Archieven
Historie van Katwijk
-

.

Organisaties

Archief van de Katwijksche Oudheidkamer 1936 - 1955

1.* Brieven, 1937 - 1953.
2.* Brieven van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, het Bureau voor de Statistiek, de Commissaris voor niet-commerciëele verenigingen en stichtingen, 1939 - 1948.
3.* Oprichting, opheffing en jaarverslagen, 1936 - 1955.
4.* Bestuur, 1936 - 1949.
5.* Eigendommen, 1936 - 1955.
6.* Financiëen, 1936 - 1952.
7. Kasboek, 1936 - 1953.
8.* Tentoonstellingen, 1936 - 1949.
9. Gastenboek, 1936.
10. Gastenboek, 1937 - 1938.

Verzameling van de gemeente Katwijk

11.* Spaarbank van de gemeente Katwijk, 1867 - 1928.
12. Omschrijving der bezittingen van de gemeente Katwijk, 1907.
13.* Stukken over de aanleg van een elektriciteitsnet, 1919.
14.* Stukken over de gemeenteraad, 1916 - 1930.
15.* Stukken over het ontslag van de gemeente-ontvanger G.W. Werther, 1923.
16.* Gedrukte aankondigingen, 1748 - 1873.
17. Begrotingen van Openbare Werken, 1924, 1925, 1929, 1930.
18. Vestigingsgidsen, circa 1925-1940.
19.* Diversen, 1802 - 1964.

Archief van de gemeente Katwijk, kaarten

20.* Uitbreidingsplan. H.J. Jesse, 1914.
21.* Idem. Herzien uitbreidingsplan volgens woningwet 1926.
22.* Herzien uitbreidingsplan. H.J. Jesse, 1926.
23.* Herzien uitbreidingplan van Katwijk aan de Rijn. Gemeentewerken, 1929.
24.* Bebouwingsplan van het voormalig Groot Badhotel. Gemeentewerken, 1932.
25.* Uitbreidingsplan rond Parklaan en Koestal. Gemeentewerken, 1933.
26.* Eigendomskaart van het uitbreidingsplan Zuidduinen, Koestal en Zanderij. Gemeentewerken, 1933.
27.* Basistekening voor een uitbreidingsplan, ca. 1935.
28.* Uitbreidingsplannen Oost, Katwijk Binnen en bij het Zeehospitium, 1942?
29.* idem, meer uitgebreidt.
30.* Voorstel tot wederopbouw na de oorlog. G. Drexhage, 1945.
31.* Bestemmingsplan van Katwijk. Bureau Van der Kloot Meyburg, 1945.
32.* Uitbreidingsplan Katwijk aan de Rijn en Katwijk aan Zee in vier kaarten. Herm. van der Kloot Meyburg, kort na 1945.

Archief van de gemeentepolitie

33-35. Pasfoto's voor aanvraag van een paspoort, circa 1922 - 1931. Index
-33. circa 1922 - 1923.
-34. 1923 - 1927.
-35. 1927 - 1931.
36. Stratenboek met bewoners, 1942.
37.* Formulieren.

Verzameling van de Hervormde gemeente van Katwijk aan Zee

38.* Preken en stukken van ds. R.P.A. Rutgers, 1929 - 1951.
39.* Preken van ds. B. van Ginkel en ds. C.A. van Harten, 1944 - 1946.
40.* Preken van ds. P. Pras en ds. J.G. van Ieperen, 1944 - 1947.
41.* Preken van ds. A. Mac-Pherson, ds. J.J. van der Krift, ds. H.A. Jellema, ds. D. Bouman, ds. J. Luuring, ds. Bogers, ds. G. Bolkenstein en dr. J.D. de Lind van Wijngaarden, 1856 - 1953.
42.* Preken ter gelegenheid van bijzondere gelegenheden: bevrijding en wederingebruikname van de Oude Kerk, 1945.
43.* Boekjes ten behoeve van het herstel van de Oude Kerk, W .v.d. Akker, 1924.
44.* Stukken over wijding en 50 jaar bestaan van de Nieuwe Kerk, 1885 - 1937.
45. Jaargidsen, met wijkkaarten, 1938, 1949, 1960.
46.* Zondagsschool Het mosterdzaadje, 1929 - 1982.
47. Christelijke Jongelings-vereniging. Programma's van liederen, 1882, 1883, 1884, 1885.
48.* Diversen, 1869 - 1961.

Archief van de Amateur Fotograven Vereniging (A.F.C.) 'Katwijk' 1955 - 1963

49.* Stukken over de vereniging, 1955 - 1963.
50-52. Stukken over tentoonstellingen, 1958 - 1960.
-50. Foto's van Floor Beck, 1958.
-51. Foto's van de leden, 1959.
-52. Foto's van de leden en anderen, 1960.

Archief van het Comité Restauratie kerkorgel Nieuwe Kerk 1945 - 1949

53-55. Stukken over 1945 - 1949.
-53.* (1941), 1945 - 1949.
-54.* 1947.
-55.* 1948-1949.
56. Kasboeken van het Orgelfonds en de restauratiecommissie, 1945 -1949.

Verzameling van het Hoogheemraadschap Rijnland

57.* Gedrukte aankondigingen, 1804 - 1816.
58.* Verslagen en rapporten, 1757 - 1798.
59.* Verslagen en rapporten, 1874 - 1954.
60. Nadere adviezen, o.a. over Werken te Katwijk, voor vermeerdering van de waterafvoer, met twee kaarten, 1872.

Diverse organisaties

61.* Gemeentelijke Oudheidskamer, 1955 - 1960.
62. Hollandsch Bloemkwekers Genootschap. Notulenboek van de afdeling Katwijk aan de Rijn. Los achterin prijsramingen, 1903 - 1915.
63. Vereniging ter bevordering van de bloembollencultuur voor Katwijk en omstreken. Ledenlijsten, 1891 - 1917. Notulen, met kranteartikel van Van Brakel, 1891 - 1916.
64.* Comité gedenksteen H. Boorsma, 1952 - 1955.
65.* Rotterdams Zeehospitium, 1907 - 1952.
66.* Coöperatieve Boerenleenbank.
67. Pension Betsy, Te Brittenstraat. Gastenboek, 1934 - 1940.
68.* Zangvereninging Excelsior, 1914 - 1950.
69.* Zangvereninging Hallelulah, 1910 - 1935.
70.* Zangschool Katwijk, 1907 - 1935.
71.* Koningshof, 1917 - 1928.
72. Koningshof. Gedicht voor Willem V bij het aanbieden van de eerste haring, van Rein Varkevisser en Bastiaan Kruyt, 1787. Copie
73.* NZH, 1942 - 1960.
74. Herinnering aan het St. Willibrordus Gymnasium te Katwijk. Tekeningen in druk van C.I. Behr bij het 25-jarig jubileum, 1856.
75. Katwijkse Kunstkring. Brief en twee programmaboekjes, 1946-1947.
76.* Diverse organisaties I, 1845 - 1945.
77.* Diverse organisaties II, 1949 - 1965.

Personen

Archief van N. van Beelen

78.* Lidmaatschap van het Comité Verzameling Nederlandse Volksklederdrachten, 1948 - 1952.
79. Gastenboek van Zeerust, 1933-1937.
80. Gastenboek van Zeerust, 1938-1963.
81.* Evacuatie, afbraak en herbouw van het huis aan de Boulevard, 193.. - 1953.
82.* Oorlogspapieren, 1940 - 1946.
83.* Muzikale zaken, 1924 - 1959.
84.* Brieven in verband met het Koninklijk huis, 1908 - 1948.
85.* Oudheidkundige zaken, 1936 - 1952.
86.* Wim van Beelen, 1958 - 1979.
87.* Diversen, 1931 - 1963.

Archief van P. Stempels

88.* Afbraak en herbouw van huize 'Jacoba', 1939 - 1954.
89.* Gedrukte verordeningen over de wederopbouw, 1937 - 1951.
90. Rantsoenbonnen van C. Stempels, uit Dordrecht, 1918 - 1920.
91. Oorkonde van de Rotterdamse huismoeders voor de vakantie in het huis van Stempels, 1941.

Archief van Bottema

92.* Diversen, persoonlijk, 1896 - 1967.
93. Foto's. Schilderij 'Rebecca en Eliëzer', Klassefoto en Historisch tafereel.
94. Foto van Cornelia van Amstel.
95.* Familie en ouderlijk huis, 1901 - 1965.
96.* Correspondentie, 1921 - 1977.
97.* Contracten en correspondentie over publicaties, 1918 - 1976.
98. Manuscript van 'Met Fort Pampus op stap'.
99. Manuscript van 'Met Jan van Riebeek aan de Kaap'.
100. Manuscript van 'Dagboek van mijn leven'.
101. Manuscripten van de oorlogsmemoires.
102. Oorlogsdagboeken, 1940 - 1941.
103. Aantekeningen van Engelse verhalen.
104.* Diversen van zijn werk.
105.* Verhalen, toneelstukjes en gedicht van de familie.
106. Reisboeken, 1932, 1936 - 1937.
107. Plakboek met foto's en illustraties uit tijdschriften.
108. Idem. in losse bladen.
109.* Kranteartikelen over Tjeerd en andere kunstenaars.
110. Klassefoto van Hil en Johanna. MULO-school.
111.* Diversen.
112.* Diversen, 1928 - 1968.
113.* Brieven over het ontwerp van een Ex Libris, 1946.
114.* Publicaties.
115. 'Het Noorderlicht'. Tijdschrift van de literaire vereniging De Pinguins. Handgeschreven en geïllustreerd door W.J. Zoetelief Tromp, J. Bottema en H. Bottema. Alle nummers 1 - 12, 1929 - 1930.
116.* Diversen, 1923 - 1974.
117. Foto van Johanna in klederdracht.
118.* Publicaties.
119.* Diversen, 1939 - 1970.

Gemeentelijke verzameling van Woldringh van der Hoop

120.* Stukken en kranteartikelen over zijn burgemeestersfunctie, 1932 - 1958.
121.* Stukken en kranteartikelen over de opening van het Raadhuis, 1932.
122.* Diverse artikelen over: J.W. Kobus, J.H. de Waal Malefijt, J. Schokking, H. Eerdbeek en verder een boomplantdag, marktbericht en de Reddingsbrigade, 1918 - 1935.

Archief van Verdoes, Louwestraat 10

123-129. Rekeningboeken, 1863 - 1894.
-123. 1863 - 1868
-124. 1869 - 1872
-125. 1873 - 1877
-126. 1877 - 1878 en 1879 - 1894, Credit
-127. 1879 - 1891, Debet
-128. 1885 - 1889, Melk en brood, o.a. aan het Weeshuis
-129. 1884 - 1889, Melk, brood, aardappalen, o.a. aan het Gasthuis en het Weeshuis.
130-132. Kasboeken 1869 - 1922
-130. 1869 - 1872, Van bakkerij en bouwerij
-131. 1887 - 1889
-132. 1922
133.* Veilingen van landerijen, 1885 - 1920.
134.* Foto's I.
135. Foto's II: Zangschool 'Katwijk', 1908. Jubileum van ds. Rutgers.
136.* Diversen, 1847 - 1952.
S5232 Tekening in kleur van Louwestraat 10 door Schouten, z.j.

Archief van Johannes Verloop Azn

137. Hypotheek- en koopactes, 1850 - 1931.
138. Stukken over onteigening voor de aanleg van de Berghaven, 1918.

Archief van wethouder H.P. Bloot

139.* Diversen, 1860 - 1961.
140. Foto's van de Juliana bewaarschool.
141. Oud familie foto-album.
142. Fotoboek over zijn wethoudersfunctie.
143. Fotoboek van de opbouw van Katwijk. Aangeboden door Openbare werken bij het afscheid, 1966.

Verzameling van C.G. Poort

144. Strandvereniging 'De Vuurbaak'. Twee brieven, het Vuurbaaklied en kranteartikelen.
145.* Katwijkse taal en gebruiken.
146.* Diversen.
147. Stukken van W.A. Poort. Brieven en aantekeningen voor historisch onderzoek.

