Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg
Historie van Katwijk
-
   
  Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg

  D. Parlevliet
   

  Historische reconstructie van de topografie van Katwijk en Valkenburg, resulterend in kaarten op schaal 1:7500 met begeleidende boeken. Het onderzoek richt zich in hoofdzaak op het landelijk gebied. Omliggende gemeenten zijn soms meegenomen. In 2018 zijn de atlassen en kaarten als versie 2, met kleine aanpassingen, digitaal beschikbaar gesteld. Er zijn 4 delen verschenen:
   

 • Atlas 1825
 • Atlas 1620
 • Atlas 1544
 • Atlas Middeleeuwen
-


  Uitgever: Boekhandel Van den Berg, Katwijk. Atlas 1825: 1990, Atlas 1620: 1993, Atlas 1544: 1996.  Eigen uitgave: Atlas Middeleeuwen: 2018

  Informatie
   

Menu


Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg, 1825

Deze atlas is gebaseerd op het eerste kadaster, opgesteld tussen 1820 en 1832, aangevuld met topografische details uit andere kaarten uit de 19e eeuw.

Inhoud:

Download:
 

Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg, 1620.

De atlas is gebaseerd op de kaart(boeken) die in het begin van de 17e eeuw door veel geestelijke instellingen zijn gemaakt en de meetkundige grondslag van de Atlas 1825.

Inhoud:

Download:
 

Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg, 1544

De atlas is gebaseerd op de opmeting van alle percelen voor het morgengeld van het Hoogheemraadschap Rijnland. Deze zijn in een vaste volgorde opgemeten (ieder perceel belend aan de vorige en het volgende). Met als referentie de percelen van geestelijke instellingen, waarvan de ligging uit de Atlas 1620 bekend was, bleek het mogelijk om het grootste deel van het landelijk gebied te reconstrueren.

Inhoud:

Download:

 

Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg, Middeleeuwen

De atlas is gebaseerd op de middeleeuwse koopactes van vooral kerkelijke instanties. De tekst zal apart worden uitgegeven als een boekje. De Atlas is in pdf en de kaarten in GIF beschikbaar.

Inhoud:

Download: