jacobsz/d.,
- Adriaen J. Prins
- Cornelis J. Bell
- Cornelis
- Cornelis J. Herst
- Cryn J. te Noordwijkerhout
- Daniel J. van Leeuwen
- Gijsbert J. van Duynen
- Jan
- Jan J. backer aent veer
- Maritgen
- Mees
- Pieter J. op Sonnevelt
- Willem
- Willem J. Verdega Sonnevelt
- Willem J. de Milde
Jacob, zie Mathenesse, Adriaensz, Claud, Danielsz., Duivenvoorde, Gerritsz, Gijsbertsz, Jansz., Mey, Pietersz., Zwanenburg, Thomas
Jam, zie Claes Pietersz
Jan Fransz., Claes
Jan Huygensz., Jeroen
Jan Reyersz., Willem
Jansz/d,
- Adriaen J. Slobbe
- Arijs
- Christiaen J. Hasius
- Claes J. Boon
- Cornelis J. Brouwershaven
- Cornelis J. Hasius
- Cornelis J. te Delft
- Cornelis J. Elstuyn?
- Cornelis
- Dirk
- Dirk J. Beeck
- Dirk J. Smits
- Havick
- Jacob J. van Assendelff
- Jacob J. van Brouwershaven
- Jacob J. ondermeester
- Jan
- Jan J. Vinckenberch
- Maritgen
- Mees
- Pieter J. Elstuyn
- Pieter
- Pons
- Tonis J. Smit
Jan, zie Aelbrechtsz., Arents, Backer, Banc(k)hem, Boudewijnsz., Claesz., Cornelisz., Ruyscher, de Smet, Gerritsz., Huigensz., Jacobsz., Jansz., Jobben, Langevelt, Plaa, Louwerisz, Maertsz., Naeltwijck, Paedts, Pauw, Pietersz., Reynen, Rijswijk, Spangen, Vranck, Weersz.
Jeroens, Dirk
- zie Claes Dirksz.
Jeroen, zie Jansz.
Jobben, Jan
Johan, zie Duivenvoorde
Jonathan, zie Luchtenborch
Joost, zie Adriaensz., Cornelisz., Duyvelant
Jop Hr.
Jop, zie Cornelisz., Delft
Joriaen
Joris, zie Gerritsz., Grijp
Justin, zie Adrichem
K
Kaat, Loose
Katwijk, zie Pieter Maertsz
Katwijk,
- dorp
- Heer
- Kerk
- Pastorie
- Schout
- Vrouw
- zie Heilige Geest, Commandeur, Gasthuis, Gild
Kenis, zie Cornelis Cornelisz.
Kets, zie Willem Cornelisz., Cornelis Dirksz
Knaep, zie Gerrit Cornelisz.
Kuyper, zie Claes Dirksz.
L
Laen, Henrick van der
Langevelt, Jan van
Leendertsz./Len(a)ertsz., Cornelis,
Leendert, zie Cornelisz.
Leeuwen,
- Claes van
- Dirk van
- zie Daniel Jacobsz., Jan Boudewijnsz.
Leeuwenhorst, Abdij
Leff, Gerrit
- zie Dirk Gerritsz.
Leiden, Stad
Leiden, zie Agnietenbegijnhof, Agnietenklooster, Armenconvent, Catharinagasthuis, Elisabethsgasthuis, Huiszitten, Leprooshuis, Pancraskerk, Stevenshof, Universiteit, Weeshuis, Crijn Verhooch, Gerrit Roelofsz., Jacop Thomas, Pieter Maertsz., Willem Adriaensz.
Leiderdorp, Kerk
- zie Reguliers, Roomburg
Lenaert
Leprooshuis (zieken) te Leiden
Lodestein,
- Erkenraet van
- Willem van
- zie Jan Claesz.
Loose, zie Kaat
Lou(we)risz.,
- Adriaen L. Couwenhoven
- Jan
- Dirk L. lijndraaier
- Willem
Louweris, zie Symonsz., Willemsz.
Lubbrantsz., Pieter
Lubbrant, zie Pietersz.
Luchtenborch, Jonathan van
M
Machtelt
- zie Ambrosius
Maerschbrouwer te Haarlem, Niclaes van der
Maert(en)sz.,
- Adriaen
- Barent
- Dirk
- Jan M. van Schagen
- Pieter
- Pieter M. van Katwijk te Leiden
- Tryn
Maerten, zie Burghe, Eyndegeest, Piek
Maria, zie Feding
Maritgen, zie Adriaensz., Aergensd., Bouwersd., Jacobsd., Jansd.
Mat(h)ee(n)sz.,
- Dirk
- Adriaen
Mathenesse (te Noordwijk), (Jacob) van
Mathenesse heer te Hazertswoude, Nicolaes van
Meesz.,
- Cornelis
- Dirk
- Simon
- Steene (Meusz)
- zie Dirk Cornelisz, Jan Cornelisz
Mees, zie Jacobsz., Jansz., Willemsz.
Mey, Jacob van der
- zie Gerrit Roelofsz.
Meynderstz., Claes
Milde, Gijsbert de
- zie Willem Jacobsz.
Montfoort, zie Claes Dirksz.
N
Naeltwijck, juffr. van
- Jan van
Nanning, zie Cornelisz., Paets
Neeltge, zie Huygen
Nicolaes, zie Boekhorst, Bie, Maerschbrouwer, Mathenesse, Persijn
Nieulandt, Jkhr. van
Noordwijk, Heer van
- zie Jacob Mathenesse
Noordwijkerhout, zie Cryn Jacobsz.