Diverse personen

148. A. Harteveld. Aanstellingsbrief tot notaris, 1795.
149.* Gesink, 1844 - 1927.
150.* Lewinus Matthijs Willemse en Gijsbert Schaap, 1860 - 1900.
151.* B. Star, veldwachter te Katwijk, 1886 - 1939 (1987).
152.* K.Boorsma, directeur van de Visserijschool, (1824) - 1909.
153.* H.J. Jesse. Artikelen over gebouwen in Katwijk en restauratieplan van Callo, 1911 - 1915.
154. Jac. Meyer. Plakboek met kranteartikelen en doorslagen over allerhande onderwerpen, 1920 - 1960.
155. D. Meerburg. Rekeningen van zijn huwelijk en de inrichting van de woning Voorstraat 30, 1934 - 1935.
156. Johanna Wilhelmina Oorthuys-Schoorel. Herinneringen, 1937.
157. Cornelis Schaap Jzn. Schrift met christelijke artikelen en notities, 1931 - 1933.
158.* D.C.O. Boekhoven, gemeente-secretaris. Oorlogspapieren, 1940 - 1946.
159.* A. Brouwer. Oorlogsarchief (fotocopieën), 1942 - 1945.
160.* Justus de Best.
161. Aantekenboek van Jacob Varkevisser, mandemaker in de Torenstraat, 1906 - 1922.
162.* A.F. Zwanenburg, van Melkinrichting 'Duinwijk', 1929 - 1951.
163.* Diverse personen: J. Clarisse, A. Ouwehand, Cornelis de Jong, J. Remmelzwaal, L. van der Kamp, G. Schaap, Dirkje van Ree, lijst met bijnamen.
164. Mevr. F. van der Schee. Schrift met leerplan voor handwerken.
165. Antonia Jacoba Koning. Gedicht voor haar verjaardag. G. Pické, 1802.
166. Thomas Breessee. Belijdenisbewijs, te Katwijk Rijn, 1905.
167. Gerrit van Duyn. Oorkonde voor een medaille voor verdienste als fusilier, 1893.
168. J. Barnhoorn. Gedicht ter herinnering aan Barnhoorn. Kl. Maat, 1937.
169. Hendricus Bernardus van Rijn. Doctersbullen, 1840.

Diversen

Topografie

170. Voorlopig ontwerp voor een zeehaven te Katwijk. Met 9 kaarten, 1919.
171.* Actie van M.L. Ouwehand voor het instandhouden van de kalkoven, 1983.

Oorlogsverzameling

172.* Distibutiekaarten en -bonnen, 1915 - 1947.
173.* Gemeente Katwijk en Politie.
174.* Persoonsbewijzen en Ausweisen.
175.* Kranten.
176.* Het Baken. Verzetsblad, 1945.
177.* Strooibiljetten en andere publicaties.
178.* Kerkelijke diensten, 1945 - 1946.
179.* Gegevens en kaarten van Duitse- en Nederlandse verdedigingswerken.
180. Lijsten van tewerkgestelden bij de wederopbouw van het vliegveld Valkenburg, 1945.
181.* Diversen.
182.* Naoorlogse artikelen over de oorlog.

Kranten

183.* De Katwijksche Post, 1923 - 1950.
184.* Diverse bladen: Katwijksch Nieuws- en advertentieblad, De Katwijker, Katwijks Weekblad, 1898 - 1936.
185.* Drukwerk voor feestelijke gelegenheden, 1913 - 1936.

Verzameling van de VVV en over de badplaats

186-189. Badgidsen, * = inclusief kaart van Katwijk, 1890 - 1957.
-186. 1890, 1891, 1914*, 1924,
-187. 1929*, 1934.
-188. 1938*, 1939, 1940.
-189. 1951, 1953, ca. 1957.
190.* VVV-kaarten van Katwijk, 1938 - 1940, 1960, 1970.
191.* Badcouranten, 1902 - 1923.
192.* Diversen, 1950 - 1971.

Gidsen

193. Zakengids, circa 1940.
194-196. Adresboeken, 1928 - 196..
-194. 1928
-195. 1930
-196. 196..

Oude actes en artikelen

197.* Oude actes, 1606 - 1745.
198.* Notariële actes, 1855 - 1926.
199.* Notariële actes, 1853 - 1918.
200.* Oude gedrukte artikelen, 1893 - 1959.
201. Reglement van de straatweg van de Haagse schouw tot Katwijk, 1822. Ook S3462.
S3594 Ordonnantie van F.H. Baron van Wassenaer aan Pieter van Staveren over de grutterij, 1742.

