Boeken
Historie van Katwijk

Index op topografische namen in: Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg 1620

A
A
Achtertuin
Achterwech
Achterwetering
Achterweyde
B
Bekenvletsloot
Bellelaen (Wassenaar)
Beneden Mallegat
Beneden 't Heen
Biesecampge
Biesewey
Bijl
Bijlcamp
Bijlcamp (Wassenaar)
Biltjenslant
Bilt
Biltlaen
Bleyck
Booncamp
Boonrack
Boven- of over 't Heen
Braeuw
Breeplanck
Brouck
Brouckwech
Burchgravencamp
Buyrwech
Buytewech (Rijnsburg)
C....Zie K...
D
Dijckhoorn
Dolende(sloot)
Doorgangen
Drift
Duyffgenscamp
Duyfhuys
Duyfhuyswoning (Oegstgeest)
Duyfhuyslaen (Oegstgeest)
Duyfrack
Duykerscamp
Duysent schilt, Kleyne
G
Geerackers
Gemeene Sijl
Gerecht van Valckenburch
Ghijsbrechtscamp
Glorienweer
Godshuys
Gorterscroft
Graafvelt
Gravendijck (Noordwijk)
Groene laen
Grote Watering
Grote Veld
H
Haerde
Halen
Hardtcamp
Havercamp
Hechorn
Heensloot
Heerwech
Hellemberch
Helmberch
Hennecroft
Henstergath
Verstergath
Heuvel
Heyntgencamp
Hoffken
Hofwey
Hofweylaen
Hoge bomen
Hoge heul
Hoge land
Hoge Morsdijck (Oegstgeest)
Hoge Rijndijck
Hoge wey
Hoge Woerd
Hooch
Hoolsloot
Hoornes
Hoorneslaen
Hornes (woning)
Horntgen
Houelcamp
Huyste (Wassenaar)
J
Jan Zwannen brug en -weg
Joch, 't
K/C
Caswatering
Catwijck op Zee
Catwijck op(ten) Rijn
Catwijcker brug
Catwijcker laen
Catwijcker brouck
Catwijcker wech
Catwijcker heck
Kerkpadt
Keyserswey (Noordwijk)
Kiekenboyscamp
Claes de Wijsencamp
Claver- en Hoywey
Cleypetten
Kleyne Marktveld
Kleyne Watering
Kleyne Wijtge
Kneppelen
Knopslaen (Wassenaar)
Cockxhorn
Coestal
Commandiery
Coninckxsduyn
Conincxvelt of -landt
Cooltuin
Kooltuintgen
Coorentjen (Katwijk)
Korenmolen
Corte land
Corte Waert (Rijnsburg)
Corte Watering
Corte Watering (Voorschoten)
Couwenhoven
Croft
Croftsloot (Oegstgeest)
Crom van de Broekweg
Cruyscamp
Cruyslaen
Cruyspadt
Kw.. Zie Qu..
L
Laeck
Laen van kerk tot Catwyck
Lage Rijndijk (Oegstgeest)
Lage wech
Lange bleyck
Lange Waert (Rijnsburg)
Lange wey
Lange Margen
Lange Sweth
Leyderwech (Oegstgeest)
Lijnbaan
Lijtwech
Luttige Geest
Luyshouck
M
Maeldrift (Wassenaar)
Mallebrugge
Mallegat
Manendaechs watering
Marktveld, polder
Mattehoevel
Meent/Mient
Melckpadt
Mient
Mientsloot
Molensloot
Molenwey
Monickecamp
Morspadt (Oegstgeest)
N
Neckhorn
Nieuwe waterlosing of Vliet
Nieuwe croft
Noortwijcker wech
Noortwijcker Vliet
Notwech
O
Opmeer
Oude vletsloot
Oude plaets
P
Paerdeweytje
Pan
Peereboom
Plas (Noordwijk)
Poldermolen/kade
Poldermolen
Q
Quaet gras
Quakle
R
Reesloot (Oegstgeest)
Renylwey
Reynvliet
Rijnsover
Rijnsweer
Rijnwey
Roon
Roosendael
Ruygelaense brouck polder (Wassenaar)
Ruygelaense molen (Wassenaar)
Ruygelaen
Ruygen huyssie
Rustenborch (Oegstgeest)
S
Saetacker
Sant, huys
Santlaen
Santvaert of -sloot
Schapeweytgen
Scheysloot
School
Schou.
Schousijp
Schousloot
Sepelduyn
Sevenhuysen
Sijp
Slingersloot
Slop van Duizend schilt
Sluipsteeg
Sonnevelt
Sonneveltslaen
Spijker
Steenhuyscamp
Sudse
Swammer
T
Tolhuis of school
Torenvlietslaen
Tuintje aan de hogendam
Tuintjes, de drie
U
Uiterdijk
V
Vaert van Torenvliet
Valhek
Valckenburger wech/laen (Oegstgeest)
Veer
Veerpadt (Oegstgeest)
Verstergath
Verbeken vletsloot
Vierboet
Vinckeplaets/huys
Vlerebos
Vletsloot
Vliet
Vlietwey
Vogeldel
Volprechtsacker
Voorhooft
Voorhofswey
Voorweg
Vreuchdens brug
Vrouwen(Vraucken)acker
W
Wael (Rijnsburg)
Wagecamp
Wageslach
Wagewech naer Catwyck op Zee
Wassenaerse vaert
Wassenaerse wech
Wesenlaen
Westlaen
Witte Broucksloot
Woert
Woutersbrouck
Wijck
Z.. Zie S..