Archieven
Historie van Katwijk
-


  Inventaris van de charters van het Gasthuis van Katwijk aan Zee

  De charters zijn in 1877 geinventariseerd door Dr. G.D.J. Schotel. Zie ook de regesten van J. van Brakel.

  Korte beschrijving

  Transport: verkoop tussen personen. Koop: verkoop aan het gasthuis. M = morgen, R = roede, V = voet.

  1 Rente in Den Haag, 1478
  2 Rente van Ghysbrecht Pietersz. op een huis te Katwijk Zee, 1556
  3 Transport van een huis in Katwijk Zee naar Jan Janz. Snijer, 1561
  4 Rente wegens koop van een huis in Katwijk Zee, 1563
  5 Transport van landerijen in 't Heen naar diversen, 1589
  6 Rente op 4M 37R 1V in Noordwijk, 1598
  7 Transport van landen van de Luttige Geest van Leiden, 1601
  8 Transport van 31R bij de Hofwei, 1611
  9 Scheiding van land te Valkenburg en Katwijk Rijn, 1613
  10 Verdelen van land te Valkenburg en Katwijk Rijn, 1615
  11 Verkoop van een rente op een huis te Katwijk Zee, 1616
  12 Koop van 1M 258R op Luttige Geest, 1618
  13 Gasthuismeesters, 1618
  14 Koop van de helft van 3M 37R bij de Hofwei, 1619
  15 Transport van een huis te Katwijk Zee, 1619
  16 Transport van 4M in 't Heen, 1624
  17 Transport van een huis in Katwijk Zee, 1625
  18 Testament van Claesz. Jansz. de Waecker, 1625
  19 Koop van 9H te Katwijk Rijn ( bij de Bilt?), 1626
  20 Koop van ... 43R teelland in Katwijk Rijn, 1631
  21 Transport van ...H in 't Heen bij de laan, 1630
  22 Transport van 11H in Katwijk Rijn, 1633
  23 Transport van 4H aan de Kleine Watering, 1636
  A
  B Transport van 11H in 't Heen bij de laan, 1650
  24 Transport van 4H aan de Kleine Watering, 1656
  25 Transport van een huis in Katwijk Zee, 1682
  C Transport van 5H aan de oude Valkenburger watering en laan, 1684
  26 Koop van 11H in 't Heen, 1686
  27 Transport van 8H bij de Grote Watering, 1687
  D Transport van land in Hogewegse polder bij de Klei, 1688
  28 Transport, 1619
  29 - 33
  34 ? van 1M 5H in 't Heen, 1656
  35 Koop van ... 43R te Katwijk Rijn, 1631
  36 Transport van 2M ... in Noordwijk, 1700
  37 - 42 Obligaties, 1710-1764
  E Transport van 2M, genaamd de Hoornkamp, te Noordwijk, 1731
  F Rente op een huis, 1732
  G Verkoop van 4M in 't Heen, 1735
  H Koop van 900R in 't Heen, 1736
  43 - 46 Verdeling van effecten. Testamenten, 1733 - 1737
  I Koop van 400R bij de Biltlaan, 1737
  47 - 48 Aanstelling van voogden. Testament, 1738
  49 - 75, J Obligaties, benoemening van een voogd, boedels, 1740 - 1780
  K Rente op een huis te Katwijk Zee, 1782
  L Koop van 902R aan de Biltlaan, 1783
  76 - 80 Societeit, obligaties, boedels, 1782 - 1797
  M Rente op een huis te Katwijk Zee, 1794
  81 - 86 Societeit, collecteren, obligaties, testament, inventaris, 1798 - 1840
  N Koop van 500R, de Krogt, aan Wassenaarse weg, 1801