Diversen

202.* Onthulling vissers-monument bij de Oude Kerk, 1930.
203.* Diversen, 1908 - 193..

Tekeningen

204.* Ontwerpen van de Nieuwe Kerk, 1885. Ook S4174, S4126 en S3495.
205.* Ontwerp van een winkelpand aan de Badstraat, z.j.
206.* Tekening van een winkel en woningen, z.j.
207.* Aangezicht van de zuidkant van de Louwestraat, bestaand en na een mogelijke restauratie, z.j.
208.* Bouwtekeningen, 1897-1965.
209.* Tekening van het Weeshuis, 1945.
210.* Tekening van de hoofdingang voor de verbouwing van de Muloschool, z.j.

Kaarten

Zie ook de kaarten in het archief van de VVV en de gemeente Katwijk.

211.* Topografische kaart van Katwijk 1:25.000, 1912.
212.* Kaart van het Hoogheemraadschap Rijnland. J. Kros, 1855.
213.* Cito-kaart van Leiden en de Bollenstreek, 83x112 cm, 1941/42.
214.* Postkaart van Nederland, 1948.
215-218. Kadastrale kaarten. 1:500, 1898. Copy op linnen, zonder kadasternummers. Voor een overzicht: zie de bijlage van de inventaris
-215. Sectie A blad 2, 3.
-216. Sectie A blad 4, 5A.
-217. Sectie B blad 2A, 2C.
-218. Sectie B blad 2D, 2E.
219.* Kadastrale uittreksels, 1899-1933.
220.* Kaart van Katwijk aan Zee, naar het kadaster, 1929.
221.* Archeologische vondstenkaart van Mevr. Eerdbeek, circa 1934.
222.* Kaart van Katwijk aan de Rijn, naar het kadaster, 1938.
223.* Kadastraal uittreksel van de vooroorlogse situatie van het afbraak- en wederopbouwgebied in Katwijk aan Zee, 1940/45.
224.* Kaart van de Duitse verdedigingswerken in de duinen tussen Katwijk en Wassenaar, 1943?.
225. Boulevardplan voor de wederopbouw, na 1945.
226.* Kaart van de Duitse verdedigingswerken in de duinen tussen Katwijk en Wassenaar. W.F. Menzel, naoorlogs.
227.* Voorlopig plan voor een vissershaven, 1949.

Kaarten in de schilderijen en prentenverzameling

S3486, S3514 Tekening van diverse sluizen en de hoogten van eb en vloed, M. Bolstra, 1740.
S3502 Kaart van Katwijk met ingetekend de nieuwe Uitwatering, bijlage 1, D. Veelwaard, 1803.
S3481 Kaart van het Uitwateringskanaal, A Loosjes, D. Veelwaard, 19e eeuw.
S3588 Kaart van de Berkheysche Afwatering, D.T. Gevers, 1823.
S4188 Kaartje van de gemeente Katwijk, 1:50.000, H. Suringar, 1865.
S3508 Topografische kaart 1:50.000 30-oost, Duitse uitgave, 1939/1942.
S3512 Kaart van Leiden en omgeving (tot Katwijk) tijdens het beleg, 1574.
S4071 Kaart van het gebied ten westen van Leiden, I. Tirion.
S3493 Kaart van het gebied tussen Leiden en Alkmaar, A. Paris, 1785.
S3489 Kaart van Rijnland en Amstelland, H. Hondius, 1629.
S3487 Deel van de kaart van Rijnland (ten westen van Leiden), J.J. Dou, 1647
S3506 Kaart van Rijnland en Amstelland, Corens en Mortier, circa 1700.
S3490 Kaart van Rijnland, Amstelland en Woerden, I. Tirion, 1745.
S4061 Kaart van Nederland, B .v. Munster, 17e eeuw.
S3464 Kaart van Nederland, H. Mol, 18e eeuw.
S3485 Reconstructiekaart van de Romeinse noordgrens, naar G. van Loon.