Archieven
Historie van Katwijk
-


  Inventaris van de archieven der Gemeente Katwijk, 1656 - 1931

  Archief van de dorpsbesturen van de beide Katwijken en het Zand, 1656- 1811

  • Stukken achtergelaten door leden van de familie Boers

  Archief van het gemeentebestuur van Katwijk, 1811-1931

  Archieven van rijks- en gemeenteambtenaren

  • ambtenaar van de burgerlijke stand
  • gemeenteontvanger
  • burgemeester-strandvonder
  • burgemeester als fungerend waterschout
  • Commandant der dienstdoende schutterij
  • wijkmeesters

  Plaatselijke commissies

  • Maatschappij van Weldadigheid
  • commissie ter ondersteuning der noodlijdenden door de cholera te Katwijk aan den Rijn
  • college van zetters
  • commissie van toezicht op het schoolwezen
  • commissie ter voorziening in het gemis van aardappelen voor de behoeftigen en de gevolgen daarvan voor de mindere standen binnen de gemeente der beide Katwijken c.a.
  • subcommissie ter oprichting van een nationaal gedenkteken voor November 1813, enz.
  • commissie tot wering van schoolverzuim te Katwijk aan Zee
  • Acommissie van fabricage
  • steuncomite
  • huurcomnissie
  • zeehavenconmissie
  • raadscommissie van rapport inzake berghaven en vaartverbetering
  • commissie voor steunverlening aan de treilvisserij
  • commissie voor het grondbedrijf
  • commissie voor de bedrijven

  Archieven van gemeentediensten en -bedrijven

  • spaarbank der gemeente Katwijk
  • gemeentebedrijven
  • administrateurs van het grondbedrijf
  • Adistributie- of levensmiddelenbedrijf
  • intercommunale commissies en diensten
  • gezondheidscommissie zetel Katwijk
  • administrateur der vleeskeuringsdienst kring Katwijk
  • Koningshof
  • STUKKEN VAN PARTICULIERE AARD IN HET ARCHIEF ACHTERGEBLEVEN

  Ter secretarie achtergebleven archieven en stukken

  • Stukken achtergelaten door F.A. Sesseler, president
  • Stukken achtergelaten door J.C. Hummel als burgemeester, notaris, vertegenwoordiger van de ambachtsheer, schout en
   • correspondent van het Nederlandsch genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen,
   • agent van de Maatschappij van onderlinge levensverzekering te Rotterdam
  • Stukken achtergelaten door G.A. Salomon Huyghens, burgemeester
  • Stukken achtergelaten door T.A.O. de Ridder, burgemeester
   • Vereeniging ter bevordering van de Nederlandsche visscherij
   • N.V. Nederlandsche Visscherijverzekering Maatschappij
   • Archief van de maatschap tot exploitatie der duingronden in Katwijkaan Zee
   • Overige stukken

   Stukken achtergelaten door secretarissen, secretariepersoneel en particulieren  Te lezen: Bibliotheek Katwijk

Archief van de dorpsbesturen van de beide Katwijken en het Zand, 1656- 1811

Archief van het gemeentebestuur van Katwijk, 1811-1931

Archieven van rijks- en gemeenteambtenaren

Archieven van plaatselijke commissies

Archieven van gemeentediensten en -bedrijven

Ter secretarie achtergebleven archieven en stukken


BIJLAGEN