Noort, zie Claes Cornelisz., Cornelis Claesz.
O
Ondermeester, zie Jacob Jansz.
Ooms, IJsbrant
Oy, Reynout van
P
Paddepoel, zie Adriaen Quirijnss
Paedts,
- Claes P. van Santhorst,
- Jan P. (Zanthorst)
- Nanning
Pancraskerk te Leiden (Kapittel ten Hogelande)
Pancrasz., Claes
Pauw, Jan
Persijn
- Nicolaes
- Reynier van
Philips, zie Carstantsz.
Piek, Maerten
Pietersz.,
- Claes P. Jam
- Cornelis
- Heyndrick P. Backer
- Huych P. Quant
- Jacob
- Jan P. Bock
- Jan
- Lubbrant
- Pieter P. Houten,
- Willem
Pieter, zie Buys, Claesz., Heyndericxz., Huigensz., Jacobsz., Jansz., Lubbrantsz., Maertsz., Pietersz., Pinsz., Simonsz., Speck, Veen, Willemsz.
Pinsz., Pieter
Plaa, Jan le
Plas, zie Claes Gijsbertsz., Hendrik Gerritsz.
Pons, zie Jansz.
Pouwel, zie Vos
Prins, zie Adriaen Jacobsz.
Provenland
Put, zie Ruyt
Q
Quant, zie Huych Pietersz.
Quirijnss van Paddepoel, Adriaen
R
Reguliers te Haarlem
Reguliers te Leiderdorp
Reyersz., zie Willem Jan
Reynen van Starrevelt, Jan
Reynier, zie Persijn
Reynout, zie Oy
Rijnsburg,
- Abdij
- Schout
- zie Heilige Geest, Willem Cornelisz., Anthonis Harmansz., Schuyrman
Rijstuin, zie Jan Cornelisz.
Rijswijk, Jan van
Rith, zie Ruyt
Roelofsz.,
- Gerrit R. (van der Mij te Leiden)
- Huych
Roeloff, zie Huygensz.
Roomburg, klooster te Leiderdorp
Ruys in de Beverwijck
Ruyscher,
- Anna de
- Catharina de
- Jan de
Ruyt/Rith/Put (te Delft), Harme de
S
Santen, Claer van
Santhorst, zie Claes Paets, Jan Paedts
Santman, zie Cornelis Cornelisz.
Schagen, Heer van
- zie Jan Maertsz.
Schuyer, Willem ter
Schuyrman (te Rijnsburg)
- zie Cornelis Gerritsz.
Slobbe, zie Aryen Jansz.
Smits, zie Tonis Jansz., Dirk Jansz.
Sonnevelt
- Jaap
- zie Pieter Jacobsz., Willem Jacobsz.
Spangen, Jan van
Speck, Pieter
- zie Jacob Adriaensz.
Stalpert (in Den Haag)
- Adriaen
Starreveldt, Cornelis van
- zie Jan Reynen
Steene, zie Meusz.
Steven, zie Heussen, Werve
Stevenshof (Tetrode) te Leiden
Stierman
Stoffelsz.,
- Dirk
- Symon
Swieten, zie Jacop Thomas
Symonsz.,
- Cornelis
- Daniel S. Meesz.
- Henrick
- Lou(we)ris
- Louweris S. baljuw van Valkenburg
- Pieter
- Pieter S. Cortwill
- Symon
Symon, zie Cryn, Erkenraet, Meessen, Stoffelsz., Symonsz.
T
Thomas van Swieten te Leiden, Jacop
Tonis, zie Harmansz, Jansz.
Toorenvliet, Cornelis van
- zie Vranck Cornelisz.
Treslong
Trijn in de plaets
Trijn, zie Huygensd., Maertensz.
U
Universiteit te Leiden
V
Vael, de
Valkenburg,
- diakonie
- dorp
- Heer
- Kerk
- zie Gasthuis, Gild
Veen (te Den Haag), Pieter van
Veerman, zie Cornelis Cornelisz., Jan Cornelisz.
Verdega Sonnevelt, zie Willem Jacobsz.
Verhooch (te Leiden), Crijn
Verlaen
Vermij
- zie Jacob Gerritsz.
Verschuere
Vinck, Dirk
Vinckenberch, zie Jan Jansz.
Vlricx, Dirkgen
Vos, Pouwels
Vranck, Jan
- zie Cornelisz.
Vreuchden, zie Adriaen Adriaensz.
Vroeman, zie Huych Gerritsz.
W
Waert, zie Joris Gerritsz.
Warmont, Heer van
- zie Bernaertsklooster, Willem Willemsz.
Wassenaar, baljuw
- Kerk
Weersz./Wiertsz., Jan
Weeshuis (Heilige Geest) van Leiden
Werve, Steven van der
Willemsz.,
- Cornelis W. van Egmont
- Cornelis
- Louweris
- Mees W. van Assendelff
- Pieter W. 't hoveling
- Pieter
- Willem W. Warmond
Willem, zie Adriaensz., Alckemade, Cornelisz., Milde, Dirksz., Huigen, Jacobsz., Jan, Lodesteyn, Louwen, Pietersz., Schuyer, Willemsz., Zijl
Wimmerom, Heer van
Z
Zeger, zie Hugensz.
Zijl, Willem van
Zwanenburg, Jacob van